301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
22 Aralık 2018 - Cumartesi 10:27 Bu haber 4674 kez okundu
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIYOR
Çukurova Üniversitesi 2018 KPSS (B)grubu puanı esas alınmak suretiyle, 96 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapmak üzere ilan yayınladı.Müracaatlar 24.12.2018 ve 7 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılabilecek
Kamudan Haberler Haberi
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIYOR

Çukurova Üniversitesi 2018 KPSS (B)grubu puanı esas alınmak suretiyle, 96 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapmak üzere ilan yayınladı.Müracaatlar 24.12.2018 ve 7 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılabilecek 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Kanunun 48’ınci maddesinde aşağıda
belirtilen genel şartlar aranmaktadır.


1. GENEL ŞARTLAR


a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b .Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
d. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş
bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak,
e. 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda, atanmaya engel bir durum bulunmamak,
*Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2018 KPSSP3 puanı, Ön Lisans Mezunları İçin 2018 KPSSP93
puanı, Ortaöğretim Mezunları İçin 2018 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması,
*Aranılan Nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.


2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER


1. Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. Diploma Fotokopisi
4. 1 Adet Fotoğraf
5. 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
*Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün
içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına
şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz.
Yapılmış ise iptal edilir. *İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir.
Başvuru Başlangıç Tarihi : 24.12.2018
Son Başvuru Tarihi : 07.01.2019 Mesai Bitimine Kadar.


3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ


*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun
olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı
adayların isim listesi www.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısı kadar yedek
belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar
sırasıyla çağırılacaktır.
*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeler
ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri
gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını
kaybetmiş sayılır.
*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 62 85 - 2331 (116 - 118)

 

ALIM İLANINA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ

 

http://kamuilan.dpb.gov.tr/

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: ÇUKUROVA, ÜNİVERSİTESİ, SÖZLEŞMELİ, SAĞLIK, PERSONELİ, ALIYOR,
Yorumlar
Haber Yazılımı