Haber Detayı
16 Mayıs 2018 - Çarşamba 09:03 Bu haber 548 kez okundu
 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 25 ÖĞRETMEN ALIYOR
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatı Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde Kur’an-ı Kerim derslerini okutmak üzere sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen “Öğretmen (Kur’an-ı Kerim) ” alınacak.
- Haberi
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 25 ÖĞRETMEN ALIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı  taşra teşkilatı Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde Kur’an-ı Kerim
derslerini okutmak üzere   sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen “Öğretmen (Kur’an-ı Kerim) ” alınacak.

 

I. BAŞVURU ŞARTLARI


1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre
kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
3. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)
bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
5. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
6. Başkanlığımızca düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olmak veya bu alanlarda
yetkinliği Başkanlığımızca tespit edilmiş olmak.


II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI


1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı
bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/Eğitim merkezi müdürlüklerine
başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.
 Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik
görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü
şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
1. Başvurular 16.05.2018 (saat 08:30) - 30.05.2018 (saat 16:30) tarihlerinde alınacaktır.
2. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız
DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
3. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.


III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
2. Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa
YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3. Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olduğunu veya bu alanlarda yetkinliğinin
Başkanlıkça tespit edildiğini gösterir belge,
4. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
5. Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
6. Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
7. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime
teslim edilecektir

.
IV. SINAVIN ŞEKLİ ve KONULARI


1. Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.
2. Sınav Konuları;
a) Kur’an-ı Kerim, (60 puan)
b) Dini Bilgiler (tefsir, hadis, fıkıh, kelam), (40 puan)
3. Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların
ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
4. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini
(Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan
adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir.
6. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.


V. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI


1. Sınav, 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
2. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.
3. Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere öncelikle sınav puanı dikkate
alınacaktır. Sınav puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürenin de
eşit olması halinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
4. Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl,
diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.


VI. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ


1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi)
gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
3. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı
olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik
numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan
itirazlar dikkate alınmayacaktır.


VII. ATAMA İŞLEMLERİ


Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.

 

İLANA GİTMEK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

 http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?d8cde167-5e5a-4274-8e2a-ceb9c473a1b1

 

 

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: DİYANET, İŞLERİ, BAŞKANLIĞI, 25, ÖĞRETMEN, ALIYOR,
Yorumlar
Haber Yazılımı