Haber Detayı
14 Mayıs 2018 - Pazartesi 12:54 Bu haber 2802 kez okundu
 
EGE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ 264 SAĞLIK PERSONELİ ALIYOR
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesine göre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla 264 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
Kamudan Haberler Haberi
EGE ÜNİVERSİTESİ   SÖZLEŞMELİ  264  SAĞLIK PERSONELİ ALIYOR

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesine göre, Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla 264 sözleşmeli  sağlık personeli  alınacak.

 

A) Genel Şartlar:


1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
5) Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3),Ön Lisans mezunları için ise 2016
yılı KPSS(B) grubu sınavından KPSS(P93), puanına sahip olmaları gerekmektedir.
6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
B) İstenilen Belgeler:
1- Başvuru Formu (Başvuru sırasında temin edilebilir.)
2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi
3- Fotoğraf (1 Adet)
5- 2016 KPSS Sonuç Belgesi
6- Kimlik Fotokopisi
7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge
8- Hizmet Belgesi (Sadece deneyim aranan adaylardan çalışma belgesi ve SGK Hizmet Dökümü )
C ) Diğer Bilgiler:
1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre
sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle herhangi bir nedenle Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç olmak üzere
sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle, Sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilmezler.
2) Adayların; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (Hafta içi mesai sonuna kadar)
Kurumumuza ait http://www.ege.edu.tr web adresinde bulunan örnek başvuru formu ve istenilen belgeler
ile birlikte Döner Sermaye Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz
edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
3) KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle alım yapılacak boş kadro adedi kadar asil ve 5 katı
kadar yedek liste 2 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
4) Asil listeden atanmaya hak kazanan adayların, göreve başlatılabilmesi için; sonuçların ilanından itibaren
en geç 3 iş günü içerisinde, Döner Sermaye Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu süre
içerisinde başvurda bulunmayan adayların yerine yedek listeden alım yapılacaktır.
5) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri KPSS Sonuçları,Mezuniyetini gösterir belgeler ve diğer
beyanları ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul
edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
6) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde
aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne ( vardiyalı ve nöbet usulu ) tabi
olacaklardır.
7) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin
http://www.ege.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir
tebligat yapılmayacaktır.
8) Atanmaya hak kazanan personellerden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi açısından Sağlık
durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık raporu talep edilecektir.
8) Başvurular şahsen yapılacak olup, adayların posta vb.yöntemlerle yapacakları başvurular kabul
edilmeyecektir.
9) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler.
10) Atanmaya hak kazanan personeller hakkında, 657 Sayılı Kanunun 48.Maddesine göre Güvenlik ve Arşiv
araştırması yaptırılacak olup, olumlu sonuçlananlar göreve başlatılacaktır.
Adres : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat.
Detaylı Bilgi İçin : (0232) 390 1959 -1928-1920

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI
 

 

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: EGE, ÜNİVERSİTESİ, , , SÖZLEŞMELİ, , 264, , SAĞLIK, PERSONELİ, ALIYOR,
Yorumlar
Haber Yazılımı