Haber Detayı
17 Eylül 2018 - Pazartesi 10:28 Bu haber 4217 kez okundu
 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 162 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI
Gazi Üniversitesi Üniversite Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle)giderlerinin karşılanacağı bütçeye göre 158 adet özel bütçe ve 4 adet döner sermaye bütçesinden olmak üzere toplam 162 adet Sözleşmeli Personel alınacak.
Kamudan Haberler Haberi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 162 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI

Gazi Üniversitesi Üniversite  Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere  (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle)giderlerinin karşılanacağı bütçeye göre 158 adet özel bütçe ve 4 adet döner sermaye bütçesinden olmak üzere toplam 162 adet Sözleşmeli Personel alınacak.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlar aranır.


I - GENEL ŞARTLAR:


a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
akıl hastalığı bulunmamak,
f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum
bulunmamak
1. A) Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
B) Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
2. Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.


II - BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:


Adayların başvurularını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (17.09.2018 –
01.10.2018) Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Teknikokullar/BEŞEVLERANKARA
adresinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapmaları
gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun
olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
! Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir
İstenen Belgeler;
1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
2) Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan ilgili ilana ait Başvuru Formu doldurulmalı ve
fotoğraf kısmı boş olmamalıdır.)
3) Diploma Örneği
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)


III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:


KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol
edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların
isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisinde www.gazi.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylarla 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenmiş olan "8.Güvenlik
soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" hükmü gereğince güvenlik soruşturması sonucu hizmet
sözleşmesi imzalanacaktır.


Adres: Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA
Tel: 0 312 202 24 10 - 24 49 – 89 54

 

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONEL ALIM İLANI İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ

 

http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?f02d0ffe-9025-4bb0-b77b-9db24dc8daa9

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-ANKARA

HABER:ABDULLAH ORTAÇ

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: GAZİ, ÜNİVERSİTESİ, 162, SÖZLEŞMELİ, SAĞLIK, PERSONELİ, ALIM, İLANI, YAYINLADI,
Yorumlar
Haber Yazılımı