301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
26 Aralık 2018 - Çarşamba 09:08 Bu haber 2960 kez okundu
 
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere e Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
Kamudan Haberler Haberi
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi  Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere e Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

 

1- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Başvuracak
adaylar hakkında belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlar aranır.
Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
f) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
g) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak
adaylara yapılacaktır.)
2- Herhangi bir Kurumda (657/4-B) sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, başvuru tarihinin son günü
itibariyle fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.
3- 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5 - Adaylar tabloda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebileceklerdir.
Birden fazla unvan ve kadro pozisyonu için başvuran adayların müracaatları geçersiz
sayılacaktır. 
3

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:


Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai
bitimine kadar) Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığına (Hatay M.K.Ü. Personel Daire Başkanlığı web sitesinden
www.mku.edu.tr/idari/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar adresinden
indirilebilir.) başvuru dilekçesi, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen
yapılacaktır. Başvurunun son günü resmi tatile denk gelmesi halinde izleyen ilk iş günü
başvurunun son günü olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek olup, idare tarafından kendilerine
bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:


KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim
listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman
başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde www.mku.edu.tr
adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ
mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel
pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle veya güvenlik soruşturması sonucu
olumsuz olanlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış
olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

İSTENİLEN BELGELER:


1- Başvuru Dilekçesi
2- Başvuru formu (Forma fotoğraf yapıştırılarak, fotoğrafın arkasına adayın adı, soyadı ve
TC No.su yazılacak)
3- Öğrenim Belgesi ( Aslı ve fotokopisi veya e-devlet çıktısı)
4- 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi
6- Fotoğraf (1) adet (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak ve fotoğrafın arkasına adayın
adı, soyadı ve TC No.su yazılacak)

 

ALIM İLANINA ULAŞMAK İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ

 http://www.mku.edu.tr/announcementSingle.aspx?sduyuruID=12181

 

ARTUKLU HABER AJANSI

 

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: HATAY, MUSTAFA, KEMAL, ÜNİVERSİTESİ, SÖZLEŞMELİ, SAĞLIK, PERSONELİ, ALIM, İLANI, YAYINLADI,
Yorumlar
Haber Yazılımı