301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
02 Şubat 2019 - Cumartesi 21:51 Bu haber 3957 kez okundu
 
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 33 sağlık personeli alım ilanı yayınladı.
Kamudan Haberler Haberi
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 33 sağlık personeli alım ilanı yayınladı.

 

GENEL ŞARTLAR:


1- Başvuracak adaylarda yukarıda aranan niteliklerde belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un
48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
 a) T.C. Vatandaşı olmak.
 b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak. (sadece atamaya hak kazanan
adaylar için yaptırtılacaktır.)
2- 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Ortaöğretim mezunları
için KPSS P94 puanı esas alınacaktır)
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.
5-Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli
olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun
olması.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:


 Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar)
Üniversitemiz web sayfasında (www.mcbu.edu.tr) yayınlanan ilandan temin edilerek doldurulacak
başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel
Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik
kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler
sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile
istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:


 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları
için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en
geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Her
kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde
başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:


1- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz www.mcbu.edu.tr web sayfasında ilan metni ile birlikte
yayınlanan başvuru formu doldurulacaktır.)
2- Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilecektir. e-devlet üzerinden alınan
barkotlu öğrenim belgesi de teslim edilebilir.)
3- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.
4- Deneyim Belgesi (Diyetisyen pozisyonuna başvuracaklar için Üniversite Hastanesinde en az 1 yıl
diyetisyen olarak görev yaptığını gösterir şekilde düzenlenmiş ve ilgili kurumun elektronik evrak
kayıt sisteminden tarih ve sayı numarası almış belge)
İletişim Bilgileri: Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof.
Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr

 

ALIM İLANI İÇİN LÜTFEN LİNKİ TIKLAYINIZ

 

http://kamuilan.dpb.gov.tr/ilan_menu.aspx?904c873f-3810-4f69-8452-516517a3b82b

 

ARTUKLU HABER AJANSI-MANİSA

 

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: MANİSA, CELAL, BAYAR, ÜNİVERSİTESİ, SÖZLEŞMELİ, SAĞLIK, PERSONELİ, ALIM, İLANI, YAYINLADI,
Yorumlar
Haber Yazılımı