Orta Doğu Teknik Üniversitesi, evrensel değerlerin yanı sıra her konuda toplumun ve ülkenin çıkarlarını ön planda tutmuş, bilimsel birikimini ve olanaklarını her zaman bu amaç için kullanmıştır. Anadolu Bulvarı’nın devamı niteliğindeki yol projesi konusuna da öncelikle Ankaralıların ihtiyaçlarını düşünerek, yirmi yılı aşkın süredir iyi niyetle, ciddiyetle ve sorumlulukla yaklaşmış, her aşamada kamu yararını gözeten tutarlı bir çizgi izlemiştir. ODTÜ’nün hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunduğu ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı, bu yaklaşımın sonucudur. Ancak ODTÜ, sorumluluk ve iyi niyetle, kişi ve kurumlara azami saygı içinde yürüttüğü bu yasal sürecin tamamlanmasını beklerken, Üniversitemizi rencide eden hukuksuz bir müdahale ile karşılaşmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Bayram tatilinin sürdüğü 18 Ekim 2013 Cuma günü saat 21.15 civarında bir gece baskını ile çitlerimizi yıkarak yerleşkemize girmesi, onaylanan plana yasal itiraz süresi tamamlanmadan bir oldu-bitti ile yol inşaatına başlayarak güzergah üzerindeki 3.000’den fazla ağacı bir gecede yok etmesi art niyetli bir davranış ve hukuksuzluk örneğidir. Üniversitemizin hak ve hukukunu hiçe sayarak yapılan bu tecavüz, koruma amaçlı imar planının kesinleşmesi sürecini ciddi şekilde sekteye uğratmış ve muhatap olduğumuz kurumların inandırıcılıklarını zedelemiştir. Bu tutumu sergileyen bir kurumun bundan sonraki ilişkilerimizde de, iyi niyet ve hukuk kuralları içinde hareket edeceği konusundaki ümitlerimiz de ortadan kalkmıştır.  

Yerleşkemize uygulanan bu fiziki şiddeti kınıyoruz. Üniversite Senatomuz, bu haksızlık ve hukuksuzluk karşısında her türlü yasal sürecin derhal başlatılmasına ve sonuna kadar takipçisi olunmasına karar vermiştir.   

ODTÜ, bugüne kadar olduğu gibi bu olayda da bir kamu kurumundan beklenen sorumlulukla hareket ederek haklarına sahip çıkmak için yasal yollardan yürüyecektir. Çevreye, insanlara, kurumlara ve hukuka saygısı olmayan bu davranışa karşı hak arayışımız devam ederken, ODTÜ öğrencileri, mensupları, mezunları tüm doğaseverlerle birlikte büyük bir ağaçlandırma kampanyası başlatacak; hukuksuz şekilde yok edilen her ağacımıza karşılık onlarca ağaç dikerek Ankara’nın akciğeri olan ODTÜ ormanını geliştirmeye devam edecektir.''denildi.