Haber Detayı
26 Kasım 2018 - Pazartesi 09:27 Bu haber 3490 kez okundu
 
SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIYOR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS B grubu, lisans mezunları KPSS P3 puan sırası esas alınmak suretiyle 6 sözleşmeli hemşire alınacağı duyuruldu.
Kamudan Haberler Haberi
SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIYOR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS B grubu, lisans mezunları KPSS P3 puan sırası esas alınmak suretiyle 6 sözleşmeli hemşire alınacağı duyuruldu.

 

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

 

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B)
fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına uyarınca, KPSS (B) grubu, Lisans Mezunları için KPSSP3 puan
sırası esas alınmak suretiyle 6 (altı) Hemşire alınacaktır.
 Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylar hakkında belirtilen özel şartlar ile 657
sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I-GENEL ŞARTLAR:


 a) Türk vatandaşı olmak,
 b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 c) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az
15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş
veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü
bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Nöbet usulü çalışmaya
engel bir durumu olmamak,
 f)- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
Özel Şart: 1- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
 1- KPSS (B) grubu, Lisans Mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
 2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 3- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi
tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.

II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:


 Adaylar başvurularını www.ksu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunun tam eksiksiz
doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazete yayınlandığı günü izleyen 15 gün içinde Avşar Yerleşkesinde
bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları
gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, süresi içerisinde başvuru yapmayan veya istenen
nitelikleri sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular
kabul edilmeyecektir. Başvurular başvuru bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde KPSS puan sıralaması
yapılmak suretiyle değerlendirilecek olup, ilan edilen kadronun bir katı yedek belirlenecektir.
- Birden fazla unvan için ve eksik belge ile başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmayacak, atama yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanacaktır.
 - Atamalar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Sonucuna göre yapılacak olup, olumsuz olanların
atamaları yapılmayacaktır.

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 

www.ksu.edu.tr Adresinde Yayımlanan Başvuru Formu
Ekinde İstenilen Belgeler : 1)- KPSS Sınav Sonuç Belgesi 2)- Diploma fotokopisi, 3)- Kimlik Fotokopisi,
4)- Özgeçmiş, 5)- Sertifika (istenmişse), 6)- İstenilen Alanda Çalıştığını Gösterir Deneyim Belgesi ile
Birlikte SSK Hizmet Dökümü (istenmişse) 7)- 1 Adet Fotoğraf

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-K.MARAŞ

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: SÜTÇÜ, İMAM, ÜNİVERSİTESİ, SÖZLEŞMELİ, SAĞLIK, PERSONELİ, ALIYOR,
Yorumlar
Haber Yazılımı