Yazı Detayı
01 Haziran 2017 - Perşembe 16:46 Bu yazı 7671 kez okundu
 
ÇALIŞANA VERİLEN RAMAZAN GIDA PAKETİ ( VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE KAYDI)
 
 

ÇALIŞANA VERİLEN RAMAZAN GIDA PAKETİ

( VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE KAYDI)

VERGİ UZMANI ALİ AZİRET


Çalışanlara Ramazan ayında verilen gıda yardımının vergi ve SGK primi boyutu aşağıda kısaca özetlenmiştir.

a) Gelir Vergisi Kanunu Yönünden

Çalışana verilen ayni (eşya) yardımları ücret gibi gelir vergisi stopajına tabidir. Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı ( Mali sorumluluk tazminatı) , tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartıyla kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü yer almıştır. Anılan Kanunun 96 ncı maddesinde, "Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde bu vergi bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır. " denilmiştir.

Yukarıdaki düzenleme gereği çalışana bayramda verilen erzak bedeli ücret gibi gelir vergisi ve damga vergisi tevkifatına tabidir. Alınan erzak faturası KDV dahil bedel üzerinden çalışan sayısına bölünerek çıkan tutar net olarak ücret bordrosuna dahil edilmelidir. Net olarak bordroya dahil edilen ayni yardımın brüt tutarı hesap edilerek çalışanın tabi olduğu vergi dilimine göre gelir ve damga vergisi stopajı yapılmalıdır.

b) KDV Yönünden

Firmanın erzakı kendi stoklarından vermesi halinde KDV’yi emsal bedel üzerinden düzeltecektir. Yani ilave KDV olarak beyan edecektir.

Dışarıdan satın alıyorsa, faturada gösterilen KDV’yi indirim konusu yapmayıp, fatura bedelini işçiye verilen net aynı yardım olarak göz önünde bulunduracaktır.

c) Muhasebesi

- Kumanyanın alış faturasının muhasebe kaydı

-----------------------------------------/----------------------------------------------------

157 DİĞER STOKLAR

320 SATICILAR

-----------------------------------------/----------------------------------------------------

- Çalışana ayni yardım olarak verilmesinin muhasebe kaydı

Dikkat : Faturadaki KDV dahil bedel net olarak dikkate alınarak her işçiye ait kısım bodroya net olarak dahil edilerek bordroda brüte ibla edilecektir.

-----------------------------------------/----------------------------------------------------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (Yönetimdeki işçilere verilen)

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ (Üretimdeki işçilere verilen)

 

157 DİĞER STOKLAR

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

- Gelir Vergisi Stopajı

- Damga Vergisi

-----------------------------------------/----------------------------------------------------

d) SGK Mevzuatı Yönünden

5510 sayılı Kanunun 80. Maddesi uyarınca mal olarak yapılan yardımlar, tutarları üzerinde durulmaksızın, prime esas kazançlara dahil edilmemektedir. Ancak, ayni yardımların nakden ödenmesi halinde (örneğin yağ parası, un parası, ayakkabı parası gibi) prime tabi tutulması gerekmektedir.

 

Faydalı olması dileğimizle …

 
Etiketler: ÇALIŞANA, VERİLEN, RAMAZAN, GIDA, PAKETİ, (, VERGİSEL, BOYUTU, VE, MUHASEBE, KAYDI), ,
Yorumlar
Haber Yazılımı