301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
12 Mart 2019 - Salı 08:46 Bu yazı 195 kez okundu
 
DEMOKRASİDE BÜYÜK RİSK
NUMAN ALADAĞ
numan2363@hotmail.com
 
 
DEMOKRASİDE BÜYÜK RİSK
 
 
Değerli okuyucularımız,

 

 
Siz değerli okuyucularımıza, ilk önce bir hadis-i şerif'i paylaşmak istiyorum:  Okat yayınevi tarafından Kasım 1964 yılında basılmış olup, Abbdulbaki Gölpınarı hoca'nın yazdığı, Hz. Muhammed ve Hadisleri kitabın 92 ci sayfasında ki, 591 ci hadis-i şerif:
''Kötü kişiyi anmaz, kötülüğünü söylemezseniz halk nereden bilecek onu? Kötü kişiyi kötülüğüyle anın da halk, ondan çekinsin.'' 
 
Siyasi parti liderleri ve tüm belediye başkan adayları bu Hadis-i şerifi esas alarak, rakipleri ile paylaşabilmelidirler. Özeelikle rüşvet işine bulaşanları deşifre etmelidirler. ki, 31 Mart seçimlerini Zaferle kazanabilsinler.
 
Bu konuda, Genelkurmay Başkanı iken, Orgeneral Yaşar Büyükanıt paşa diyor ki: "Sözde değil, özde olmalıdır" seslenişinden, Allah korkusu ve vatan sevgisi olanların ders alması gerekir.
 
Tarihi Türk geleneklerinde, insanları beraberliğe götüren şeyler onları ayıran şeylerden çok daha fazladır, ama insanlar arası anlaşmazlıklar daima vardır. Bunun nedeni, önyargılı çıkarcı ve bencil olmalarıdır.
 
 Mevlana Hazretlerinden...
''Bir mescitte, dört Hintli rüküya varıyor, secde ediyordu. Allah'a ibadet için. sonra niyet ederek her biri tekbir getirdi. Vakit namazını kılmaya başladı huzurla. Bu sırada müezzin içeri girdi. Hintlilerden biri: Müezzin ezanı okudu mu yoksa daha vakit var mı? deyerek dalgınlıkla. Namazına devam eden diğer Hintli ''Ey amca,'' dedi, ''Onu ne kınıyorsun , sen kendini kına'' Bunları duyan dördüncü Hintli'yse şöyle dedi: ''Hamd olsun, ben üçünüz gibi tuzağa düşmedim.''
Böylece dördünün de namazı bozuldu. Başkalarının kusurunu söyleyenler daha çok yol kaybeder. Ey güzel can! Kendi ayıbını gör. Kendinde bulur aynbını başkalarının ayıbını söyleyen.''
 
Mevlana Hazretleriden...
Kendi yüzünü görebilen kişinin aydınlığı:
''Şüphesiz iyi bilir biribirinin ayıbı
Bu kendinden habersiz halk.
Kendi yüzümü göremem
Senin yüzünü görürüm
Sen de benim yüzümü görürsün
Kendi yüzünü görebilen kişinin aydınlığı
Daha çoktur halkın aydınlığından. 
Garez gelince hüner kaybolur,
yüzlerce perde iner gönülden göze.''
 
Başkasının hata ve günahlarını görmeden önce kendisi, Allah'a inananarak, Allah korkusunu ruhunda taşıdığına, rüşvet ve haram işlere bulaşmadığına bir bakmayı deneseler?
 
Ekonomik terör, raf ve ürün giriş bedeli şartı:
Sanayi ötesi toplum olan bazı ülkelerin ve özellikle Ermeni soykırımına destek verenler başta olmak üzere, güçlü işletme semayesleri ile, Türk sanayicisini sessizce ekonomik darboğaza sürükleme gayreti içinde olduklarını bilmemiz gerekir.
 
Örek: Türkiye de faaliyet gösteren bazı sanayi ötesi toplum ülkelerinin ticari işletmeleri, mağazalar zincirlerine raf ve ürün giriş bedeline bir itirazları olmuyor. Çünkü Mili (Yerli) sermaye'yi çökertmek için, bulunmaz bir fırsattır. Ayrıca o mağazalar zincirlerinin yöneticilerinin, hem bireysel çıkar hem de kurumsal çıkarları için, raf ve ürün giriş bedeli şartı bulunmaz bir fırsattır. Bu fırsata, ekonomik-anarşik terörün oluşturulma lideri diyebiliriz. 
 
Raf ve ürün giriş bedeli ahlakı ile her türlü terör ve ahlaksızlıkları oluşturan bu mağaza zincirlerine Türküye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, ilgili kurumları el atıp dur demedikleri zaman, kendi işlerini zorlaştırıp, hizmette başarılı olmaları için en büyük ve tehlikeli engel olduklarının farkındalar mıdır? 
 
Türkiye genelinde binlerce mağazası olan bazı mağaza zincirleri, yüzde yüz yerli sermayeye (Milli sermaye) acaba neden ilgi duymamaktadırlar? İlgi duymazlar; çünkü raf ve ürün giriş şartı ile rant (Kara para) var.
 
Raf ve ürün giriş bedeli şartını uygulayanlara, Numan Aladağ diyor ki: ''Bir işi yapmak isteyen bir çare bulacak. Hiç bir iş yapmak istemeyen bir bahane bulacak.'' ilkeleri ile, binlerce  mağaza zincirlerine sahip olanlar, muhasebelerinde her şey kanunlara uygundur işlemlerini kılıfına uyduran bu mağaza zincirleri, Türk sanayicisinin-çiftçisinin (Milli sermaye'nin) yok olması için, görevlidirildiklerinin endişesini taşıyorum. 
 
Raf ve ürün giriş bedeli şartına ilgililer, dur dedikleri zaman, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yetkilileri, daha rahat ve faydalı işleri yapmaya zaman bulacaklar. 
 
Raf bedeli ve ürün giriş bedeli şartı, ile başta Fetö terör örgütü olmak üzere, her türlü  terör örgütlerinden daha tehlikeli değil midir?
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın, "İhanet şebekesi" diye seslendiği Fetö'cuların ekonomik, siyasi ve bürokrasi de ki, jet hızları ile yükselmeleri kontrol edilmedi. 15 Temmuz da, riyakar Fetö'nun, diktiği meyve fidanları meyvelerini verdi. Onun içindir ki, raf ve ürün giriş bedeli şartını uygulayanlara karşı çok ama çok dikkatli olunmalı ve dur denilmelidır.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 08/Mart/2019 Cuma günü, Şanlıurfa da ki, konuşmasında diyor ki: "İstikbalimize göz dikenlere derslerini veriyor muyuz?" konuşması memnuniyet vericidir. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın, Şanlıurfa da ki, bu Milli konuşmasına, "Rüşvet denen pisliğe bulaşanlara ve ayrıca raf-ürün giriş bedeli şartı ile, Türk sanayicisinin-çiftçisinin, istikbaline göz dikenlere de derslerini veriyor muyuz" ifadesini eklersek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Milli seslenişi, daha iyi tamamlanmış olmaz mı? 
 
Allah korusun, 15 Temmuz olayları gibi olayların bir daha yaşanmamasını istiyorsak o zaman, acilen raf ve ürün giriş bedeli şartı ile Türk sanayicisine-çiftçisine zulüm eden binlerce mağazalar zincirlerine dur demek için, sigara yasağı gibi caydırıcı kanunlarla kontrol altına alınması şart değil midir?
 
Raf ve ürün giriş bedeli kara para demektir. Kara para demek, vatana ihanet etmek, anarşik-ekonomik terörün ve her türlü ahlaksızlıkların oluşması demek değil midir? Bu dediklerimize bİr itirazı olan varsa, buyusun cevabını versin. 
 
Mühendis Binali Yıldırım, "Gün dostunu düşmanını tanıma günüdür." ve "Lafla Millilik olmaz" seslenişleri halen geçerli ise o zaman, acilen bu işe önce bir mühendis, sonra da politikacı olarak müdahale etmesi gerekir düşüncesindeyim.  
 
Bu mağaza zincirlerinin riyakarlılık (İki yüzlülük) ve ekonomik-anarşik terör oluşturma sektörünün, faaliyetlerine kim destek veriyor diye, ilgili kurumların bir araştırma araştırma yapılması şarttır değil midir?
 
Bir ülkede, gerçek Demokrasinin mevcudiyetinden bahsedebilmemiz için, o ülkede ilk önce iktisadi Demokrasinin kurulmuş olması ve kara para hareketlerinin kontrol edilmesi şarttır. 
 
Kim ne derse desin, iktisadi Demokrasinin olmadığı ve kara para hareketliliğine dur denilmediği bir ülkede, gerçek Demokrasinin mevcudiyetinden bahsedilemez. 
 
Kara para, her türlü ahlaksızlıkların ve terörün oluşturulmasında, ana aktif maddedir (Sebebidir).
 
Türk sanayicisi (100 Yerli sermaye) raf ve ürün giriş bedeli vermek için, bazı elemanların işine son vermek mecburiyetinde kalacaktır. Bu da Türk ekonomisini çökertmek ve rakiplerine karşı kalitenin düşmesidemektir. Ayrıca işine son verilenlerin,  güncel yardım almak için, Fetö terör örgütü ve diğer yasadışı terör örgütlerine, sığınmasına sebep olmak değil midir? 
 
Raf bedeli şartı ile ekonomik terör oluşturanlara, destek verenler acaba kimlerdir ve bu cesareti kimden alıyorlar? 
 
Ekonomik, sosyal ve politik bakımından stratejik önem taşıyan raf ve ürün giriş bedeli şartı işine, TBMM neden el atmıyor?
 
Stratejik önem taşıyan raf ve ürün giriş bedeli şartını hatırlatmak bir vatan görevidir. Hükümet yetkilileri, madem ki stratejik önem taşıyor bu konular, neden ilgililere bildirmediniz edebiyatı ile karşılaşmamak için bu Milli konuyu kendilerine hatırlatmakta fayda var.
 
Raf bedeli şartı ile ürün alan binlerce mağaza zincirine sahip mağazaların, başka bir oyunu da, Türk sanayicisine diyor ki, senin ürününü raf bedeline ilaveten alırım ama, 90 gün sonra sana ürün bedelini öderim şatının uygulaması da ayrı bir zulümdür. 
 
90 gün sonra ürün bedelini ödemesine itirazım yok. Çünkü alan razı veren razıdır. Ama, raf bedeli şartı, Fetö terör örgütü, Ermeni soykırımı iftirası zulmü ve diğer dahili-harici ''İhanet şebekeleri'' ile bir farkları olmadığının sebebi ise, her türlü anarşik-ekonomik terörün oluşturulmasında lider röl oynadıklarının, bilincinde olmamız gerekir. 
 
Raf bedeli şartını uygulayanlar, bu dediklerime karşı acaba bir itirazları olacak mı? Eğer itirazları var ise, hodri meydan! 
 
Fetö terör örgütünün, 15 Temmuz zulmü gibi bir zulüm ile karşılaşmak istemiyorsak, o zaman, sanayi ticaret-Adalet-İçişleri-Tarım Orman ve diğer ilgili bakanlıkları ve diğer kurum yetkilileri, koordineli olarak, acilen bu konuya el atmaları gerekmiyor mu?
 
Binlerce mağaza zincirine sahip olan idareci ve sermayedarlar, maddi güçlerine güveniyorlarsa ilk önce, Australia-Silver şehri, Brokin Hil savaşında, iki isimsiz Kahraman Türk'ün, nasıl Zafer kazandıkları tarihi iyi okusunlar. Bu iki isimsiz Kahraman Türk'ün, tarihini okudukları zaman, Türk Milletini daha iyi tanıyıp, raf ve ürün giriş bedeli şartı ile zulüm ettiklerinin ne kadar yalnış bir hata yaptıklarının bilincinde olup, biz ne yapıyoruz yahu diyerek, pişman olacaklardır. 
 
Binlerce mağaza zincirine sahip olan yetkililer, iyi bilmelidirler ki, ''Korku ağaç kurduna benzer, içten içe insanı yer bitirir.'' İnsanoğlunun kalbinde sevgi, merhamet, üzüntü, kindarlık, inatlılık, öfke vb. birçok duygu vardır. Allah korkusundan, Vatan ve Ay-Yıldızlı Şanlı Türk bayrağı sevgisinden mahrum olmak, bu duygulardan sadece biridir.
 
Cenab-ı Allah, ruhunda Allah korkusu ve vatan sevgisi olanların, vatana hizmet etmeyi kendilerine nasip etsin inşallah. Bencillik düşünceleriyle, çıkar amaçlı vatana ihanet edenleri de, Allah kahr-ı perişan etsin inşallah. 
 
Cümle aziz Vatan şehitlerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, Gazileri Minnetle Anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.
 
 
Etiketler: DEMOKRASİDE, BÜYÜK, RİSK,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
11 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız
75 Okunma.
05 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan Gelen Kutusu x
98 Okunma.
25 Nisan 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı düzenlemesi iyi gelecek
130 Okunma.
22 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir
112 Okunma.
18 Nisan 2019
Berat gecesi büyük bir fırsattır.
115 Okunma.
11 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları
211 Okunma.
31 Mart 2019
Miraç Kandili ve Türk İslam Gelenekleri
211 Okunma.
22 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik eşiğimiz
224 Okunma.
16 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi
194 Okunma.
07 Mart 2019
Regaip Kandilinde, Türk İslam gelenekleri
258 Okunma.
02 Mart 2019
RÜŞVET VE RAF BEDELİNE DUR DİYENLER 31 MART SEÇİMİNİ KAZANIR
360 Okunma.
21 Ocak 2019
ÜÇ R'ye DUR DİYEBİLİRİZ
4820 Okunma.
15 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...
713 Okunma.
06 Ocak 2019
Mübarek elma, hem deva hem şifadır
631 Okunma.
28 Aralık 2018
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ
990 Okunma.
06 Aralık 2018
Lahananın şaşırtıcı faydaları
2067 Okunma.
24 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı
1947 Okunma.
18 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu
1053 Okunma.
09 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini
1472 Okunma.
28 Ekim 2018
CUMHURİYET ve tarımla geleceğimiz daha güvenlidir.
1209 Okunma.
27 Eylül 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN
2502 Okunma.
16 Eylül 2018
Eğitim ve Milli Ekonomi
521 Okunma.
10 Eylül 2018
HİCRİ YILBAŞI VE AŞURA GÜNÜ
447 Okunma.
07 Eylül 2018
ADALE VE KRAMP AĞRISI
406 Okunma.
28 Ağustos 2018
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
520 Okunma.
18 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz
1195 Okunma.
12 Ağustos 2018
Vatan sevgisi ve raf bedeli şartı
1325 Okunma.
30 Temmuz 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
1136 Okunma.
23 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
883 Okunma.
15 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin, 15 Temmuz Zaferi
827 Okunma.
07 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
1049 Okunma.
26 Haziran 2018
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
1220 Okunma.
21 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet
536 Okunma.
17 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR
532 Okunma.
13 Haziran 2018
MÜ'MİNLERİN BAYRAMI
495 Okunma.
07 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
615 Okunma.
03 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun
534 Okunma.
28 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
538 Okunma.
21 Mayıs 2018
Ekonomik Terör ve Kudüs
522 Okunma.
15 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz
534 Okunma.
12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!
627 Okunma.
06 Mayıs 2018
24 Haziran da ki irade, istikbali tayin eder
607 Okunma.
29 Nisan 2018
Berat Gecesinin bereketi
617 Okunma.
16 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
520 Okunma.
31 Mart 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
1007 Okunma.
27 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek
947 Okunma.
21 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz
813 Okunma.
17 Mart 2018
Çanakkale Ruhumuz ve Anzaklar
883 Okunma.
08 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR*
1229 Okunma.
01 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
1169 Okunma.
18 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
1960 Okunma.
11 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular
1233 Okunma.
04 Şubat 2018
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
1288 Okunma.
28 Ocak 2018
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
1315 Okunma.
22 Ocak 2018
CİLT GÜZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
1281 Okunma.
14 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
1113 Okunma.
08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
711 Okunma.
01 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ
766 Okunma.
17 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
702 Okunma.
29 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
679 Okunma.
24 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
659 Okunma.
17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM
645 Okunma.
28 Ekim 2017
''CUMHURİYET'' BAYRAMDIR
757 Okunma.
23 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
748 Okunma.
14 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
767 Okunma.
02 Ekim 2017
DİZDEKİ KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
996 Okunma.
25 Eylül 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
766 Okunma.
12 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
841 Okunma.
31 Ağustos 2017
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
736 Okunma.
29 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
760 Okunma.
21 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala
765 Okunma.
03 Ağustos 2017
FESLEĞEN (TULSİ)'NİN FAYDALARI
1104 Okunma.
13 Temmuz 2017
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
723 Okunma.
02 Temmuz 2017
Raf Bedeli uygulaması karşısında milli duruş
798 Okunma.
24 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı
809 Okunma.
20 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır
864 Okunma.
09 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
819 Okunma.
31 Mayıs 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ
1805 Okunma.
25 Mayıs 2017
Ramazan-ı Şerifin Şifalı armağanları
864 Okunma.
18 Mayıs 2017
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI !
722 Okunma.
14 Mayıs 2017
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ!
805 Okunma.
09 Mayıs 2017
BERAT GECESİNDE HUZUR VE BEREKET
883 Okunma.
07 Mayıs 2017
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
855 Okunma.
30 Nisan 2017
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
686 Okunma.
22 Nisan 2017
MİLLİ VE MANEVİ MUTLULUĞUMUZU İDRAK EDELİM
790 Okunma.
16 Nisan 2017
ÖZLÜ SÖZLERDE HAK VE ÖZGÜRLÜK
977 Okunma.
12 Nisan 2017
GÜZELLİĞİNİZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇİLEK SAFASI
688 Okunma.
29 Mart 2017
Regaip Kandilinin Fazileti
1198 Okunma.
26 Mart 2017
HAYAT İÇİN ADALETİN önemi
785 Okunma.
23 Mart 2017
İnsan Hedefi ve Demokrasi
620 Okunma.
16 Mart 2017
Milli Duruş ve 18 Mart
788 Okunma.
11 Mart 2017
Ekonomik terör bizi vuruyor.
833 Okunma.
06 Mart 2017
Silahsız işgal ve kuruş vurgunu
897 Okunma.
04 Mart 2017
Milli Hakimiyet, Riyakarlık ve Rüşvet
804 Okunma.
25 Şubat 2017
Damar tıkanıklığı ve güçlü hafıza için çözüm...
810 Okunma.
18 Şubat 2017
Himalaya etekleri ile Muğla nın ortak yönü
777 Okunma.
11 Şubat 2017
RAJASTHAN'da GUATIR TEDAVİSİ
912 Okunma.
04 Şubat 2017
Bahar Mevsiminde Korunma Yöntemleri
864 Okunma.
29 Ocak 2017
ATATÜRK'Ü DOĞRU TANIYALIM (DÜZELTME)
950 Okunma.
23 Ocak 2017
RAJASTHAN'DAN SAĞLIK VE MUTLULUK ÖNERİLERİ
863 Okunma.
15 Ocak 2017
MİLLİ SERMAYEYE VE SAHİP ÇIKALIM
958 Okunma.
12 Ocak 2017
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN İLAHİ HİKMETLER
992 Okunma.
02 Ocak 2017
RAJASTHAN'dan kanser riskini azaltan çareler
956 Okunma.
24 Aralık 2016
YILBAŞI FIRSATÇILIĞI
937 Okunma.
29 Kasım 2016
YEŞİL MERCİMEK VE ŞİFALI ARMAĞANLARI
875 Okunma.
23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLERİMİZE SEVGİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
1284 Okunma.
15 Kasım 2016
SİNÜZİT İÇİN ŞİFALI ARMAĞANLAR
1094 Okunma.
13 Kasım 2016
İnsan da ve doğa da sevgi
1007 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK'ü 78 ci Yılında Rahmetle Anıyoruz....
699 Okunma.
03 Kasım 2016
HİNDİSTAN DA HASTALIKLARA KARŞI MUCİZE KARIŞIM
1616 Okunma.
Haber Yazılımı