301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
25 Nisan 2019 - Perşembe 11:22 Bu yazı 132 kez okundu
 
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı düzenlemesi iyi gelecek
NUMAN ALADAĞ
numan2363@hotmail.com
 
 

Değerli Okuyucularımız,

 

 

ADALET, MİLLİ ŞUUR VE İKTİSADİ DEMOKRASİNİN ÖNEMİ:

 

Başta Cumhurbaşkanlığı makamı başta olmak üzere, ilgili kamu kurumlarının kıymetli zamanını alarak rahat çalışmalarına en büyük engellerden birisi de, RAF bedeli şartını uygulayan mağazalar zincirleridir. Bu mağaza zincirleri, anarşik-ekonomik terörün, meydana gelmesinin ana kapılarından biridir. 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki: "Mücadele etmekten vaz mı geçelim?" açıklamasını da esas alarak, acilen RAF bedeli şartı ile, riyakar"İhanet şebekelerinin" Fetö gibi her türlü terör ve ahlaksızlıkları oluşturanlara mücadele ederek dur denilmelidir. 

 

Bir ülkede RAF bedeli şartı uygulayarak, iktisadi demokrasinin mevcudiyetini ortadan kaldırmak için, görevli olan binlerce mağaza zincirleridir. 

 

Bir ülkede gerçek demokrasinin mevcudiyetinden bahsedebilmemiz için, siyasi partilerin varlığı yeterli değildir. İlk önce iktisadi demokrasinin kurulmuş olması gerekir.

 

İktisadi demokrasi nedir? İktisadi demokrasi, Türk sanayicisinin ve çiftçisinin destek istediği noktalardan uzak olmaması ve Milli (100 yerli) sermayeyi destekleyip, sahip çıkmaktır. Buna ilaveten, RAF bedeli şartının hızını da kesmektir.

 

Ayrıca, ülkemizde demokratik ve ekonomik düzeninin rayına oturmasına, RAF bedeli şartı uygulaması en büyük engellerden biridir.

 

RAF bedeli şartı, çok tehlikeli bir şarttır. İlgili resmi kurumların, Türk Milletinin geleceğini teminat altına alınması için, stratejik önem taşıyan sorunların çözümü için zaman önemlidir. Onun içindir ki, RAF bedeli şartı ile anarşik-ekonomik terör oluştulmasına sebep olanlara ve haksız rekabete dur demelidirler ki, huzur içerisinde hizmet etme zamanı bulsunlar.

 

RAF bedeli şartını uygulayanların başka bir oyunu: RAF bedeli şartına ek olarak, üretici Türk sanayicisine diyorlar ki, senin ürününü alırım ama üç ay sonra ürün bedelini veririm. Böylece sanayicinin parasını bedevadan üç ay kullanyorlar.

 

Numan Aladağ'dan öneri: "Sanayiciden aldığı ürünlerin satış fişi kesildikten sonra, online olarak anında üretici sanayicinin hesabına aktarılmalıdır."ayrıca Numan Aladağ'ın, başka bir özdeyişine göre, "Bir işi yapmak isteyen bir çare bulacak. Hiç bir iş yapmak istemeyen bir bahane bulacak"diyor. Nasıl ki, RAF bedeli şartı ile elde ettikleri geliri, muhasebelerinde iş yasalmış gibi kılıfına uydurup, ürün indirimlerine yansıttıkları gibi üreticinin parasını da aynı şekilde vermelidirler.

 

NOT: Üç ay sonra ürün bedelini vermelerine bir itiraz olamaz. Milli (100 Yerli) sermayenin esas ana sorunu: RAF bedeli şartıdır.

 

RAF bedeli şartı ile domuz ürünlerini bir arada satan mağazalar zincirleri, iyi bilmelisiniz ki, Milli şuur, bir milletin, kendini duyması ve bilmesidir. Hem duyguya, hem de düşünceye dayanan Milli şuur, bir milletin manevi kuvvetlerinden en önemlisidir.

 

RAF bedeli şartını uygulayanlar, "Kur'an-ı Kerim'in Cuma Suresi, Ayet 11" tefsirini mutlaka okumalıdırlar.

 

Milletlerin hayatlarını koruyan dört savunma hattından en geride olanı, yani sonuncusu ve en önemlisi Milli şuurdur. İnsan uzuviyetinin akciğer, kalp, karaciğer ve beyin nasıl dört önemli koruganı ise, bir milletin de ordu, bağımsızlık, dil, iktisadi demokrasi ve Milli şuur dört büyük kalesidir. 

 

Milli şuurun uyuşuk veya uyanık olması, milletlerin yaşama kaabiliyetleriyle orantılıdır. 

 

Milli şuurun uyanık olduğu yerlerde, riyakar "İhanet şebekeleri" nin, anarşik-ekonomik terör oluşturma duygu ve düşünceleri iflas edip, Cenab-ı Allah'ın Fetöya, 15 Temmuz da belasını verdiği gibi, Türk Milletine- sanayicisine-çiftçisine zulüm edenlerin de, er geç Allah belalarını verecektir inşallah. 

 

RAF bedeli şartını uygulayanlar iyi bilmelidirler ki, Büyük Türk Milleti, Milli şuur'u  bir ışık olarak görmektedir. Vatanı aydınlatır ve gizli köşelere sinmiş olan akrepleri açığa çıkararak, karanlıkta iş görmelerine engel olur. 

 

RAF bedeli şartını uygulayanlar ve domuz ürünleri ile helal ürünleri birarada satanlar: Tarihi Türk ahlak ve geleneklerine göre, insanda beyin ne ise, Türk milletinin tarihi geleneklerinde de Milli şuur odur.

 

RAF bedeli şartı liderliği ile anarşik-ekonomik terör oluşturan mağazalar zinciri yetkilileri, Türk tarihinde Milli şuur, bir milletin yaşama iradesi, hayat kaynağı ve en kuvvetli silahıdır. Milli şuuru olmayan milletlerde, her zaman anarşik-ekonomik terör olaylar ve riyakar "İhanet şebekeleri"  karşılarına çıkar. Onun içindir ki, haklılık bilgisi dahilinde, mücadele şarttır. 15 Temmuz da riyakarların yaptıklarını Türk Milleti unutmadı. Onun içindir ki, RAF bedeli şartını uygulayanlarla, mücadele şarttır.

 

Allah korusun, 15 Temmuz olayları gibi olayların yaşanmasını istemeyen, Fetö terör örgütü kadar tehlikeli ve ekonomik terör örgütünün bir dilimi olan RAF bedeli şartına acilen dur denilmelidir. 

 

Türkiye genelinde binlerce mağazalar zinciri olan bazı mağazarda domuz eti ürünlerini, helal ürünlerle aynı dolapta satışını yapıyorlar. Ayrıca Mübarek Ramazan'a saygı gösteriyormuş gibi, Ramazan paketleri satışı yapılıyor. Bu uygulama, Fetö gibi riyakarlığın ta kendisi değil mi? 

 

Domuz etinin satışına karşı değiliz ama, yalnız domuz eti ürünlerinin bulunduğu ayrı bağımsız bir dolapta satışı yapılmalıdır. 

 

Domuz eti ürünlerinin helal ürünlerle aynı dolapta satışı, Türk İslam dünyasına karşı saygısızlığın ta kendisi değil midir? 

 

Bir zamanlar riyakar "İhanet şebekesi" Fetö terör örgütü de, müslümanlık adı altında Türk Milletinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak için, vatan hainleri tarafından görevlendirilen bir kişiydi. RAF bedeli şartını uygulayanlar da aynı şekilde görevlendirildiğinin endişesini taşıyorum.

 

RAF bedeli şartı demek, işsizlik oluşturmaktır. İşsizlik demek de, anarşik-ekonomik terörün ve her türlü ahlaksızlıkların meydana gelmesi demektir. 

 

RAF bedeli şartı ile ürün alan ve domuz ürünlerini helal ürünlerle birarada satışını yapan binlerce mağazalar zincirlerinde, ne yazık ki, Allah korkusu ve vatan sevgisinden mahrum oldukları ortaya çıkıyor. Acaba ilgili kurum ve kuruluşlar, niye seyirci kalıyorlar?

 

Bu mağaza zincirlerine karşı, Milli şuurun uyanık olduğu yerde, Türk Milleti, bunların Allah'ın haram kıldığı ve kanunların yasakladığı işleri yapanlara özenmez ve kendisinden saymaz. Bencillik duygularına odaklanan "İhanet şebekeleri" iyi bilmelidirler ki, Türk Milletinin şuuru daima uyanıktır. 

 

ÖNERİ: RAF bedeli şartına son verilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, ilgili bakanlıkları Türk Milletinin, huzur ve sağlığını istiyorlarsa, stratejik önem taşıyan bu konuya acilen el atıp çözmelidirler. . 

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) buyuruyor''Adalet güzeldir; fakat ticaret yapanlarda olursa daha güzeldir.'

Hz. Ömer (r.a.) buyuruyor: ''Bir millete baş olmanın ilk ve en büyük şartı, adil olmaktır.''

Hz. Ali (r.a.) buyuruyor: ''Adalet halkın diriliği ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelliğidir.''

 

İslam dini adalete büyük önem vermiş ve her konuda adalet emretmiştir.

Adalet, Cenab-ı Allah tarafından sakıncalı olan faaliyetlerden sakınmak ve hak yolunda doğrulukla hareket etmektir.

 

Adalet, hakkı hak sahibine vermek ve bu haklara tecavüz etmemektir.

Adalet, sorumluluğuna verilen görevleri zamanında ve yerli yerinde yapmak, insanlara ve hayvanlara karşı haksızlık etmemektir.

Adalet; cemiyetlerin ve milletlerin kalıcı olmasına, huzur ve ahenk içerisinde yaşamasına sebeptir. Hangi milletin efradı arasında adalet yoksa, ne kadar yükselmiş olursa olsun, sonunda o millet perişan olur.

Adaletsiz ferdin gönlünde huzur, adil olmayan milletlerin efradı arasında uygunluk, sevgi ve güven yoktur.

Adaletsiz cemiyetlerde herkes birbirinden kuşku içindedir. Aralarında mal, can ve namus emniyeti yoktur.

Adaletsiz milletler, bir dönem güncel hayat sürebilir. Fakat hiçbir zaman saltanatı devamlılık arz ediyor diyemeyiz, ikbalin güneşi kısa zamanda batar.

Adaletin kıymeti, ancak insan yaşantısına tatbik edildiği zaman ortaya çıkar. Adalet, sözde, edebi hitaplar ve yazılmış kitaplar arasında kaldığı müddetçe faydasız kalır.

Adaletsizlik, yeryüzünde yaşamış milletlerin çöküşüne yol açmış, batışını hazırlamış ve yurtları harap, kendileri de helak olmuşlardır. Hangi bir millet gösterilebilir ki adaleti yüzünden batmış veya ekonomik ve raf terörü uygulamaları ile payidar olmuş bulunsun.

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: ''Ehline ve idare ettiğin kimselere hükmetmekte adalet gösterenler, Cenab-ı Allah katında, yakuttan minberler üzerinde bulunacaklardır.'' 

Adaleti tarif ederken ''Hakkı, hak sahibine vermektir'' demiştik. Bu açıklamaya göre bize verilen sorumluluklarımızı zamanında ve sadakatla yapmak adalettir. Bir insanın en başta gelen görevi, Cenab-ı Hakkı birliğine iman edip ona karşı görevlerini tam olarak ve ihlas ile yapmaktır. 

 

Adil ve Allah korkusu ahlakına sahip kimse, suçluyu terbiye etmekte keskin kılıç; mazlumu korumakta şefkatli bir el gibidir. Bazı kişilerin makam-mevkileri, ticari kurumları, maddi ve manevi bakımından ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, adil idarecinin karşısında haksız kimse en zayıftır. Çünkü o, Hak namına hakkaniyet göstermektedir. Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: ''Cenab-ı Allah'ın emrine aykırı bir davranıştan sakınınız ve evladınız arasında adalet gösteriniz.'' 

Çocuklarımıza karşı sevgi ve vergide bile adaleti emreden İslam dini, diğer insanlara karşı davranışlarımızda daha ciddi bir hakimiyet göstermeyi emretmiş bulunmaktadır

Adil ve vicdan muhasebesi ahlakına sahip insanların, dünyaları da ahiretleri de saadet içinde geçer. Mahşer günü Cenab-ı Allah'ın müstesna himayesine erecek kimselerden bir zümre de adil hükümdar ve amirlerdir.

 

Adaletten söz açıldığı zaman Hazret-i Ömer'i hatırlamamak mümkün müdür?

''Halife Hazret-i Ömer hastalanmıştı. O zamanki doktorlar kendisine bal kullanmayı tavsiye etmişlerdi. O mevsimde çarşıda bal satılmıyordu, fakat devlet hazinesinde bol miktarda bal vardı. Hazinedeki baldan, hastalığa ilaç olacak kadar alamayacağını bilen Hazret-i Ömer; halkı camiye toplamış ve tedavisi için bir miktar bal almaya izin istemiş ve halk müsaade edince almıştı.'' 

İşte adalet ve işte en mümtaz (Seçkin) şahsiyetlerden biri.

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde şöyle beyan buyrulmaktadır: ''Cenab-ı Allah'ın laneti, rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerine olsun.''Rüşvet (Menfaatler müşterektir), alıp veren insanlarda adalet olmadığını belgelemektedir.

 

ADALETİN KAYNAĞINA NASIL ULAŞABİLİRİZ?

Adaleti kanunlarda, mahkemelerde veya tarafsız bir yönetim içinde ararken acaba rotamızı şaşırmış olmuyor muyuz?

 

Adalet bir iç duyudur ve vicdan muhasebesinde yaşar. Eğer vicdanlarda adalet duyusu yoksa onu kanunların maddelerinde, mahkeme koridorlarında veya resmi kurum kapılarında aramak hayalden başka bir şey değildir.

 

En büyük Adaletsizlik, RAF bedeli şartı ile anarşik-ekonomik terör ve işsizlik oluşturarak, o işsizlerin Allah'ın ve Adaletin yasakladığı haram ve yasak olan işlere bulaşmasına sebep olmak değil midir? Ayrıca Adalet mensuplarının kıymetli zamanlarını meşgul etmenin de ta kendisidir. 

 

Adalet vicdan bahçelerinde yetişen meyve-sebze gibidir; eğer toplumu yaratan kişilerin kalplerinde bu şifa kaynağı bahçeler yoksa, bu bahçelere bu sebze ve meyvelerin tohumları ekilmemiş ise o toplumun kanunlarında, mahkemelerinde ve resmi kurum kapılarında ve RAF bedeli şartını uygulayan mağazalarda adaleti aramaya kalkmak akıntıya kürek çekmek gibidir.

 

Eğer insanların vicdanlarında fidanları yeşermiş ise aslında kanunlara ve yargıçlara da lüzum kalmazdı.

 

Adalet kişilerin vicdanlarına Cenab-ı Allah tarafından yerleştirilmiştir, onu beslemek ve yetiştirmek gerekir. Onun gıdası ve güneşi insan sevgisidir. İçlerinde insan sevgisi, Allah korkusu ve vicdanlı olmayan yargıçların veya idarecilerin eline verilen adalet terazileri her zaman yanlış tartarlar: Zira okkası bozuktur.

 

Adalet arıyoruz derken ne demek istiyoruz:

Bazen ''Acaba Anayasalara, kanunlara ve mahkemelere fazla ümit bağlamıyor muyuz?'' diye düşünme duygusu çoğalıyor. Bütün bunlar yalancı ümitlerdir

 

MAHATMA GANDHİ'den ÖĞÜTLER:

1- Ahlaksız ticaret.

2- Emeksiz zenginlik.

3- İlkesiz siyaset.

4- niteliksiz eğitim.

5- Vicdansız haz.

6- İnsaniyetsiz bilim.

7- Özverisiz ibadet. 

 

Cümle vatan şehitlerini, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Mareşal Fevzi Çakmak'ı, Rahmet, Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.

 

ÖZDEYİŞLER

1- Adalet nedir? Ağaçları sulamak...  Zulüm nedir? dikenlere su vermek... (Mevlana Hz.)

2- Özgürlük hiçbir zaman ''Her istediğini yapma izni'' anlamı taşımamıştır. (Mahatma Gandhi)

3- Adaletsiz rejimi adaletle yıkınız. (Mahatma Gandhi)

4- Alkışlar önüne kansız elle çıkınız. (Mahatma Gandhi)

5- Barışa giden yol yoktur, barışın kendisi bir yoldur.

6- Hakikat asla bir nedene zarar vermez. (Mahatma Gandhi)

7- Yıl içinde, dün ve yarın hiçbir şey yapamayacağımız iki gün var. (Mahatma Gandhi)

8- İnsanlardaki iyiliği görün ve onlara yardım edin. (Mahatma Gandhi)

 

Kaynakça: 

Hadis-i şerifler: Mehmet Emre Büyük Dualar 1974 

Erzurumlu  Hafız Abdullah Aldır hoca 

Hindistan da, İslam dünya'sının ünlü din görevlisi, Seyyid Asaf Ali hoca

 

 

 
...
 
Etiketler: Domuz, ürünleri, satışı, ve, RAF, bedeli, şartı, , düzenlemesi, iyi, gelecek, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
19 Mayıs 2019
İslamiyette Ruh Sağlığımız
35 Okunma.
11 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız
76 Okunma.
05 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan Gelen Kutusu x
98 Okunma.
22 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir
115 Okunma.
18 Nisan 2019
Berat gecesi büyük bir fırsattır.
116 Okunma.
11 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları
214 Okunma.
31 Mart 2019
Miraç Kandili ve Türk İslam Gelenekleri
211 Okunma.
22 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik eşiğimiz
224 Okunma.
16 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi
194 Okunma.
12 Mart 2019
DEMOKRASİDE BÜYÜK RİSK
196 Okunma.
07 Mart 2019
Regaip Kandilinde, Türk İslam gelenekleri
258 Okunma.
02 Mart 2019
RÜŞVET VE RAF BEDELİNE DUR DİYENLER 31 MART SEÇİMİNİ KAZANIR
360 Okunma.
21 Ocak 2019
ÜÇ R'ye DUR DİYEBİLİRİZ
4820 Okunma.
15 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...
715 Okunma.
06 Ocak 2019
Mübarek elma, hem deva hem şifadır
631 Okunma.
28 Aralık 2018
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ
990 Okunma.
06 Aralık 2018
Lahananın şaşırtıcı faydaları
2067 Okunma.
24 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı
1949 Okunma.
18 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu
1053 Okunma.
09 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini
1475 Okunma.
28 Ekim 2018
CUMHURİYET ve tarımla geleceğimiz daha güvenlidir.
1209 Okunma.
27 Eylül 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN
2502 Okunma.
16 Eylül 2018
Eğitim ve Milli Ekonomi
521 Okunma.
10 Eylül 2018
HİCRİ YILBAŞI VE AŞURA GÜNÜ
447 Okunma.
07 Eylül 2018
ADALE VE KRAMP AĞRISI
406 Okunma.
28 Ağustos 2018
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
523 Okunma.
18 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz
1195 Okunma.
12 Ağustos 2018
Vatan sevgisi ve raf bedeli şartı
1326 Okunma.
30 Temmuz 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
1138 Okunma.
23 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
883 Okunma.
15 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin, 15 Temmuz Zaferi
827 Okunma.
07 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
1053 Okunma.
26 Haziran 2018
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
1224 Okunma.
21 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet
536 Okunma.
17 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR
533 Okunma.
13 Haziran 2018
MÜ'MİNLERİN BAYRAMI
497 Okunma.
07 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
617 Okunma.
03 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun
535 Okunma.
28 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
539 Okunma.
21 Mayıs 2018
Ekonomik Terör ve Kudüs
522 Okunma.
15 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz
534 Okunma.
12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!
628 Okunma.
06 Mayıs 2018
24 Haziran da ki irade, istikbali tayin eder
607 Okunma.
29 Nisan 2018
Berat Gecesinin bereketi
617 Okunma.
16 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
520 Okunma.
31 Mart 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
1007 Okunma.
27 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek
947 Okunma.
21 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz
814 Okunma.
17 Mart 2018
Çanakkale Ruhumuz ve Anzaklar
883 Okunma.
08 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR*
1232 Okunma.
01 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
1170 Okunma.
18 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
1963 Okunma.
11 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular
1233 Okunma.
04 Şubat 2018
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
1288 Okunma.
28 Ocak 2018
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
1315 Okunma.
22 Ocak 2018
CİLT GÜZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
1281 Okunma.
14 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
1113 Okunma.
08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
711 Okunma.
01 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ
767 Okunma.
17 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
702 Okunma.
29 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
680 Okunma.
24 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
659 Okunma.
17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM
647 Okunma.
28 Ekim 2017
''CUMHURİYET'' BAYRAMDIR
757 Okunma.
23 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
748 Okunma.
14 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
767 Okunma.
02 Ekim 2017
DİZDEKİ KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
996 Okunma.
25 Eylül 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
766 Okunma.
12 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
841 Okunma.
31 Ağustos 2017
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
736 Okunma.
29 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
760 Okunma.
21 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala
765 Okunma.
03 Ağustos 2017
FESLEĞEN (TULSİ)'NİN FAYDALARI
1105 Okunma.
13 Temmuz 2017
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
723 Okunma.
02 Temmuz 2017
Raf Bedeli uygulaması karşısında milli duruş
798 Okunma.
24 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı
809 Okunma.
20 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır
866 Okunma.
09 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
819 Okunma.
31 Mayıs 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ
1805 Okunma.
25 Mayıs 2017
Ramazan-ı Şerifin Şifalı armağanları
864 Okunma.
18 Mayıs 2017
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI !
722 Okunma.
14 Mayıs 2017
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ!
805 Okunma.
09 Mayıs 2017
BERAT GECESİNDE HUZUR VE BEREKET
885 Okunma.
07 Mayıs 2017
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
857 Okunma.
30 Nisan 2017
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
686 Okunma.
22 Nisan 2017
MİLLİ VE MANEVİ MUTLULUĞUMUZU İDRAK EDELİM
790 Okunma.
16 Nisan 2017
ÖZLÜ SÖZLERDE HAK VE ÖZGÜRLÜK
980 Okunma.
12 Nisan 2017
GÜZELLİĞİNİZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇİLEK SAFASI
688 Okunma.
29 Mart 2017
Regaip Kandilinin Fazileti
1199 Okunma.
26 Mart 2017
HAYAT İÇİN ADALETİN önemi
785 Okunma.
23 Mart 2017
İnsan Hedefi ve Demokrasi
620 Okunma.
16 Mart 2017
Milli Duruş ve 18 Mart
789 Okunma.
11 Mart 2017
Ekonomik terör bizi vuruyor.
833 Okunma.
06 Mart 2017
Silahsız işgal ve kuruş vurgunu
897 Okunma.
04 Mart 2017
Milli Hakimiyet, Riyakarlık ve Rüşvet
805 Okunma.
25 Şubat 2017
Damar tıkanıklığı ve güçlü hafıza için çözüm...
811 Okunma.
18 Şubat 2017
Himalaya etekleri ile Muğla nın ortak yönü
777 Okunma.
11 Şubat 2017
RAJASTHAN'da GUATIR TEDAVİSİ
912 Okunma.
04 Şubat 2017
Bahar Mevsiminde Korunma Yöntemleri
866 Okunma.
29 Ocak 2017
ATATÜRK'Ü DOĞRU TANIYALIM (DÜZELTME)
950 Okunma.
23 Ocak 2017
RAJASTHAN'DAN SAĞLIK VE MUTLULUK ÖNERİLERİ
863 Okunma.
15 Ocak 2017
MİLLİ SERMAYEYE VE SAHİP ÇIKALIM
959 Okunma.
12 Ocak 2017
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN İLAHİ HİKMETLER
992 Okunma.
02 Ocak 2017
RAJASTHAN'dan kanser riskini azaltan çareler
956 Okunma.
24 Aralık 2016
YILBAŞI FIRSATÇILIĞI
937 Okunma.
29 Kasım 2016
YEŞİL MERCİMEK VE ŞİFALI ARMAĞANLARI
875 Okunma.
23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLERİMİZE SEVGİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
1284 Okunma.
15 Kasım 2016
SİNÜZİT İÇİN ŞİFALI ARMAĞANLAR
1098 Okunma.
13 Kasım 2016
İnsan da ve doğa da sevgi
1008 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK'ü 78 ci Yılında Rahmetle Anıyoruz....
699 Okunma.
03 Kasım 2016
HİNDİSTAN DA HASTALIKLARA KARŞI MUCİZE KARIŞIM
1617 Okunma.
Haber Yazılımı