Yazı Detayı
27 Eylül 2018 - Perşembe 08:56 Bu yazı 2294 kez okundu
 
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN
NUMAN ALADAĞ
numan2363@hotmail.com
 
 

HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN

 

 

 

                             Maddi-manevi her türlü muvaffakiyet, kurtuluş ve saadete ermenin anahtarı dürüstlükle çalışmaktır. Dürüst çalışanlar dünya ve ahiretde çalışmalarının karşılığını görecekleri gibi; çalışmayanlar da, tembellik, çıkar amaçlı rüşvet, vergi kaçakçılığı, raf bedeli şartı ile işsizlik ve ahlaksızlığa sebep olanlar cezasını göreceklerdir. İnsan ne ekerse onu biçecek, yaptığı her türlü faaliyetin karşılığını görecektir. 

 

Hastasını iyice tanımayan, onu dikkatlice muayene etmemiş olan bir doktorun, iyi bir reçete hazırlayabileceğine inanabilmek ne kadar safca bir psikolojik inanış olursa, dünya'yı ve onun sakinlerini, içinde bulunduğu toplumu tanımaktan uzak bir idarecinin de faydalı bir idareci olarak, toplumu yönetebileceğine inanabilmek aynı derecede saflık olur.

 

Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 39, ayetinde: "Doğru insan için kendi çalıştığından başkası yoktur" buyurmakla, herkesin kazancına bağlı olduğu, çalıştığının dışında bir menfaat göremeyeceği, ne görürse ancak çalışmanın karşılığında göreceği beyan olunmaktadır. O halde, çalışmadan kazanmak, ekmeden biçmek olmaz.  Kasas Suresinin 77 ayetinde: "Allah'ın sana verdiği akıl, fikir, irade, güç-kuvvet ile ahiretini iste ve dünyadan da nasibini unutma ve Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sende iyilik ve ihsanda bulun. Sakın yeryüzünde fesat çıkarma. Çünkü Allah bozguncuları sevmez." buyuruluyor.

 

O halde: Gerek kendimize ve gerekse çevremizdekilere iyilik edebilmek için, gevşeklik ve tembelliğe odaklanmadan dünya ve ahiretimiz için çalışmak, insanlığın huzur ve sükünunun bozulmasında başta gelen tembellik ve uyuşukluktan uzak durmak gerekir. Bütün iyilik ve faziletler dürüst çalışmadan doğacağı gibi; her türlü ahlaksızlık ve felaketler de tembellikten hasıl olur. 

 

Bugün Türkiye'nin çevresinde ve içinde meydana gelen tüm olayların başında protein (Temel gıda) kavgası vardır. 20'ci asrın ilk yarısı demirçelik, ikinci yarısı plastik devri olmuştur, 21'ci asır ise protein devri olacaktır. Bugün Mardin-Nusaybin de, olayların  meydana gelmesini tahrik edenlerin, korkulu rüyası: Alllah nasip ederse 4 veya 5 yıl sonra Nusaybin bir Akdeniz-Ege-Çukorova da ne yetişiyorsa o yetişekcektir. Şimdiden Nusaybin'i sözde terör yuvası mesajını verip, Nusaybin'inin yerli halkını göçe zorlayıp arazileri ele geçirmek stratejisini uyguluyorlar. Ayrıca, Şanlıurfa-Harran-Akçakale-Ceylanpınar ilçeleri başta olmak üzere, bu ilçelerde anarşik terör oluşturmaya güçleri yetmedi. Bu sefer de sözde Suriyeli'lere yardım adı altında neredeyse Şanlıurfa nüfüsuna yaklaşan Suriyeliler aracılığı ile, bu Milli toprakları ele geçirme planları yapıldığının bilincinde olmalıyız. 

 

Bugün çalışarak üretime desteği vermeyen, ciddi olarak çalışma ve üretimin üstüne eğilmeyen cemiyet ve milletler, hayat hürriyetlerini tam ve devamlı olarak ayakta tutamazlar. Bunun cezasını çok kere ürün ithal ederek başka ülkelerin hegemonyasına girip, boyun eğmekle ve belki de, Allah korusun, kul köle olmakla öderler. 

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: "İki günü birine olan aldanmıştır." buyurmakla, yükselmek için, ilerlemek için, çalışarak üretmek gerektiğini, sahibini gün gün, ileriye götürmeyeyen, yerinde sayacak şekildeki çalışmanın aldanmaktan başka bir şey olmadığını beyan etmişlerdir. Resul-i Ekrem Efendimiz'in bu mübarek sözlerine göre: Müslümanın bugünü dünden, yarını bugünden daha ileri olması lazımdır. Din ve dünya bakımından gaye ve maksada ulaştırmaya vasıta olmıyacak bir şey değildir. Aldanmamak vakit boşa harcamaktan başka bir şey değildir. Aldanmamak zamanı boşa gidermemek için: Planlı, proğramlı ve asrın şartlarına uygun olarak çalışarak üretime önem vermek gerekir. 

 

Şu muhakkak ki; bir toplumun hürriyet ve hayatını idame edebilmesi için şu beş şeyi ayakta tutması şarttır: 

A- İlim, B- Sanat-hüner, C- Tarım da yenilik, D- Ticaret, E- Askerlik.

1- İlim denince, din ve dünyamız için muhtaç olduğumuz bütün bilgiler dahil olarak her türlü bilgiyi elde ederek, sanayi ötesi toplum olmak başta gelir.

2- Sanat-hüner denince de: Toplu iğneden tutun da savunma sanayisinde her türlü teknolojiye sahip olmak, teknolojik yenilikleriyle dağ gibi heybetleri ile insanı hayrete düşüren ve dünya da ilkleri üreterek sanayi ötesi toplum olmayı kanıtlamak ilk akla gelenlerdendir.

3- Tarım denildiği zaman da: Ülkemizde ki, tüm toprakların işlenmesi, meyveciliği geliştirerek genç nesillerin "Kapitalizmin zehiri" yerine meyvesuyu içerek, bu kutsal toprakları miras bırakacağımız gençlerimizin sağlıklı beslenmesi, stratejik önem taşımaktadır. Ülkemizde acilen meyve bahçeciliği'nin gelişmesi şarttır. Özellikle Harran ovasında şarttır.

4- Ticaret denildiği zaman da: Memleket ve milleti iktisadi yönden yükseltmek, memleket zenginliğini arttırmak ve üretimin tükekimin galibi olması şarttır ilkelsini esas alarak zenginliğini arttırmak için zaman ve zemine göre kazanç yolları bulmak ve bunu ayakta tutmak olduğu ve etrafa söz geçirmek için de bunun başta geldiği artık bugün ortadadır. 

5- Askerlik denince de: Dahili ve harici "İhanet şebekeleri" den huzur ve mutluluğumuzu koruyabilecek, yeri gelince iç-dış da ki, düşmanı sindirecek, yıldıracak, caydıracak ve maharetlede bir kahraman Orduya sahip olmanın kastedildiği aşikardır.

Zaman göstermiştir ki: Hangi devlet ve millet bu beş temeli tam olarak elde etmiş ise, artık kolay kolay onların boynu bükülmeyecek, beli eğilmeyecektir. Bunlardan mahrum kalanlar ise, daima başkalarına el açmaya, güncel düşünce ile ihtiyacını onlardan karşılamaya çalışacaktır ki, bunun ne kadar tehlikeli ve korkunç olduğu söz götürmeyecek kadar açıktır. 

Çalışma hayatımızda İmam-ı Azam Hazretlerinin bu örneklerini rehber edinmemiz, bundan ibret almamız lazımdır.. Doğru-dürüst çalışarak üretenlerin iki cihanda alınları ak, yüzleri pak olacağı gibi; tembellik ve rüşvet ahlakı zihniyetini ruhunda taşıyanların da sonuçları, para ile tedavisi olmayan hastalıklar, daima huzursuzluklar ve yüz karasından başka birşey değildir. Arı kovanından bal hırsızlığı yapıldığı zaman, arının ısırıp balon gibi vücudu şişirmesine katlanması gerekir. 

 

Çalışmayı teşvik eden bazı ayet mealleri:

 

1- "Şüphesiz ki, iman edip güzel amel edenlere gelince, biz hakikaten güzel iş yapanın emeğini boşa çıkarmayız." (Kehf, 30).

2- "Artık O namaz kılınınca, yer yüzüne dağılın! Ve Allah'ın fazlından nasip arayın ve Allah'ı çok zikredin ki, umduğunuza kavuşasınız." (Cuma suresi, Ayet 10)

3- "Gündüzü maişet-kazanma vakti yaptık." (Nebe suresi, Ayet 11)

4- "İnsan kendisinin başı boş bırakılacağınımı sanıyor?" (Kıyame Suresi, Ayet 30)

5- "Herkes kazancına bağlıdır." (Tur Suresi, Ayet 41)

Hadis-i şerifler:

1- "Kul, çalışmakda gevşeklik gösterdikçe; Cenab-ı Allah onu, keder-üzüntü ile müptela kılar." 

2- "Ümmetim üzerine en çok endişelendiğim şey: Boğaz düşkünlüğü, uykuculuk ve tembelliktir."

3- "Tembellik dünya ve ahirette kulun yüz karasıdır."

 

Şuraya kadar nakledilen ayet ve hadis meallerinden anlıyoruz ki, insan için çalışarak üretici olmaktan başka birşey yok. İslam dini çalışmakla beraber dürüstlüğe de çok önem vermiştir. Her türlü görevin dürüstlüğe dayanmasını, özellikle sözümüzün, işimizin doğruluğa dayanması emredilmiştir. Bu itibarla Müslümanım diyen herkesin, sözünü işini doğru-dürüst yapmalı, kimseyi aldatmamalı, çıkar amaçlı rüşvet yememeli, devletin malını kendi makam ve mevkisini koruyabilmesi için israf etmemeli, her türlü işlerinde haram işlere bulaşmamalıdır. Mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde iman ile amel-i salih beraber zikredilmiştir. O halde: Cenab-ı Allah'a ve O'nun kullarına karşı vazifesini güzel ifa etmektir. 

 

Dünya saadeti çalışmakla elde edilecek, ahiret saadeti çalışmakla kazanılacak, dünya ve ahiretin her ikisinin de selamet ve saadeti yine çalışmakla erişilecek, elde edilecektir. Bilenlerle bilmeyenler, bir olmadığı gibi; çalışanlarla çalışmayanlar da bir değildir. "İş insanın aynasıdır.", "İşleyen demir ışıldar.", "Dokuz günlük ömre on günlük nafaka gerek.", ata sözleri çalışmanın önemi bakımından ne güzel ve ne ibretli sözlerdir.

 

özellikle Müslümanlıkta: "Yaşım yetmiş işim bitmiş", "Bir hırka bir lokma", "Bugün dünya yarın ahiret", "Müslümanın dünyası zindandır", "Dünyamız olmazsa olmasın, bize ahiret yeter" gibi daha bunlara benzer sözler; bize, bizden olmayanlar tarafındansöylenmiş ve maksatlı olarak içimize sgirmişler. Bu aslı esası olmayan hurafe sözlerden son derece uzak kalmak, bugünün işini yarına bırakmamak lazımdır. Eğer İslamda işi oluruna bırakmak caiz olsa idi, hiç Resul-i Ekrem Efendimiz ağaç yetiştirmeğe çalışmaya teşvik olmak üzere: "Kıyamet kopuyor olsa, eğer kıyamet kopmadan elindeki "hurma" fidanı dikebilirsen dik!" buyururlar mıydı?.. 

 

Cenab-ı Allah, Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağının dalgalanarak gül açan vatanımızı ve milletimizi yükseltmeye vesile olacak şekilde çalışarak, üretmeyi cümle Türk İslam alemine nasip ve müyesse eylesin. Amin.

 

İmanın, Allah korkusunun zayıfladığı ve rüşvet ile kazanılan mal varlığının hesabı sorulmadığı yerde toplumun huzuru sarsılır.

Bazı seçilmiş ve atanmış yetkililer, Allah korkusu, dürüstlük, Vatan-bayrak sevgisini ruhunda taşıdığını belirterek topluma mesajlar vermektedirler. O zaman, bu mesajları verenler, tasarrufunda olan sorumluluklara göre, bu kadar kazancı sen nasıl elde ettin diye soruluyor mu? 

 

TBB (Tayyip-Binali-Berat) Üçlüsüne düşen Milli görev:

 

Tayyip, Binali, Berat üçlüsü, eğer ki, huzur içerisinde bu ülkeyi yönetmeye kararlılarsa o zaman, dışarıda kredi aramaya gerek yok. Türkiye de ki, vergi kaçakçılığı, kayıt dışı parayı, rüşvetçilerin kara para hareketliliği, turistik bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde esnaflık yapan, eleman çalıştıranların vergi verme faaliyetleri ve anarşik terör ve her türlü ahlaksızlık oluşturan RAF bedeli şartını uygulayan binlerce mağaza zincirine sahip olanların, haksız rekabet ile kazanç elde etmeleri, kontrol edilmesi şarttır. 

 

Bir örnek: Fırınlarda günde on milyonlarca ekmek satışı yaplmaktadır ve kaç tane fırın KDV fişi kesiyor? Ayrıca lokanta, pazarcılar ve her türlü alışveriş hareketi, caydırıcı yasalarlai vergi kaçakçılığından arıdırılmış olur. Üretici köylüler, buna dahil değildir, TBB (Tayyip-Binali-Berat) üçgeni, stressiz ve huzur içerisinde tasarruflarına verilen görevleri daha rahat yapma imkanı olur. Ve Türk ekonomisi kısmende olsa bir rahatlama olur. 

 

Suriye'lilerin, kaçak çalışmaları ve her türlü ticari faaliyetleri neden vergilendirilmiyor? Bugün Şanlıurfa da ki, Suriyeli'lerin, her türlü ahlaksızlık ve ekonomik terör faaliyetlerini, TBB üçlüsü, neden araştırılıp önlem alınmıyor? Eğer ki haberleri yok ise işte iddialarımız: Bu yazılanların gerçek olup olmadığı aleni yapılan faaliyetler belgelemektedir. 

 

Ruhlarında Allah korkusu ve vatan sevgisi fışkıran, Akay-Özyavuz ikilisi, rüşvet, her türlü haram işleri ve çıkar amaçlı haksız kazanç elde edenleri naalet ve nefretle daima kınayarak karşı çıkmaları, geçmişteki Milli faaliyetleri, Şanlıurfa Milletvekili seçilmelerine vesile olmuştur.

 

Şanlıurfa Milletvekilleri, Ahmet Akay-İbrahim Özyavuz ikilisine stratejik çağrı: 

 

Akay-Özyavuz ikilisi, geçmişteki, Milli duygu ve düşünceleri, fanatik Türk Milliyetçilikleri sayesinde Harran-Akçakale toplumu, kendilerini TBMM' ne taşımıştır. Eğer ki, Akay-Özyavuz ikilisinin, halen ruhlarında Allah korkusu, vicdan muhasebesi duygusu, vatan ve Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağı sevgileri devam ediyorsa ve devam ettiğine de  inanıyorum. O zaman, Suriye'lilerin Şanlıurfa da, ektikleri ahlaksızlık tohumlarına, anarşik-ekonomik terör ve her türlü olumsuzluk faaliyetlerine son verilmesi için, Milli bir görev düşüyor:  Mühendis  (TBMM Başkanı) Binali Yıldırım'ın, "Lafla millilik olmaz." Milli seslenişini esas alarak, acilen bu Suriye "İhanet şebekesi" nin faaliyetlerinin durdurulmasına son verilmesi için, Akay-Özyavuz ikilisinin, tasarruflarına verilen Milli görevlerini acilen ifa etmeleri gerek miyor mu? 

 

Eğer ki, Akay-Özyavuz ikilisi, her türlü haram, rüşvetten ve riyakarlık duygusu olanlardan nefret ediyorlarsa, acilen TBMM'ne rüşvet ve haksız kazanç elde edenlere karşı, caydırıcı bir kanun teklifini müşterek vermeleri gerek miyor mu?  Akay-Özyavuz ikilisine ve Harran-Akçakale'liye yakışan tam Milli bir görev değil midir?

 

Akay-Özyavuz ikilisine stratejik öneri:

 

Akay-Özyavuz ikilisi, kişisel sorunların çözümü yerine toplumsal sorunların çözümünü ilk sırada ele almaları gerekiyor. Harran ovasında, meyvecilik başta olmak üzere, modern tarımın acilen gelişmesi için, gece gündüz çalışmaları gerekir. TBMM de ilgili kanun, kararname ve yönetmeliklerin çıkarılmasını sağlamalıdırlar. Toplumsal sorunlar çözüldüğü zaman, kişisel sorunlar ve her türlü ahlaksızlıklar olmaz ve kendiliğinden çözülmüş olacaktır. Çünkü çalışan bir insanın, ahlaksızlık, haksız kazanç, dedikodu ve yalan söyleyecek zamanları yoktur. Kendi işlerini çözme gayreti içerisinde olacaklardır. Böylece her türlü ahlaksızlık ve olumsuzluklar da önlenmiş olur. Harran ovasına bu yakışır.

 

Akay-Özyavuz ikilisi! 

 

"EY TÜRK MİLLETİ! DÜŞÜNELİM, ÇALIŞALIM, ARAŞTIRALIM, ÜRETELİM" Milli seslenişine göre, Harran-Akçakale toplumuna karşı, tarımın modernleşmesi için gösterereceğiniz Milli hizmetleriniz ile, ruhunuzda taşıdığınız Allah korkusu ve vatan kavramının taviz vermeden, halen devam ettiğinizi, tarımın moderleşmesi ile gerçekleşir.

 

Bugün Harran ovasının, halen yeşil harran olmaması dikkat çekicidir! Sanayi ötesi toplum ülkeleri, Harran ovasını sessiz sedasız ele geçirme peşindeler. Bu konuda acilen Harran ovasında tarım da yenilik, modernleşme, meyvecilik, meyveciliğe dayalı meyvesuyu üretiminin gerçekleşmesi gerekir. Meyve bahçeciliği demek, hastahanelere başvurmayı azaltır. Bu da iş gücü kaybını azaltarak Milli ekonominin ve 100 yerli sermayenin güçlenmesi demektir.

 

Türkiye'nin teminatı, Türk gençliği, olduğuna göre o zaman, sağlıklı besinlerin ve içeceklerin tüketimi desteklenip teşvik edilmelidir. Ve böylece Türk gençliğinin,"Kapitalizmin zehiri" ni, tüketmeyi önlemiş oluruz. 

 

Bir zaman lar tam hız ile FETÖ denen ''İhanet şebekesi'' taraftarları, siyasette, bürokraside ve her türlü iş kollarında ki, jet gibi yükselmeleri dikkate alınmadı ve o zalimler, Büyük Türk Milletinin bölünmez bütünlüğünü bozma düşünceleri, 15 Temmuz da ki cezasını, önce  Cenab-ı Allah belasını verdi. Sonra da Büyük Türk Millitin'nin, birlik-beraberlik ruhu, o zalim Fetö'culara haddini bildirdi. Cenab-ı Allah bir daha bu tür olayları göstermesin. 

 

En büyük endişem: Tescilli Fetö'cuların görevlerine son verilip, tekrar stratejik görevlere kararnamelerle atanmaları dikkat çekicidir! Acaba  önem taşıyan bu  faaliyetlerden Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi var mıdır?

 

Mühendis Başbakan Binali Yıldırım, Türk Milliyetçilik duygularıyla Türk Milletine diyor ki:  ''Lafla Millilik olmaz.'' o zaman, bu Milli seslenişinin uygulanabilmesi için, TBMM Başkanı olarak, anarşik-ekonomik terör örgütlerine haddini bildirmek için, acilen caydırıcı yasaların çıkarılması gerek miyor mu?

 

Ermeni soykırımına destek veren birçok Avrupa ülkesi, Türkiye de, başta temel gıda, finans, içecek, temizlik ve sağlık bakımından stratejik önem taşıyan bir çok sektörde faaliyet gösteriiyorlar. Mühendis Binali Yıldırım'ın dediği gibi, ''Lafla Millilik olmaz'' seslenişini esas alarak, Ermeni soykırımına destek veren ülkelerin, Türkiye de ürettikleri ürünlere ilgi gösterilimemelidir ki, o ''İhanet şebekesi'' Avrupa ülkelerine haddini bildirelim. Devir ekonomik milliyetçilik devridir.   

 

Avrupa ülkelerinin, Türkiye de işsizliği ve tembelliği oluşturma şeytanlığı: 

 

Bazı Avrupa ülkelerinin ticari kuruluşları, Türkiye de binlerce mağaza zincirine sahip ve o mağazalarda Domuz eti satışı da yapılarak, Avrupalı firmaların (Yabancı sermayenin)  Türkiye de ürettiği ürünlerin, büyük mağazalarda satılması için, raf bedelini önerip, 100 yerli sermayeyi zor duruma düşürmek için, ürün hareketliliğine göre yılda yüz binlerce ve milyonlarca lira mağazaların raf bedeli şartı gerçekleşmiş olup, haksız rekabet oluyor.

 

100 Türk sermayesi olan Türk sanayicisine, raf bedeli şartını zorlayarak raf bedeli şartı ile, Türk sanayicisinin sorunlarını yakinen bilen mühendis Binali Yıldırım, rahat hizmet edebilmesi için, acilen raf bedeli şartına, "Lafla Millilik olmaz" seslenişine göre çözümü için, acilen TBMM de, caydırıcı yasa çıkarılmalıdır. Raf bedeli şartı, toplumda işsizlik başta olmak üzere her türlü ahlaksızlıkların oluşmasına göz yummak demektir.

 

HADİS-İ ŞERİFLER:


 1- ''Beni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki; yetime merhamet eden, ona güler yüz gösterip tatlı sözle öğüt veren, yetimliğine ve zayıflığına acıyan ve Allah'ın kendisine lütfettiği nimetlerle komşusuna çalım satmayana, kıyamet gününde Allah azapetmiyecektir.''

2- "Kim bir zalime yardım ederse, Cenab-ıAllah o zalimi o kimsenin başına sataştırır." 

3- ''Kim bir zalimle beraber yürürse, tıpkı onun gibi günahkar olur.'' 

4- "İnsanlardan zalimi görüp de, onun iki elini yakalamazsa; onların cezasını Allah'ın umuma tşmil etmesi yaklaşır."

5- ''-Zalimin zulmü kendisini helaka götürür."

"zulmun karanlığı imanı karartır.

-Zulmün akibeti kısadır.

-Zulmün akibeti acıdır. 

-Parçalayıcı bir arslan, zalim bir validen daha hayırlıdır.

-Zulüm intikamı getirir, nimeti götürür...'' demişlerdir. 

6- Ey insanlar! Zenginlik, mal çokluğundan değil, gönül tokluğundandır. Aziz ve celil olan Allah, kulu için yaz(ip hazırla) dığı rızkı ona muhakkak verecektir. O halde (rızkı) talepte, güzel (hareket) edin; halal olanı alın, haram olanı bırakın.

7- Cenab-ı Allah'ın laneti, rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerine olsun.

8- Cenab-ı Allah; rüşvet verene, rüşvet alana ve ikisi arasında elçilik yapana lanet etsin.

0- "Cenab-ı Allah, rüşvet verene de hükmünde rüşvet alana da lanet etsin." 

Kul, fena yola saparsa Cenab-ı Allah da rızkını o yoldan verir. Haram yediği için de kul sorumluluğu hakkeder.

Cenab-ı Allah, ruhunda vatan sevgisi olanların, vatana hizmet etmeyi kendilerine nasip etsin. Amin. 

Cenab-ı Allah dualarımızı kabul edip, görünür görünmez kazalardan ve belalardan esirgesin. Her türlü haram ve rüşvet yiyenleri de, kahr-ı perişan etsin inşallah. Amin.

Cümle Vatan şehitlerini, Cumhuriyetimizin kurucusu gazi mustafa Kemal Atatürk'ü Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.

Hadis-i şerifler Kaynakçası:

1- Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları: Yayın No: 207   1981

2- Hindistan, İslam araştırma enstütüsü genel müdürü Mevlevi Hafız Seyyid Asaf Ali

3- Türkiye Cumhuriyeti diyanet işleri başkan yardımcısı Hamit Köseahmetoğlu Birinci kitap1964

4- Örneklal camisi imam hatibi Hasan Burkay 1964

 

                             Maddi-manevi her türlü muvaffakiyet, kurtuluş ve saadete ermenin anahtarı dürüstlükle çalışmaktır. Dürüst çalışanlar dünya ve ahiretde çalışmalarının karşılığını görecekleri gibi; çalışmayanlar da, tembellik, çıkar amaçlı rüşvet, vergi kaçakçılığı, raf bedeli şartı ile işsizlik ve ahlaksızlığa sebep olanlar cezasını göreceklerdir. İnsan ne ekerse onu biçecek, yaptığı her türlü faaliyetin karşılığını görecektir. 

Hastasını iyice tanımayan, onu dikkatlice muayene etmemiş olan bir doktorun, iyi bir reçete hazırlayabileceğine inanabilmek ne kadar safca bir psikolojik inanış olursa, dünya'yı ve onun sakinlerini, içinde bulunduğu toplumu tanımaktan uzak bir idarecinin de faydalı bir idareci olarak, toplumu yönetebileceğine inanabilmek aynı derecede saflık olur.

Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 39, ayetinde: "Doğru insan için kendi çalıştığından başkası yoktur" buyurmakla, herkesin kazancına bağlı olduğu, çalıştığının dışında bir menfaat göremeyeceği, ne görürse ancak çalışmanın karşılığında göreceği beyan olunmaktadır. O halde, çalışmadan kazanmak, ekmeden biçmek olmaz.  Kasas Suresinin 77 ayetinde: "Allah'ın sana verdiği akıl, fikir, irade, güç-kuvvet ile ahiretini iste ve dünyadan da nasibini unutma ve Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sende iyilik ve ihsanda bulun. Sakın yeryüzünde fesat çıkarma. Çünkü Allah bozguncuları sevmez." buyuruluyor.

O halde: Gerek kendimize ve gerekse çevremizdekilere iyilik edebilmek için, gevşeklik ve tembelliğe odaklanmadan dünya ve ahiretimiz için çalışmak, insanlığın huzur ve sükünunun bozulmasında başta gelen tembellik ve uyuşukluktan uzak durmak gerekir. Bütün iyilik ve faziletler dürüst çalışmadan doğacağı gibi; her türlü ahlaksızlık ve felaketler de tembellikten hasıl olur. 

Bugün Türkiye'nin çevresinde ve içinde meydana gelen tüm olayların başında protein (Temel gıda) kavgası vardır. 20'ci asrın ilk yarısı demirçelik, ikinci yarısı plastik devri olmuştur, 21'ci asır ise protein devri olacaktır. Bugün Mardin-Nusaybin de, olayların  meydana gelmesini tahrik edenlerin, korkulu rüyası: Alllah nasip ederse 4 veya 5 yıl sonra Nusaybin bir Akdeniz-Ege-Çukorova da ne yetişiyorsa o yetişekcektir. Şimdiden Nusaybin'i sözde terör yuvası mesajını verip, Nusaybin'inin yerli halkını göçe zorlayıp arazileri ele geçirmek stratejisini uyguluyorlar. Ayrıca, Şanlıurfa-Harran-Akçakale-Ceylanpınar ilçeleri başta olmak üzere, bu ilçelerde anarşik terör oluşturmaya güçleri yetmedi. Bu sefer de sözde Suriyeli'lere yardım adı altında neredeyse Şanlıurfa nüfüsuna yaklaşan Suriyeliler aracılığı ile, bu Milli toprakları ele geçirme planları yapıldığının bilincinde olmalıyız. 

 

Bugün çalışarak üretime desteği vermeyen, ciddi olarak çalışma ve üretimin üstüne eğilmeyen cemiyet ve milletler, hayat hürriyetlerini tam ve devamlı olarak ayakta tutamazlar. Bunun cezasını çok kere ürün ithal ederek başka ülkelerin hegemonyasına girip, boyun eğmekle ve belki de, Allah korusun, kul köle olmakla öderler. 

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: "İki günü birine olan aldanmıştır." buyurmakla, yükselmek için, ilerlemek için, çalışarak üretmek gerektiğini, sahibini gün gün, ileriye götürmeyeyen, yerinde sayacak şekildeki çalışmanın aldanmaktan başka bir şey olmadığını beyan etmişlerdir. Resul-i Ekrem Efendimiz'in bu mübarek sözlerine göre: Müslümanın bugünü dünden, yarını bugünden daha ileri olması lazımdır. Din ve dünya bakımından gaye ve maksada ulaştırmaya vasıta olmıyacak bir şey değildir. Aldanmamak vakit boşa harcamaktan başka bir şey değildir. Aldanmamak zamanı boşa gidermemek için: Planlı, proğramlı ve asrın şartlarına uygun olarak çalışarak üretime önem vermek gerekir. 

 

Şu muhakkak ki; bir toplumun hürriyet ve hayatını idame edebilmesi için şu beş şeyi ayakta tutması şarttır: 

 

A- İlim, B- Sanat-hüner, C- Tarım da yenilik, D- Ticaret, E- Askerlik.

1- İlim denince, din ve dünyamız için muhtaç olduğumuz bütün bilgiler dahil olarak her türlü bilgiyi elde ederek, sanayi ötesi toplum olmak başta gelir.

2- Sanat-hüner denince de: Toplu iğneden tutun da savunma sanayisinde her türlü teknolojiye sahip olmak, teknolojik yenilikleriyle dağ gibi heybetleri ile insanı hayrete düşüren ve dünya da ilkleri üreterek sanayi ötesi toplum olmayı kanıtlamak ilk akla gelenlerdendir.

3- Tarım denildiği zaman da: Ülkemizde ki, tüm toprakların işlenmesi, meyveciliği geliştirerek genç nesillerin "Kapitalizmin zehiri" yerine meyvesuyu içerek, bu kutsal toprakları miras bırakacağımız gençlerimizin sağlıklı beslenmesi, stratejik önem taşımaktadır. Ülkemizde acilen meyve bahçeciliği'nin gelişmesi şarttır. Özellikle Harran ovasında şarttır.

4- Ticaret denildiği zaman da: Memleket ve milleti iktisadi yönden yükseltmek, memleket zenginliğini arttırmak ve üretimin tükekimin galibi olması şarttır ilkelsini esas alarak zenginliğini arttırmak için zaman ve zemine göre kazanç yolları bulmak ve bunu ayakta tutmak olduğu ve etrafa söz geçirmek için de bunun başta geldiği artık bugün ortadadır. 

5- Askerlik denince de: Dahili ve harici "İhanet şebekeleri" den huzur ve mutluluğumuzu koruyabilecek, yeri gelince iç-dış da ki, düşmanı sindirecek, yıldıracak, caydıracak ve maharetlede bir kahraman Orduya sahip olmanın kastedildiği aşikardır.

Zaman göstermiştir ki: Hangi devlet ve millet bu beş temeli tam olarak elde etmiş ise, artık kolay kolay onların boynu bükülmeyecek, beli eğilmeyecektir. Bunlardan mahrum kalanlar ise, daima başkalarına el açmaya, güncel düşünce ile ihtiyacını onlardan karşılamaya çalışacaktır ki, bunun ne kadar tehlikeli ve korkunç olduğu söz götürmeyecek kadar açıktır. 

Çalışma hayatımızda İmam-ı Azam Hazretlerinin bu örneklerini rehber edinmemiz, bundan ibret almamız lazımdır.. Doğru-dürüst çalışarak üretenlerin iki cihanda alınları ak, yüzleri pak olacağı gibi; tembellik ve rüşvet ahlakı zihniyetini ruhunda taşıyanların da sonuçları, para ile tedavisi olmayan hastalıklar, daima huzursuzluklar ve yüz karasından başka birşey değildir. Arı kovanından bal hırsızlığı yapıldığı zaman, arının ısırıp balon gibi vücudu şişirmesine katlanması gerekir. 

Çalışmayı teşvik eden bazı ayet mealleri:

1- "Şüphesiz ki, iman edip güzel amel edenlere gelince, biz hakikaten güzel iş yapanın emeğini boşa çıkarmayız." (Kehf, 30).

2- "Artık O namaz kılınınca, yer yüzüne dağılın! Ve Allah'ın fazlından nasip arayın ve Allah'ı çok zikredin ki, umduğunuza kavuşasınız." (Cuma suresi, Ayet 10)

3- "Gündüzü maişet-kazanma vakti yaptık." (Nebe suresi, Ayet 11)

4- "İnsan kendisinin başı boş bırakılacağınımı sanıyor?" (Kıyame Suresi, Ayet 30)

5- "Herkes kazancına bağlıdır." (Tur Suresi, Ayet 41)

Hadis-i şerifler:

1- "Kul, çalışmakda gevşeklik gösterdikçe; Cenab-ı Allah onu, keder-üzüntü ile müptela kılar." 

2- "Ümmetim üzerine en çok endişelendiğim şey: Boğaz düşkünlüğü, uykuculuk ve tembelliktir."

3- "Tembellik dünya ve ahirette kulun yüz karasıdır."

Şuraya kadar nakledilen ayet ve hadis meallerinden anlıyoruz ki, insan için çalışarak üretici olmaktan başka birşey yok. İslam dini çalışmakla beraber dürüstlüğe de çok önem vermiştir. Her türlü görevin dürüstlüğe dayanmasını, özellikle sözümüzün, işimizin doğruluğa dayanması emredilmiştir. Bu itibarla Müslümanım diyen herkesin, sözünü işini doğru-dürüst yapmalı, kimseyi aldatmamalı, çıkar amaçlı rüşvet yememeli, devletin malını kendi makam ve mevkisini koruyabilmesi için israf etmemeli, her türlü işlerinde haram işlere bulaşmamalıdır. Mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde iman ile amel-i salih beraber zikredilmiştir. O halde: Cenab-ı Allah'a ve O'nun kullarına karşı vazifesini güzel ifa etmektir. 

Dünya saadeti çalışmakla elde edilecek, ahiret saadeti çalışmakla kazanılacak, dünya ve ahiretin her ikisinin de selamet ve saadeti yine çalışmakla erişilecek, elde edilecektir. Bilenlerle bilmeyenler, bir olmadığı gibi; çalışanlarla çalışmayanlar da bir değildir. "İş insanın aynasıdır.", "İşleyen demir ışıldar.", "Dokuz günlük ömre on günlük nafaka gerek.", ata sözleri çalışmanın önemi bakımından ne güzel ve ne ibretli sözlerdir.

özellikle Müslümanlıkta: "Yaşım yetmiş işim bitmiş", "Bir hırka bir lokma", "Bugün dünya yarın ahiret", "Müslümanın dünyası zindandır", "Dünyamız olmazsa olmasın, bize ahiret yeter" gibi daha bunlara benzer sözler; bize, bizden olmayanlar tarafındansöylenmiş ve maksatlı olarak içimize sgirmişler. Bu aslı esası olmayan hurafe sözlerden son derece uzak kalmak, bugünün işini yarına bırakmamak lazımdır. Eğer İslamda işi oluruna bırakmak caiz olsa idi, hiç Resul-i Ekrem Efendimiz ağaç yetiştirmeğe çalışmaya teşvik olmak üzere: "Kıyamet kopuyor olsa, eğer kıyamet kopmadan elindeki "hurma" fidanı dikebilirsen dik!" buyururlar mıydı?.. 

Cenab-ı Allah, Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağının dalgalanarak gül açan vatanımızı ve milletimizi yükseltmeye vesile olacak şekilde çalışarak, üretmeyi cümle Türk İslam alemine nasip ve müyesse eylesin. Amin.

İmanın, Allah korkusunun zayıfladığı ve rüşvet ile kazanılan mal varlığının hesabı sorulmadığı yerde toplumun huzuru sarsılır.

Bazı seçilmiş ve atanmış yetkililer, Allah korkusu, dürüstlük, Vatan-bayrak sevgisini ruhunda taşıdığını belirterek topluma mesajlar vermektedirler. O zaman, bu mesajları verenler, tasarrufunda olan sorumluluklara göre, bu kadar kazancı sen nasıl elde ettin diye soruluyor mu? 

TBB (Tayyip-Binali-Berat) Üçlüsüne düşen Milli görev:

Tayyip, Binali, Berat üçlüsü, eğer ki, huzur içerisinde bu ülkeyi yönetmeye kararlılarsa o zaman, dışarıda kredi aramaya gerek yok. Türkiye de ki, vergi kaçakçılığı, kayıt dışı parayı, rüşvetçilerin kara para hareketliliği, turistik bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde esnaflık yapan, eleman çalıştıranların vergi verme faaliyetleri ve anarşik terör ve her türlü ahlaksızlık oluşturan RAF bedeli şartını uygulayan binlerce mağaza zincirine sahip olanların, haksız rekabet ile kazanç elde etmeleri, kontrol edilmesi şarttır. 

Bir örnek: Fırınlarda günde on milyonlarca ekmek satışı yaplmaktadır ve kaç tane fırın KDV fişi kesiyor? Ayrıca lokanta, pazarcılar ve her türlü alışveriş hareketi, caydırıcı yasalarlai vergi kaçakçılığından arıdırılmış olur. Üretici köylüler, buna dahil değildir, TBB (Tayyip-Binali-Berat) üçgeni, stressiz ve huzur içerisinde tasarruflarına verilen görevleri daha rahat yapma imkanı olur. Ve Türk ekonomisi kısmende olsa bir rahatlama olur. 

Suriye'lilerin, kaçak çalışmaları ve her türlü ticari faaliyetleri neden vergilendirilmiyor? Bugün Şanlıurfa da ki, Suriyeli'lerin, her türlü ahlaksızlık ve ekonomik terör faaliyetlerini, TBB üçlüsü, neden araştırılıp önlem alınmıyor? Eğer ki haberleri yok ise işte iddialarımız: Bu yazılanların gerçek olup olmadığı aleni yapılan faaliyetler belgelemektedir. 

Ruhlarında Allah korkusu ve vatan sevgisi fışkıran, Akay-Özyavuz ikilisi, rüşvet, her türlü haram işleri ve çıkar amaçlı haksız kazanç elde edenleri naalet ve nefretle daima kınayarak karşı çıkmaları, geçmişteki Milli faaliyetleri, Şanlıurfa Milletvekili seçilmelerine vesile olmuştur.

Şanlıurfa Milletvekilleri, Ahmet Akay-İbrahim Özyavuz ikilisine stratejik çağrı: 

 

Akay-Özyavuz ikilisi, geçmişteki, Milli duygu ve düşünceleri, fanatik Türk Milliyetçilikleri sayesinde Harran-Akçakale toplumu, kendilerini TBMM' ne taşımıştır. Eğer ki, Akay-Özyavuz ikilisinin, halen ruhlarında Allah korkusu, vicdan muhasebesi duygusu, vatan ve Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağı sevgileri devam ediyorsa ve devam ettiğine de  inanıyorum. O zaman, Suriye'lilerin Şanlıurfa da, ektikleri ahlaksızlık tohumlarına, anarşik-ekonomik terör ve her türlü olumsuzluk faaliyetlerine son verilmesi için, Milli bir görev düşüyor:  Mühendis  (TBMM Başkanı) Binali Yıldırım'ın, "Lafla millilik olmaz." Milli seslenişini esas alarak, acilen bu Suriye "İhanet şebekesi" nin faaliyetlerinin durdurulmasına son verilmesi için, Akay-Özyavuz ikilisinin, tasarruflarına verilen Milli görevlerini acilen ifa etmeleri gerek miyor mu? 

Eğer ki, Akay-Özyavuz ikilisi, her türlü haram, rüşvetten ve riyakarlık duygusu olanlardan nefret ediyorlarsa, acilen TBMM'ne rüşvet ve haksız kazanç elde edenlere karşı, caydırıcı bir kanun teklifini müşterek vermeleri gerek miyor mu?  Akay-Özyavuz ikilisine ve Harran-Akçakale'liye yakışan tam Milli bir görev değil midir?

 

Akay-Özyavuz ikilisine stratejik öneri:

 

Akay-Özyavuz ikilisi, kişisel sorunların çözümü yerine toplumsal sorunların çözümünü ilk sırada ele almaları gerekiyor. Harran ovasında, meyvecilik başta olmak üzere, modern tarımın acilen gelişmesi için, gece gündüz çalışmaları gerekir. TBMM de ilgili kanun, kararname ve yönetmeliklerin çıkarılmasını sağlamalıdırlar. Toplumsal sorunlar çözüldüğü zaman, kişisel sorunlar ve her türlü ahlaksızlıklar olmaz ve kendiliğinden çözülmüş olacaktır. Çünkü çalışan bir insanın, ahlaksızlık, haksız kazanç, dedikodu ve yalan söyleyecek zamanları yoktur. Kendi işlerini çözme gayreti içerisinde olacaklardır. Böylece her türlü ahlaksızlık ve olumsuzluklar da önlenmiş olur. Harran ovasına bu yakışır.

Akay-Özyavuz ikilisi! 

 

"EY TÜRK MİLLETİ! DÜŞÜNELİM, ÇALIŞALIM, ARAŞTIRALIM, ÜRETELİM" Milli seslenişine göre, Harran-Akçakale toplumuna karşı, tarımın modernleşmesi için gösterereceğiniz Milli hizmetleriniz ile, ruhunuzda taşıdığınız Allah korkusu ve vatan kavramının taviz vermeden, halen devam ettiğinizi, tarımın moderleşmesi ile gerçekleşir.

Bugün Harran ovasının, halen yeşil harran olmaması dikkat çekicidir! Sanayi ötesi toplum ülkeleri, Harran ovasını sessiz sedasız ele geçirme peşindeler. Bu konuda acilen Harran ovasında tarım da yenilik, modernleşme, meyvecilik, meyveciliğe dayalı meyvesuyu üretiminin gerçekleşmesi gerekir. Meyve bahçeciliği demek, hastahanelere başvurmayı azaltır. Bu da iş gücü kaybını azaltarak Milli ekonominin ve 100 yerli sermayenin güçlenmesi demektir.

 

Türkiye'nin teminatı, Türk gençliği, olduğuna göre o zaman, sağlıklı besinlerin ve içeceklerin tüketimi desteklenip teşvik edilmelidir. Ve böylece Türk gençliğinin,"Kapitalizmin zehiri" ni, tüketmeyi önlemiş oluruz. 

 

Bir zaman lar tam hız ile FETÖ denen ''İhanet şebekesi'' taraftarları, siyasette, bürokraside ve her türlü iş kollarında ki, jet gibi yükselmeleri dikkate alınmadı ve o zalimler, Büyük Türk Milletinin bölünmez bütünlüğünü bozma düşünceleri, 15 Temmuz da ki cezasını, önce  Cenab-ı Allah belasını verdi. Sonra da Büyük Türk Millitin'nin, birlik-beraberlik ruhu, o zalim Fetö'culara haddini bildirdi. Cenab-ı Allah bir daha bu tür olayları göstermesin. 

 

En büyük endişem: Tescilli Fetö'cuların görevlerine son verilip, tekrar stratejik görevlere kararnamelerle atanmaları dikkat çekicidir! Acaba  önem taşıyan bu  faaliyetlerden Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi var mıdır?

 

Mühendis Başbakan Binali Yıldırım, Türk Milliyetçilik duygularıyla Türk Milletine diyor ki:  ''Lafla Millilik olmaz.'' o zaman, bu Milli seslenişinin uygulanabilmesi için, TBMM Başkanı olarak, anarşik-ekonomik terör örgütlerine haddini bildirmek için, acilen caydırıcı yasaların çıkarılması gerek miyor mu?

 

Ermeni soykırımına destek veren birçok Avrupa ülkesi, Türkiye de, başta temel gıda, finans, içecek, temizlik ve sağlık bakımından stratejik önem taşıyan bir çok sektörde faaliyet gösteriiyorlar. Mühendis Binali Yıldırım'ın dediği gibi, ''Lafla Millilik olmaz'' seslenişini esas alarak, Ermeni soykırımına destek veren ülkelerin, Türkiye de ürettikleri ürünlere ilgi gösterilimemelidir ki, o ''İhanet şebekesi'' Avrupa ülkelerine haddini bildirelim. Devir ekonomik milliyetçilik devridir.   

 

Avrupa ülkelerinin, Türkiye de işsizliği ve tembelliği oluşturma şeytanlığı: 

 

Bazı Avrupa ülkelerinin ticari kuruluşları, Türkiye de binlerce mağaza zincirine sahip ve o mağazalarda Domuz eti satışı da yapılarak, Avrupalı firmaların (Yabancı sermayenin)  Türkiye de ürettiği ürünlerin, büyük mağazalarda satılması için, raf bedelini önerip, 100 yerli sermayeyi zor duruma düşürmek için, ürün hareketliliğine göre yılda yüz binlerce ve milyonlarca lira mağazaların raf bedeli şartı gerçekleşmiş olup, haksız rekabet oluyor.

 

100 Türk sermayesi olan Türk sanayicisine, raf bedeli şartını zorlayarak raf bedeli şartı ile, Türk sanayicisinin sorunlarını yakinen bilen mühendis Binali Yıldırım, rahat hizmet edebilmesi için, acilen raf bedeli şartına, "Lafla Millilik olmaz" seslenişine göre çözümü için, acilen TBMM de, caydırıcı yasa çıkarılmalıdır. Raf bedeli şartı, toplumda işsizlik başta olmak üzere her türlü ahlaksızlıkların oluşmasına göz yummak demektir.

 

HADİS-İ ŞERİFLER:


 1- ''Beni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki; yetime merhamet eden, ona güler yüz gösterip tatlı sözle öğüt veren, yetimliğine ve zayıflığına acıyan ve Allah'ın kendisine lütfettiği nimetlerle komşusuna çalım satmayana, kıyamet gününde Allah azapetmiyecektir.''

2- "Kim bir zalime yardım ederse, Cenab-ıAllah o zalimi o kimsenin başına sataştırır." 

3- ''Kim bir zalimle beraber yürürse, tıpkı onun gibi günahkar olur.'' 

4- "İnsanlardan zalimi görüp de, onun iki elini yakalamazsa; onların cezasını Allah'ın umuma tşmil etmesi yaklaşır."

5- ''-Zalimin zulmü kendisini helaka götürür."

"zulmun karanlığı imanı karartır.

-Zulmün akibeti kısadır.

-Zulmün akibeti acıdır. 

-Parçalayıcı bir arslan, zalim bir validen daha hayırlıdır.

-Zulüm intikamı getirir, nimeti götürür...'' demişlerdir. 

6- Ey insanlar! Zenginlik, mal çokluğundan değil, gönül tokluğundandır. Aziz ve celil olan Allah, kulu için yaz(ip hazırla) dığı rızkı ona muhakkak verecektir. O halde (rızkı) talepte, güzel (hareket) edin; halal olanı alın, haram olanı bırakın.

7- Cenab-ı Allah'ın laneti, rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerine olsun.

8- Cenab-ı Allah; rüşvet verene, rüşvet alana ve ikisi arasında elçilik yapana lanet etsin.

0- "Cenab-ı Allah, rüşvet verene de hükmünde rüşvet alana da lanet etsin." 

Kul, fena yola saparsa Cenab-ı Allah da rızkını o yoldan verir. Haram yediği için de kul sorumluluğu hakkeder.

Cenab-ı Allah, ruhunda vatan sevgisi olanların, vatana hizmet etmeyi kendilerine nasip etsin. Amin. 

Cenab-ı Allah dualarımızı kabul edip, görünür görünmez kazalardan ve belalardan esirgesin. Her türlü haram ve rüşvet yiyenleri de, kahr-ı perişan etsin inşallah. Amin.

Cümle Vatan şehitlerini, Cumhuriyetimizin kurucusu gazi mustafa Kemal Atatürk'ü Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.

Hadis-i şerifler Kaynakçası:

1- Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları: Yayın No: 207   1981

2- Hindistan, İslam araştırma enstütüsü genel müdürü Mevlevi Hafız Seyyid Asaf Ali

3- Türkiye Cumhuriyeti diyanet işleri başkan yardımcısı Hamit Köseahmetoğlu Birinci kitap1964

 

4- Örneklal camisi imam hatibi Hasan Burkay 1964 

                             Maddi-manevi her türlü muvaffakiyet, kurtuluş ve saadete ermenin anahtarı dürüstlükle çalışmaktır. Dürüst çalışanlar dünya ve ahiretde çalışmalarının karşılığını görecekleri gibi; çalışmayanlar da, tembellik, çıkar amaçlı rüşvet, vergi kaçakçılığı, raf bedeli şartı ile işsizlik ve ahlaksızlığa sebep olanlar cezasını göreceklerdir. İnsan ne ekerse onu biçecek, yaptığı her türlü faaliyetin karşılığını görecektir. 

Hastasını iyice tanımayan, onu dikkatlice muayene etmemiş olan bir doktorun, iyi bir reçete hazırlayabileceğine inanabilmek ne kadar safca bir psikolojik inanış olursa, dünya'yı ve onun sakinlerini, içinde bulunduğu toplumu tanımaktan uzak bir idarecinin de faydalı bir idareci olarak, toplumu yönetebileceğine inanabilmek aynı derecede saflık olur.

Kur'an-ı Kerim Necm Suresinin 39, ayetinde: "Doğru insan için kendi çalıştığından başkası yoktur" buyurmakla, herkesin kazancına bağlı olduğu, çalıştığının dışında bir menfaat göremeyeceği, ne görürse ancak çalışmanın karşılığında göreceği beyan olunmaktadır. O halde, çalışmadan kazanmak, ekmeden biçmek olmaz.  Kasas Suresinin 77 ayetinde: "Allah'ın sana verdiği akıl, fikir, irade, güç-kuvvet ile ahiretini iste ve dünyadan da nasibini unutma ve Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sende iyilik ve ihsanda bulun. Sakın yeryüzünde fesat çıkarma. Çünkü Allah bozguncuları sevmez." buyuruluyor.

O halde: Gerek kendimize ve gerekse çevremizdekilere iyilik edebilmek için, gevşeklik ve tembelliğe odaklanmadan dünya ve ahiretimiz için çalışmak, insanlığın huzur ve sükünunun bozulmasında başta gelen tembellik ve uyuşukluktan uzak durmak gerekir. Bütün iyilik ve faziletler dürüst çalışmadan doğacağı gibi; her türlü ahlaksızlık ve felaketler de tembellikten hasıl olur. 

Bugün Türkiye'nin çevresinde ve içinde meydana gelen tüm olayların başında protein (Temel gıda) kavgası vardır. 20'ci asrın ilk yarısı demirçelik, ikinci yarısı plastik devri olmuştur, 21'ci asır ise protein devri olacaktır. Bugün Mardin-Nusaybin de, olayların  meydana gelmesini tahrik edenlerin, korkulu rüyası: Alllah nasip ederse 4 veya 5 yıl sonra Nusaybin bir Akdeniz-Ege-Çukorova da ne yetişiyorsa o yetişekcektir. Şimdiden Nusaybin'i sözde terör yuvası mesajını verip, Nusaybin'inin yerli halkını göçe zorlayıp arazileri ele geçirmek stratejisini uyguluyorlar. Ayrıca, Şanlıurfa-Harran-Akçakale-Ceylanpınar ilçeleri başta olmak üzere, bu ilçelerde anarşik terör oluşturmaya güçleri yetmedi. Bu sefer de sözde Suriyeli'lere yardım adı altında neredeyse Şanlıurfa nüfüsuna yaklaşan Suriyeliler aracılığı ile, bu Milli toprakları ele geçirme planları yapıldığının bilincinde olmalıyız. 

Bugün çalışarak üretime desteği vermeyen, ciddi olarak çalışma ve üretimin üstüne eğilmeyen cemiyet ve milletler, hayat hürriyetlerini tam ve devamlı olarak ayakta tutamazlar. Bunun cezasını çok kere ürün ithal ederek başka ülkelerin hegemonyasına girip, boyun eğmekle ve belki de, Allah korusun, kul köle olmakla öderler. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: "İki günü birine olan aldanmıştır." buyurmakla, yükselmek için, ilerlemek için, çalışarak üretmek gerektiğini, sahibini gün gün, ileriye götürmeyeyen, yerinde sayacak şekildeki çalışmanın aldanmaktan başka bir şey olmadığını beyan etmişlerdir. Resul-i Ekrem Efendimiz'in bu mübarek sözlerine göre: Müslümanın bugünü dünden, yarını bugünden daha ileri olması lazımdır. Din ve dünya bakımından gaye ve maksada ulaştırmaya vasıta olmıyacak bir şey değildir. Aldanmamak vakit boşa harcamaktan başka bir şey değildir. Aldanmamak zamanı boşa gidermemek için: Planlı, proğramlı ve asrın şartlarına uygun olarak çalışarak üretime önem vermek gerekir. 

Şu muhakkak ki; bir toplumun hürriyet ve hayatını idame edebilmesi için şu beş şeyi ayakta tutması şarttır: 

A- İlim, B- Sanat-hüner, C- Tarım da yenilik, D- Ticaret, E- Askerlik.

1- İlim denince, din ve dünyamız için muhtaç olduğumuz bütün bilgiler dahil olarak her türlü bilgiyi elde ederek, sanayi ötesi toplum olmak başta gelir.

2- Sanat-hüner denince de: Toplu iğneden tutun da savunma sanayisinde her türlü teknolojiye sahip olmak, teknolojik yenilikleriyle dağ gibi heybetleri ile insanı hayrete düşüren ve dünya da ilkleri üreterek sanayi ötesi toplum olmayı kanıtlamak ilk akla gelenlerdendir.

3- Tarım denildiği zaman da: Ülkemizde ki, tüm toprakların işlenmesi, meyveciliği geliştirerek genç nesillerin "Kapitalizmin zehiri" yerine meyvesuyu içerek, bu kutsal toprakları miras bırakacağımız gençlerimizin sağlıklı beslenmesi, stratejik önem taşımaktadır. Ülkemizde acilen meyve bahçeciliği'nin gelişmesi şarttır. Özellikle Harran ovasında şarttır.

4- Ticaret denildiği zaman da: Memleket ve milleti iktisadi yönden yükseltmek, memleket zenginliğini arttırmak ve üretimin tükekimin galibi olması şarttır ilkelsini esas alarak zenginliğini arttırmak için zaman ve zemine göre kazanç yolları bulmak ve bunu ayakta tutmak olduğu ve etrafa söz geçirmek için de bunun başta geldiği artık bugün ortadadır. 

5- Askerlik denince de: Dahili ve harici "İhanet şebekeleri" den huzur ve mutluluğumuzu koruyabilecek, yeri gelince iç-dış da ki, düşmanı sindirecek, yıldıracak, caydıracak ve maharetlede bir kahraman Orduya sahip olmanın kastedildiği aşikardır.

Zaman göstermiştir ki: Hangi devlet ve millet bu beş temeli tam olarak elde etmiş ise, artık kolay kolay onların boynu bükülmeyecek, beli eğilmeyecektir. Bunlardan mahrum kalanlar ise, daima başkalarına el açmaya, güncel düşünce ile ihtiyacını onlardan karşılamaya çalışacaktır ki, bunun ne kadar tehlikeli ve korkunç olduğu söz götürmeyecek kadar açıktır. 

Çalışma hayatımızda İmam-ı Azam Hazretlerinin bu örneklerini rehber edinmemiz, bundan ibret almamız lazımdır.. Doğru-dürüst çalışarak üretenlerin iki cihanda alınları ak, yüzleri pak olacağı gibi; tembellik ve rüşvet ahlakı zihniyetini ruhunda taşıyanların da sonuçları, para ile tedavisi olmayan hastalıklar, daima huzursuzluklar ve yüz karasından başka birşey değildir. Arı kovanından bal hırsızlığı yapıldığı zaman, arının ısırıp balon gibi vücudu şişirmesine katlanması gerekir. 

Çalışmayı teşvik eden bazı ayet mealleri:

1- "Şüphesiz ki, iman edip güzel amel edenlere gelince, biz hakikaten güzel iş yapanın emeğini boşa çıkarmayız." (Kehf, 30).

2- "Artık O namaz kılınınca, yer yüzüne dağılın! Ve Allah'ın fazlından nasip arayın ve Allah'ı çok zikredin ki, umduğunuza kavuşasınız." (Cuma suresi, Ayet 10)

3- "Gündüzü maişet-kazanma vakti yaptık." (Nebe suresi, Ayet 11)

4- "İnsan kendisinin başı boş bırakılacağınımı sanıyor?" (Kıyame Suresi, Ayet 30)

5- "Herkes kazancına bağlıdır." (Tur Suresi, Ayet 41)

Hadis-i şerifler:

1- "Kul, çalışmakda gevşeklik gösterdikçe; Cenab-ı Allah onu, keder-üzüntü ile müptela kılar." 

2- "Ümmetim üzerine en çok endişelendiğim şey: Boğaz düşkünlüğü, uykuculuk ve tembelliktir."

3- "Tembellik dünya ve ahirette kulun yüz karasıdır."

Şuraya kadar nakledilen ayet ve hadis meallerinden anlıyoruz ki, insan için çalışarak üretici olmaktan başka birşey yok. İslam dini çalışmakla beraber dürüstlüğe de çok önem vermiştir. Her türlü görevin dürüstlüğe dayanmasını, özellikle sözümüzün, işimizin doğruluğa dayanması emredilmiştir. Bu itibarla Müslümanım diyen herkesin, sözünü işini doğru-dürüst yapmalı, kimseyi aldatmamalı, çıkar amaçlı rüşvet yememeli, devletin malını kendi makam ve mevkisini koruyabilmesi için israf etmemeli, her türlü işlerinde haram işlere bulaşmamalıdır. Mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde iman ile amel-i salih beraber zikredilmiştir. O halde: Cenab-ı Allah'a ve O'nun kullarına karşı vazifesini güzel ifa etmektir. 

Dünya saadeti çalışmakla elde edilecek, ahiret saadeti çalışmakla kazanılacak, dünya ve ahiretin her ikisinin de selamet ve saadeti yine çalışmakla erişilecek, elde edilecektir. Bilenlerle bilmeyenler, bir olmadığı gibi; çalışanlarla çalışmayanlar da bir değildir. "İş insanın aynasıdır.", "İşleyen demir ışıldar.", "Dokuz günlük ömre on günlük nafaka gerek.", ata sözleri çalışmanın önemi bakımından ne güzel ve ne ibretli sözlerdir.

özellikle Müslümanlıkta: "Yaşım yetmiş işim bitmiş", "Bir hırka bir lokma", "Bugün dünya yarın ahiret", "Müslümanın dünyası zindandır", "Dünyamız olmazsa olmasın, bize ahiret yeter" gibi daha bunlara benzer sözler; bize, bizden olmayanlar tarafındansöylenmiş ve maksatlı olarak içimize sgirmişler. Bu aslı esası olmayan hurafe sözlerden son derece uzak kalmak, bugünün işini yarına bırakmamak lazımdır. Eğer İslamda işi oluruna bırakmak caiz olsa idi, hiç Resul-i Ekrem Efendimiz ağaç yetiştirmeğe çalışmaya teşvik olmak üzere: "K

 
Etiketler: HERŞEY, MİLLİ, EKONOMİ, İÇİN,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
06 Aralık 2018
Lahananın şaşırtıcı faydaları
862 Okunma.
24 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı
1712 Okunma.
18 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu
867 Okunma.
09 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini
1283 Okunma.
28 Ekim 2018
CUMHURİYET ve tarımla geleceğimiz daha güvenlidir.
1028 Okunma.
16 Eylül 2018
Eğitim ve Milli Ekonomi
350 Okunma.
10 Eylül 2018
HİCRİ YILBAŞI VE AŞURA GÜNÜ
271 Okunma.
07 Eylül 2018
ADALE VE KRAMP AĞRISI
237 Okunma.
28 Ağustos 2018
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
357 Okunma.
18 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz
1058 Okunma.
12 Ağustos 2018
Vatan sevgisi ve raf bedeli şartı
1155 Okunma.
30 Temmuz 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
924 Okunma.
23 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
687 Okunma.
15 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin, 15 Temmuz Zaferi
673 Okunma.
07 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
736 Okunma.
26 Haziran 2018
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
725 Okunma.
21 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet
357 Okunma.
17 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR
372 Okunma.
13 Haziran 2018
MÜ'MİNLERİN BAYRAMI
348 Okunma.
07 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
441 Okunma.
03 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun
369 Okunma.
28 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
387 Okunma.
21 Mayıs 2018
Ekonomik Terör ve Kudüs
358 Okunma.
15 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz
359 Okunma.
12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!
461 Okunma.
06 Mayıs 2018
24 Haziran da ki irade, istikbali tayin eder
429 Okunma.
29 Nisan 2018
Berat Gecesinin bereketi
460 Okunma.
16 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
386 Okunma.
31 Mart 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
864 Okunma.
27 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek
763 Okunma.
21 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz
635 Okunma.
17 Mart 2018
Çanakkale Ruhumuz ve Anzaklar
726 Okunma.
08 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR*
1064 Okunma.
01 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
804 Okunma.
18 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
1800 Okunma.
11 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular
1064 Okunma.
04 Şubat 2018
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
1117 Okunma.
28 Ocak 2018
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
1161 Okunma.
22 Ocak 2018
CİLT GÜZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
1101 Okunma.
14 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
910 Okunma.
08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
509 Okunma.
01 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ
574 Okunma.
17 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
532 Okunma.
29 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
526 Okunma.
24 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
498 Okunma.
17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM
503 Okunma.
28 Ekim 2017
''CUMHURİYET'' BAYRAMDIR
599 Okunma.
23 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
596 Okunma.
14 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
600 Okunma.
02 Ekim 2017
DİZDEKİ KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
831 Okunma.
25 Eylül 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
620 Okunma.
12 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
668 Okunma.
31 Ağustos 2017
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
572 Okunma.
29 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
604 Okunma.
21 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala
622 Okunma.
03 Ağustos 2017
FESLEĞEN (TULSİ)'NİN FAYDALARI
803 Okunma.
13 Temmuz 2017
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
546 Okunma.
02 Temmuz 2017
Raf Bedeli uygulaması karşısında milli duruş
627 Okunma.
24 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı
630 Okunma.
20 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır
709 Okunma.
09 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
662 Okunma.
31 Mayıs 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ
1576 Okunma.
25 Mayıs 2017
Ramazan-ı Şerifin Şifalı armağanları
705 Okunma.
18 Mayıs 2017
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI !
574 Okunma.
14 Mayıs 2017
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ!
646 Okunma.
09 Mayıs 2017
BERAT GECESİNDE HUZUR VE BEREKET
706 Okunma.
07 Mayıs 2017
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
680 Okunma.
30 Nisan 2017
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
530 Okunma.
22 Nisan 2017
MİLLİ VE MANEVİ MUTLULUĞUMUZU İDRAK EDELİM
661 Okunma.
16 Nisan 2017
ÖZLÜ SÖZLERDE HAK VE ÖZGÜRLÜK
841 Okunma.
12 Nisan 2017
GÜZELLİĞİNİZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇİLEK SAFASI
529 Okunma.
29 Mart 2017
Regaip Kandilinin Fazileti
1048 Okunma.
26 Mart 2017
HAYAT İÇİN ADALETİN önemi
630 Okunma.
23 Mart 2017
İnsan Hedefi ve Demokrasi
477 Okunma.
16 Mart 2017
Milli Duruş ve 18 Mart
617 Okunma.
11 Mart 2017
Ekonomik terör bizi vuruyor.
684 Okunma.
06 Mart 2017
Silahsız işgal ve kuruş vurgunu
742 Okunma.
04 Mart 2017
Milli Hakimiyet, Riyakarlık ve Rüşvet
647 Okunma.
25 Şubat 2017
Damar tıkanıklığı ve güçlü hafıza için çözüm...
699 Okunma.
18 Şubat 2017
Himalaya etekleri ile Muğla nın ortak yönü
600 Okunma.
11 Şubat 2017
RAJASTHAN'da GUATIR TEDAVİSİ
756 Okunma.
04 Şubat 2017
Bahar Mevsiminde Korunma Yöntemleri
724 Okunma.
29 Ocak 2017
ATATÜRK'Ü DOĞRU TANIYALIM (DÜZELTME)
784 Okunma.
23 Ocak 2017
RAJASTHAN'DAN SAĞLIK VE MUTLULUK ÖNERİLERİ
724 Okunma.
15 Ocak 2017
MİLLİ SERMAYEYE VE SAHİP ÇIKALIM
771 Okunma.
12 Ocak 2017
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN İLAHİ HİKMETLER
842 Okunma.
02 Ocak 2017
RAJASTHAN'dan kanser riskini azaltan çareler
824 Okunma.
24 Aralık 2016
YILBAŞI FIRSATÇILIĞI
775 Okunma.
29 Kasım 2016
YEŞİL MERCİMEK VE ŞİFALI ARMAĞANLARI
733 Okunma.
23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLERİMİZE SEVGİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
1123 Okunma.
15 Kasım 2016
SİNÜZİT İÇİN ŞİFALI ARMAĞANLAR
815 Okunma.
13 Kasım 2016
İnsan da ve doğa da sevgi
855 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK'ü 78 ci Yılında Rahmetle Anıyoruz....
594 Okunma.
03 Kasım 2016
HİNDİSTAN DA HASTALIKLARA KARŞI MUCİZE KARIŞIM
1382 Okunma.
Haber Yazılımı