Yazı Detayı
09 Nisan 2017 - Pazar 16:02 Bu yazı 822 kez okundu
 
TÜRKİYE’NİN İHRACAT POLİTİKASI VE MARDİN’İN YERİ
 
 

TÜRKİYE’NİN İHRACAT POLİTİKASI VE MARDİN’İN YERİ

 

 

İhtiyaçların çeşitli ve çok olması insanların birbiriyle ilişki kurmasına yol açar. Aynı durum devletler için de geçerlidir. Dünyadaki hiçbir devlet her durumda kendi ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede değildir. Bu nedenle dış ticaret yapma gereği duyarlar. Öte yandan dış ticaret bir ülkenin ekonomik yönden gelişmesine, milli gelirin artmasına, ülkeler arası ilişkilerin iyileşmesine ve ülke tanıtımına büyük bir katkı sağlamaktadır. Ülkemiz de dış ticaretin getirmiş olduğu bu avantajlardan yararlanmak için zamanın ekonomik durumuna göre çeşitli dış ticaret politikaları izlemiştir.

 

Türkiye’nin dış ticaretindeki gelişmeleri 1980 öncesi ve 1980 sonrası olmak üzere iki başlıkta inceleyebiliriz. 1980 öncesi yani kapalı ekonominin tam anlamıyla kendini gösterdiği dönemde, Türkiye’nin genel dış ticaret uygulamaları ithal ikameci politika üzerine kurulmuştur. 1980 sonrası ise ekonominin dışa açılmasının önemi kavranmış ve bu dönemden itibaren dışa açık bir kalkınma politikası izlenilmiştir. Ticari ve finansal serbestleşmenin doğrultusunda dış ticarete büyük bir katkı sağlanmıştır.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ihracata yönelik en büyük adımlar 1980 kararları ile atılmıştır. Türkiye bu dönemden itibaren ticaret odaklı bir politika izlemiştir. Bu politikanın içerisinde ithalat kısıtlamaları kaldırılmış, korumacı yaklaşım azaltılmış ve döviz işlemleri serbest bırakılmıştır. Bu uygulamalar ihracatın yapısında büyük değişimlere sebep olmuştur. 1980 yılına kadar tarıma dayalı yapılan ihracattan, ağırlıklı olarak katma değeri yüksek sanayi ürünlerinin ihracatına geçilmiştir. 

 

Son yıllarda uygulanan ekonomik reformların bir sonucu olarak, dış ticaretin hacmi ve yapısı önemli ölçüde değişmiştir.

 

2016 yılında ihracat ise 142 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023 yılı için ana hedef ihracatı 500 milyar ABD Doları seviyesine çıkarmaktır.

 

MARDİN’İN  İHRACATTAKİ YERİ

 

Mardin’in ekonomik yapısı içerisindeki sanayisi geçmişe dayanır. Esasen şehrin ekonomisine ilişkin bilgilere bakıldığında ve bulunduğu jeopolitik konumundan dolayı ticaret yollarının en önemli kavşaklarının başında gelir. Bölge’den ihraç edilen ürünlere bakıldığında Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Demir Çelik Ürünleri, Çimento ve Toprak Ürünleri ile hizmet ihracatında ise lojistik (nakliyecilik)  faaliyetleri başta gelir.

 

2016 yılında gerçekleşen ihracatın, Mardin’in payı 905 milyon ABD Doları’dır. TUİK tarafında açıklanan verilere göre  Mardin’in Türkiye ihracatındaki payı  binde 6 dolaylarında, ihracat yapan iller bazında ise 17’nci sırada yer almaktadır.

 

Türkiye’nin 2023 yılı için ana hedeflerin başında gelen ihracatı 500 milyar ABD Doları’nı yakalayabilmek için hükümet tarafından çeşitli ekonomi paketleri açıklandı. Bu ekonomik paketleri içinde en önemli ayağı bölgesel bazda teşvik paketi oluşturur. Açıklanan teşvik paketi içinde, Mardin 6’ncı bölge programında yer almakta, bu bölgede yer alan illere yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara, Yatırım yeri tahsisi başta olmak üzere vergi muafiyetleri, sigorta primi işveren muafiyeti ve çeşitli destek olanakları içerdiğini görmekteyiz.

 

Yatırım yapacak değerli iş adamlarımız, yatırım hedefleriniz içinde Ortadoğu’ya açılan kapı olan diller ve dinlerin başkenti  Mardin’in ilk sırada yer alması dileğiyle… 

 

 

 

 

 

 

ALİ AZİRET

Vergi ve Finans Danışmanı

Soru ve Görüşleriniz için e-mail adresi:

modvergidanismanligi@gmail.com 

 

 

 

 

 
Etiketler: TÜRKİYE’NİN, İHRACAT, POLİTİKASI, VE, MARDİN’İN, YERİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı