Yazı Detayı
08 Mart 2018 - Perşembe 22:55 Bu yazı 965 kez okundu
 
TÜRKLER KİMDİR*
NUMAN ALADAĞ
numan2363@hotmail.com
 
 

Değerli okuyucularımız, Site ailesi olarak, bereket, sağlık ve mutluluk dileklerimizle, Cumanız Mübarek olsun.

 

Türküm diyenin özünü göstermek meseledir. Bu Ay-yıldız ışığıdır.

Türk tarihi, iki yanı Kahramanlık, şan ve ahlak heykelleriyle süslü uzun ve ulu bir yoldur. Bu yolun her adımında Türkün göğsünü kabartacak, başını dikleştirecek ve üstünlüğü belirtecek bir kahraman, Türklük için nöbet beklemektedir. Bu Kahramanların çoğunu, biz tarihin yolu aydınlatan ışıkları altında görebiliyor, onlardan kafalarınıza bilgi, gönüllerimize güç ve ruhlarımıza İyman alıyoruz. 

Haksızlık yapmayan, çıkar amaçlı bencillik ruhu olmayan ve Vatan hainlerine boyun eğmeyen 

yalan, münafıklık, hile, riyakarlık gibi davranışlara benliğinde yer vermeyen

Vatanı, milleti, namusu, şan ve şerefi için hayatını feda etmekten çekinmeyen 

zulmetmeyen ve harici-dahili zalimi kahreden 

Vicdan muhasebesi yerine cüzdan muhasebesini ön planda tutan riyakarlara, yer vermeyen

Milli duygusundan, yolundan ve sözünden dönmeyen

Ruhunda Allah korkusu ve Vatan sevgisini daima taşıyan

İslam Dinine iman eden

Öfkesi kadar vicdanı ve merhameti de bulunan

Vatan yaptığı her yerde ilim ve kültür meş'alesini tutuşturan

Allah korkusu inancıyla dürüstlükten ayrılmayan

Beşeriyete örnek olmakla görevli

Adaleti, ahlakı, cömertliği, fazileti

Kahramanlığı, vefakar ve haysiyeti

Temsil eden insan ve millet Türk'tür

 

TÜRKLER KİMDİR?

 

Türkler için dil de önemli bir milliyet unsurudur. Çünkü bugün bütün Türkler, tarih  de ki ana Türk dilinin devamından başka bir şey olmayan Türkçeden başka dil konuşan Türkler de varsa bu, büyük çoğunluğun yanında hiç denebilecek kadar önemsiz bir sayı teşkil eder. Bu sebepten de, Türkler için çok önemli bir unsurdur. 

Türkler için kültür de, önemli bir milliyet unsurudur. Bizim kültürümüz tarihten geçirdiğimizi, geliştirerek bugünkü neticesine ulaştırdığımız ve bugün Türk dünyasında yaşamakta olan Türk kültürüdür. 

Türkler için ülkü de önemli bir unsurdur. Milletimizin, yüzyıllar boyunca , ''Kızılelma'' diye adlandırdıığı ve ülkü, tarihteki büyük hamle ve hareketlerimizde büyük rol oynamıştır. Dünün sınırı belirsiz, bugün ise hedefi belli bu ülküsü, Milli varlığımızda en önemli unsurlardan birisidir.

Türkler için Vatan da önemli bir unsurdur. Ancak Vatan unsurunun Türk'e has özelliği ile düşünülmesi şarttır:

Başta bütün milletlerin, tarihleri boyunca tek anavatanları bulunduğu halde, Türkler, Doğu Türkeli ve türkiye olmak üzere iki anavatana sahip olmuşlardır. Taihte bu iki anavatanın tek vatan haline geldiği zamanlar vardır. Bugün ise, çevresindeki bazı parçalarını yabancılara kaptırmış halde bulunan Türkiye'ye karşı Doğu Türkeli,yabancı çizmesi altındadır. Bu durum, Vatan unsurunu gölgelemekte ise de, bu gölgenin geçici bir karanlık olduğunu kabul etmek gerekir. Hiçbir zaman Irak'taki, Azerbeycan'daki veya Orta Asya'daki Türkü, nasıl bir millet kadromuzun dışında bırakmıyorsak, Vatan toprakları için de durum aynıdır. Yani, Vatan unsurunu bugünkü geçici, tabiilikten ve gerçekten uzak şekliyle değil, tarihi ve gerçek olan asıl şekliyle düşünmeye mecburuz. Bu şekliyle de vatan, Türk Milleti için, önemli bir unsurdur. 

Türkler için tarih de önemli bir unsurdur. Bugün yeryüzünde yaşayan bütün Türkler, aynı tarihin insanlarıdır. Bu tarih, iki anayurdumuzda veya o anayurtlar odağında daha başka topraklarda geçmiştir. Şanıurfa Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri eğitimci ve fanatik bir Türk Milliyetçisi olan  Abdulkadir diyor ki:''Türk her yerde Türkür.'' özdeyişi de büyük önem taşımaktadır. Yani bütün bu tarih, Türk Milletinin tarifinde yer alacak bir unsurdur. 

Türkler için önemli bir unsur da dinidir. Bugün Türklerin hepsi denecek kadar büyük çoğunluğu İslam dinindendir. Başka dinlerede olan Türklerin sayısı, bu büyük çoğunluğa göre çok küçük bir sayıdır. Türkler, İslamiyeti benimsemede, yaymada ve hıristiyan dünyasına karşı korumadaki savranışlar ile adeta, Milli bir din haline getirmişlerdir. Bu sebepten de din, Türkler için önemli unsurlar arasına girmiştir

Değerli okuyucular,

Görülüyor ki, Türk Milletinin oluşunda ve gelişip devam etmesinde, milliyet unsurlarından yedisi; yani ırk, dil, din, kültür, ülkü Vatan,ve tarih rol oynamışlardır. Türk soyunun, yeryüzünün geniş alanlarına dağılmış ve yayılmış olan kütlelerinden küçük parçaların Türkçeden başka dil konuşmaları veya İslamiyetten gayrı dinlere mensup bulunmaları ile yurtlarının bir kısmının yabancıların elinde bulunması, bu büyük tarihi gerçeği gölgeleyecek bir durum meydana getirmiş oluyor.

Buna göre, Türk Milletinin ilmi anlayışa uygun ve gerçeği dile getiren tarifi, kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor.

Türk Milleti, soy, dil, ülkü Vatan, tarih ve din unsuru ile birbirine bağlı bir cemiyettir.

Soylar, boyutlar ve budunlar:

Soylar, kan bağlarıyla birbirine bağlı olan kişilerden oluşan en küçük içtimai toplumlardır. Göktürkler bu sözü, daha büyük toplumlar için de kullanmışlardır. Irmak ve dereler, boyların meydana geliş ve gelişiminde büyük tesir etmiştir. 

Atalarımızın miraslarını ve milletine hizmetlerini adayanların çalışmalarını dikkatli araştırmalarla değerlendirmek, yaşatmak, ortaya koymak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası ve gelecek kuşakların yaşayabilmeleri için zorunludur. Bu eserlerin bilimsel bir şekilde ortaya konması, Milli tarih bilincinin uyanıklığı ve kuşakların, başta tarım olmak üzere her iş kolunda modernleşerek, üretici güçlere sahip olabilmeleri için de gerklidir.

Muhterem okuyucular,

Dış düşmanlardan çok iç düşmanların bir milleti çökertmeye hazırlandıkları tehlikeli günlerde , o milletin milliyetçi evlatları zorla hasta edilen, çürütülen Milli terbiyenin, Milli ahlakın sağlamlaşması için gerekli olan tedavi yolunu arar ve bu tedavisinin ''Milli tarih'' olduğunu ortaya koyarlar. Çünkü millet en büyük ziyneti, süsü Milli terbiye ve ulusal ahlakı, gerçek Milli hükümetin yolu, Milli politikası, ancak Milli tarihini bilmekle güçlenir ve pekleşir. Millet gelecekte başarılar yolunu açacak olan örnekleri, ancak geçmişin gerçekleşmesinden alır. 

ÖZDEYİŞLER

1-Türk tarihinin kökü ve hareketli çekirdeği Türk aile düzenidir. (Numan Aladağ)

2- Ey Türk Milleti! Düşünelim, çalışalım, araştıralım, üretelim.(Numan Aladağ)

3- Türkler'in vatanlarına bağlılıkları her hasletlerin üstündedir, memleket almaktan ziyade hakim olmak için harbi (Savaşı) severler. (Cahiz) 

4- İnsanları yükselten iki meziyet vardır: Erkeğin cesur, kadının iffetli olması, bu iki meziyetin yanında bir meziyet daha vardır, Vatana her şeyini feda etmek kadar bağlı olmak. Bunlar büyük kahrammanlığı, elem ve kadere karşı koymayı doğurur, işte Türkler, bu çeşit kahramandır. (Napoleon Bonaparte) 

5- Savaşın zevkini almak isteyen, Türklerle savaşmalıdır. (Tausend) 

6- Türklerin tek sevdikleri şey haktır, gerçektir ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde, haksızlığa uğramışlardır. (William Pitt)

7- Her topluluğun bir lağım tarafı vardır, orada çirkin şeyler toplanır; fakat toplulukların asil, temiz tarafları da vardır, öyle olmazsa topluluk yaşıyamaz. İnsanlar gözlerini çirkin şeylere dikmemeli, güzel taraflara çevirmeli, güzel kıymetlerin çerçevesinde görmeli ve sevmelidir. (Mahatma Gandhi)

8- Türkler'de yalnız sonsuz bir cesaret değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası da vardır. (General Çernayev)

9- Türk dili o kadar mükemmel  ve kaideleri o kadar kıyasidir ki bu dili, sanki lisaniyat alimleri vücuda getirmiştir. (Max Müller)  

Vatanımıza, Toprağımıza, Ordumuza gözdikenleri ve Büyük Türk Milleti'nin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozma hayalinde olan riyakarları, Cenab-ı Allah kahrı perişan etsin inşallah. AMİN

Barışta ve savaşta aziz yurdumuz ve Büyük Türk Milletinin savunması uğrunda verilen görevi seceat ve hamasetle yaparken Vatan topraklarının bağrına gömülen, teriyle, kanıyla ve canıyla her karış toprağımızda ve kalplerimizde yaşayan, sonsuz sevgimizi taşıyan Türk varlığının sönmez güneşi tarihteki Mehmetçiğe, bugünkü Mehmetçiğe ve yarınki Mehmetçiğe bugüne kadar olan zaferleri armağan ediyoruz.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Cümle Vatan şehitlerini, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.

Kaynakça: 

Hindistan-Rajasthan Tarım üniversitesi

Hindistan İslam araştırma eski genel müdürü  Hafız (Mevlevi) Seyyid Asaf Ali Hoca

Erzurumlu Hafız Abdullah Aldır Hoca

Rajasthan da yerleşik Türk asıllı kaynak kişilerle sohbet notları.

Endonezya-Borneo adası-Balıkpapan da yerleşik Uygur Türklerinin sohbet notları.

 

 
Etiketler: , TÜRKLER, KİMDİR*,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
16 Eylül 2018
Eğitim ve Milli Ekonomi
219 Okunma.
10 Eylül 2018
HİCRİ YILBAŞI VE AŞURA GÜNÜ
154 Okunma.
07 Eylül 2018
ADALE VE KRAMP AĞRISI
120 Okunma.
28 Ağustos 2018
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
252 Okunma.
18 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz
963 Okunma.
12 Ağustos 2018
Vatan sevgisi ve raf bedeli şartı
1036 Okunma.
30 Temmuz 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
788 Okunma.
23 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
542 Okunma.
15 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin, 15 Temmuz Zaferi
591 Okunma.
07 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
573 Okunma.
26 Haziran 2018
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
564 Okunma.
21 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet
258 Okunma.
17 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR
300 Okunma.
13 Haziran 2018
MÜ'MİNLERİN BAYRAMI
259 Okunma.
07 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
359 Okunma.
03 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun
308 Okunma.
28 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
306 Okunma.
21 Mayıs 2018
Ekonomik Terör ve Kudüs
289 Okunma.
15 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz
275 Okunma.
12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!
354 Okunma.
06 Mayıs 2018
24 Haziran da ki irade, istikbali tayin eder
349 Okunma.
29 Nisan 2018
Berat Gecesinin bereketi
368 Okunma.
16 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
308 Okunma.
31 Mart 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
785 Okunma.
27 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek
669 Okunma.
21 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz
547 Okunma.
17 Mart 2018
Çanakkale Ruhumuz ve Anzaklar
659 Okunma.
01 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
641 Okunma.
18 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
1708 Okunma.
11 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular
962 Okunma.
04 Şubat 2018
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
1002 Okunma.
28 Ocak 2018
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
1071 Okunma.
22 Ocak 2018
CİLT GÜZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
1018 Okunma.
14 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
773 Okunma.
08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
408 Okunma.
01 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ
462 Okunma.
17 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
446 Okunma.
29 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
428 Okunma.
24 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
423 Okunma.
17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM
403 Okunma.
28 Ekim 2017
''CUMHURİYET'' BAYRAMDIR
494 Okunma.
23 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
463 Okunma.
14 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
519 Okunma.
02 Ekim 2017
DİZDEKİ KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
747 Okunma.
25 Eylül 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
550 Okunma.
12 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
587 Okunma.
31 Ağustos 2017
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
486 Okunma.
29 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
519 Okunma.
21 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala
542 Okunma.
03 Ağustos 2017
FESLEĞEN (TULSİ)'NİN FAYDALARI
683 Okunma.
13 Temmuz 2017
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
424 Okunma.
02 Temmuz 2017
Raf Bedeli uygulaması karşısında milli duruş
548 Okunma.
24 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı
549 Okunma.
20 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır
596 Okunma.
09 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
564 Okunma.
31 Mayıs 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ
1433 Okunma.
25 Mayıs 2017
Ramazan-ı Şerifin Şifalı armağanları
606 Okunma.
18 Mayıs 2017
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI !
486 Okunma.
14 Mayıs 2017
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ!
556 Okunma.
09 Mayıs 2017
BERAT GECESİNDE HUZUR VE BEREKET
593 Okunma.
07 Mayıs 2017
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
583 Okunma.
30 Nisan 2017
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
386 Okunma.
22 Nisan 2017
MİLLİ VE MANEVİ MUTLULUĞUMUZU İDRAK EDELİM
558 Okunma.
16 Nisan 2017
ÖZLÜ SÖZLERDE HAK VE ÖZGÜRLÜK
737 Okunma.
12 Nisan 2017
GÜZELLİĞİNİZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇİLEK SAFASI
441 Okunma.
29 Mart 2017
Regaip Kandilinin Fazileti
943 Okunma.
26 Mart 2017
HAYAT İÇİN ADALETİN önemi
551 Okunma.
23 Mart 2017
İnsan Hedefi ve Demokrasi
389 Okunma.
16 Mart 2017
Milli Duruş ve 18 Mart
503 Okunma.
11 Mart 2017
Ekonomik terör bizi vuruyor.
561 Okunma.
06 Mart 2017
Silahsız işgal ve kuruş vurgunu
667 Okunma.
04 Mart 2017
Milli Hakimiyet, Riyakarlık ve Rüşvet
537 Okunma.
25 Şubat 2017
Damar tıkanıklığı ve güçlü hafıza için çözüm...
621 Okunma.
18 Şubat 2017
Himalaya etekleri ile Muğla nın ortak yönü
518 Okunma.
11 Şubat 2017
RAJASTHAN'da GUATIR TEDAVİSİ
671 Okunma.
04 Şubat 2017
Bahar Mevsiminde Korunma Yöntemleri
634 Okunma.
29 Ocak 2017
ATATÜRK'Ü DOĞRU TANIYALIM (DÜZELTME)
684 Okunma.
23 Ocak 2017
RAJASTHAN'DAN SAĞLIK VE MUTLULUK ÖNERİLERİ
632 Okunma.
15 Ocak 2017
MİLLİ SERMAYEYE VE SAHİP ÇIKALIM
686 Okunma.
12 Ocak 2017
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN İLAHİ HİKMETLER
722 Okunma.
02 Ocak 2017
RAJASTHAN'dan kanser riskini azaltan çareler
713 Okunma.
24 Aralık 2016
YILBAŞI FIRSATÇILIĞI
672 Okunma.
29 Kasım 2016
YEŞİL MERCİMEK VE ŞİFALI ARMAĞANLARI
673 Okunma.
23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLERİMİZE SEVGİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
1001 Okunma.
15 Kasım 2016
SİNÜZİT İÇİN ŞİFALI ARMAĞANLAR
730 Okunma.
13 Kasım 2016
İnsan da ve doğa da sevgi
766 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK'ü 78 ci Yılında Rahmetle Anıyoruz....
533 Okunma.
03 Kasım 2016
HİNDİSTAN DA HASTALIKLARA KARŞI MUCİZE KARIŞIM
1235 Okunma.
Haber Yazılımı