301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
21 Ocak 2019 - Pazartesi 17:23 Bu yazı 4805 kez okundu
 
ÜÇ R'ye DUR DİYEBİLİRİZ
NUMAN ALADAĞ
numan2363@hotmail.com
 
 
DEĞERLİ OKUYUCULARIMIZ, ÜÇ "R" NEDİR?
 
 
1- Riyakarlık
2- Rüşvet
3- Raf bedeli şartı
 
 
Hüküm ve müeseseleriyle hak ve adaleti gerçekleştirmeyi esas alan Mukkaddes kitabımız, Kur'an-ı Kerim ve Türk İslam ahlakı meşru kazanç yollarını belirtmiş, her çeşit haram ve zulmü yasaklamıştır. 
 
 
Değerli okuyucular, 21/Ocak/2019 Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın, TOBB'nin, ekonomi şurasında ki konuşmada diyor ki:"Halkımı sömürmeye devam eden marketlere hesabını soracağız. Herkesi insafa, vicdana davet ediyorum." seslenişi, memnuniyet vericidir. Bu Milli açıklamasından sonra, acilen üç R'nin bir kolu olan raf bedeli şartını uygulayanlar, bu Milli seslenişlerden ders alıp, RAF bedeli şartına son verirler. Raf bedeline son verildiği zaman, anarşik-ekonomik terörün oluşmasına sebep olan bir kısım olumsuzluklara da, dur denmiş olunur. 
 
 
 
 

Riyakar adını verdiğimiz insanlar vardır. Bunlar oldukları gibi değil, olmadıkları gibi görünmeğe çalışırlar. Birbirinden farklı iki yüze sahiptirler. İçyüzlerini saklarlar. Başkalarının karşısına, bir maske işini gören dış yüzleriyle çıkarlar. İçlerinden sevmedikleri kimselere bile yakınlık göstermeye uğraşırlar. Hiçbir suretle ilgilerini çekmeyenlerin yanında gerçek bir dost gibi hareket ederler. Görmek, konuşmak, buluşmak arzusunu duymadıkları biri ile bir toplantıda, bir yerde karşılaştıkları zaman hasretten bahsederler. Uzun zamandanberi görüşemediklerini, pek fazla görecekleri geldiğini söylerler. Bu karşılaşmadan çok sevindiklerini, aynı şeyin sık sık tekrarlanmasını istediklerini bildirirler. Aranmamaktan, onların vefasızlıklarından dert yanarlar. 

 

Riyakarlar, herkesin hoşuna gitmeğe gayret ederler. Herkesin kendileri için iyi şeyler söylemesini beklerler. Bir sadaka ve hediye verdikleri zaman, herkesin görmesini isterler. Merhameti sevenlerin yanında yufka yürekli görünürler. Hayatları boyunca rüşvet ve haram yeme duygusunda olup ve toplumda, doğruluğun ve dürüstlüğün lider konumunda bekçisi olarak ortaya çıkarlar. Kendilerini herkesçe, içleri ile dışları bir, düşündükleri, duydukları gibi konuşan, hareket eden insanlar gibi tanıtmaya çalışırlar. 

 

Dğer taraftan bu insanlar, çıkar amaçlı makamlarda kalmak için, iç ve dış, vatan hainlerinin stratejik politik ve ekonomik taleplerini karşılamak için, onların gölgesi haline gelirler.  

 

Riyakarlık dediğin zaman, ilk akla gelen "İhanet şebekesi" Fetö gelir. Yıllarca yurt içinden ve yurtdışından, İslamiyete hizmet adı altında mesajlar verdi. 15 Temmuz da, ruhunda taşıdığı vatan hainliğini ispatladı. Onun içindir ki, halen İslamiyeti savunma mesajı veren bazı "İhanet şebekeleri" vardır ki bu tür riyakarlara, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, çok dikkat etmesi gerekir!  

 

Sözde Müslümanlık adı altında, riyakarlık duygularıyla, insanların gönüllerini ve desteğini kazanmak gayesiyle, insanları aldatmaktan ve Allah'ı inkar etmekten başka bir şey olur mu? 

 

Riyakarlığın doğmasında, yaşamasında, gelişmesinde ve bir insanın düşüncelerini, duygularını, davranışlarını değerlendirmesinde çeşitli sebepler rol oynarlar. Bu sebeplerin başında değersizlik veya aşağılık duygusu gelmektedir. 

 

Riyakarlığın meydana gelmesinde payı olan diğer önemli bir sebep de, insan denen varlığın övülmekten, iyi şeyler istemekten, başkaları tarafından beğenilmekten hoşlanmasıdır. Riyakarlık çoğu zaman bu arzu ile hayat bulur, yaşar ve gelişir. Eğer yer yüzünde riyakarların dış yüzlerini kendilerine ayna yapmak, kendilerini bu aynada görmek, seyretmek, başkalarının güzel sözleriyle iyiliklerine inanmak isteyen insanlar bulunsaydı iki yüzlü "İhanet şebekesi" riyakar kimseler karşımıza çıkmazdı. 

 

Milli Savunma bakanı, (E) orgeneral Hulusi Akar, 21/Ocak/2019 Pazartesi günkü açıklamasında diyor ki: "İçimizdeki hainler temizlendikçe güçlü hale geleceğimizi belirtmek isterim." Milli seslenişinden, üç R ahlakında olanlar Hulusi Akar'ın, bu Milli açıklamadan bir ders almalıdırlar. 

 

Fetö denen riyakar "İhanet şebekesi" de, Müslümanlık adı altında ki yaptığı şeytanlığı gördük. Onun içindir ki, Türkiye üç R'nin çiftliği değildir. 

 

Fetö denen "İhanet şebekesi" ni, eleştirenlerin, önce üç R zihniyetiyle anarşik-ekonomik terör oluşturanlara dur demesi gerekir. Kim ne derse desin, üç R ile samimi mücadele edilmediğinde Allah korusun, iç ve dış vatan hainleri, daima karşımıza çıkar.

 

Türkiye Cumhuriyeti devleti, anarşik-ekonomik terörle mücadele etme konusunda, daha rahat çalışabilmesi için, üç R, "İhanet şebekeleri" ne, dur demesi gerek miyor mu?

 

Değerli okuyucular, 

İnsanları rayakar "İhanet şebekesi" yapan sebeplerden birisi de, Allah korkusu olamayan ve menfaat karşılığı rüşvet alma, verme ve rüşvete aleni göz yummaktır. 

 

Diledikleri işleri kendi kendine yapamıyanlar göz diktikleri makam ve mevkilere yorulmadan, araştırma yapmadan, zorluklarla karşılaşmadan ulaşmak isteyenler iki yüzlülüğe başvurabilirler. 

 

Elde etmek arzusunu duydukları şeyleri, mevkileri sağlayabilecek durumda olanların hoşlarına gidecek şekilde hareket ederler. Onlara göre bir insan olmaya çalışırlar. Onların istediklerini yaparlar. 

 

Riyakarlığın ortaya çıkmasında, bir karakter özelliği mahiyetini kazanmasında kaliteli  eğitim vermeyişimiz, değerlerimizden uzak öğretim ağırlıklı uygulamalarımızın sonuçlarıdır. 

 

RÜŞVET

Devleti yönetmeye talip olanların, 3 (üç) R'ye karşı hassasiyet göstermeleri, devletin bekası için stratejik önem taşır. Bu konuda, Genelkurmay eski başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın, "Sözde değil özde" seslenişi gibi dikkat edilmesi gerekir.

 

Zamanın maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki: "Yolsuzluk yapanın Allah belasını versin" Milli seslenişi gibi, hangi partinin belediye başkan adayı diyorsa ki: "Rüşvet alanın, verenin ve göz yumanın Allah belasını versin" diye topluma sesleniyorsa, o parti adayının seçilmesi için oy versin.

 

Rüşvet, her türlü ahlaksızlıkların ana aktif maddesidir. Bu konuda TBMM de ki, tüm siyasi parti genel başkanlarına bir öneri: 

 

Siyasi parti genel başkanları, rüşvet, riyakarlık ve raf bedeli pisliklerine bulaşanları, ne kadar çok oyu olursa olsun, üç R ahlakına sahip olanlara dur demesi gerekir. Bir zamanlar, Fetö denen riyakar "İhanet şebekesi" ne de dur denilmedi ve 15 Temmuz daki, şeytanlığını gördük:

 

Allah korusun, üç R'nin de, dini-ekonomik-siyasi faaliyetlerine dur demeyen siyasi partiler, 2019 Mart seçimlerinde büyük bir yenilgiye uğrayacaklarını unutmamalıdırlar.  

 

Siyasi parti genel başkanları, Mart 2019 seçimlerine adaylarına, şu öneriyi yapmalıdırlar: Belediye başkanı adayları, hiç bir kurum, kuruluş, şahıs ve işadamları tarafından kendilerine seçim yardımı adı altında verilecek maddi desteği kabul etmemeleri talimanını vermelidirler. 

 

Belediye başkan adaylarına verilen maddi destek, peşin rüşvetin ta kendisi değil midir? Belediye başkanı seçildiği zaman, maddi yardım aldığı kişilerin hegemonyasına girmiş olup, İslam dini ve Türk kanunları tarafından yassaklanan her türlü haksızlıkların oluşmasına sebep olmak değil midir?

 

Bu tür maddi destekler, anarşik-ekonomik terör olaylarına ve her türlü ahlaksızlıkların oluşmasına sebep olmaz mı? Buyurun cevabını siz verin.  

 

Üç R'nin, faaliyetlerine TBMM de ki, tüm siyasi partiler, caydırıcı kanunlar çıkararak, mücadele etmelidirler. Allah korusun, üç R'nin faaliyetleri durdurulmadığı zaman, yeni Fetö benzeri riyakarların çıkmasına sebep olunur. 

 

"İhanet şebekesi" Üç R'ye dur diyebilmek için, toplum hayatı için gerekli olan bu mesleklerin insanlara faydalı olması hakkaniyet, doğruluk ve adalet ölçülerine bağlıdır. Hile, aldatma, zulüm, yalan ve Cenab-ı Allah'ın, Kur'an-ı Kerim Nisa suresi 58 ayetinde ''Gerçekten Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.'' buyuruyor ve bu tür ayrımcılıkların yaygın olduğu toplumlarda, fertlerin birbirine güveni kalmaz.

 

Siyasi partiler, daha çok oy getiren riyakarlara değil, Allah korkusu ve vatan sevgisini ruhunda taşıyanların, başı daima diktir ve vicdanen rahattır. Onun içindir ki, Allah korkusu olanlara ihtiyacımız vardır. 

 

Toplumda, zulme ve her türlü ahlaksızlıklara yolaçan gayr-i meşru kazanç şekillerinden biri de rüşvettir. Rüşvet tabir olarak, karşılığında bir bedel bir hizmet verilmeyerek alınan çey demektir. 

 

Rüşvet alan  da veren de dinen kötülenmeye ve ayıplamaya müstehaktır. Bu konuda, Din görevlisi Abdulbaki Gölpınarlı hoca'nın, Türkçeye çevirdiği ve 3 cü baskısı Okat yayınevi tarafından Kasım 1964 yılında, Hz. Muhammed ve hadisleri adlı kitabın, 92 sayfasında 591'ci Hadis-i şerf de şöyle buyuruyor: ''Kötü kişiyi anmaz, kötülüğünü söylemezseniz halk nereden bilecek onu? Kötü kişiyi kötülüğü ile anın da halk, ondan çekinsin.'' Zaten yapılması gereken bir işin, bir menfaat karşılığı yapılması veya ehli olmayan kişilerin layık olmadıkları mevki  ve makamlara getirlmesi, ayrıca hakkı olmadığı halde rüşvet karşılığı her türlü ticari işler ve başta her türlü ihaleler rüşvetin ta kendisidir. 

 

Değerli okuyucularımız, Rüşvet, toplumun en büyük hastalıklarından ve en stratejik tehlike habercilerindendir. Rüşvet, haklıyı haksız; doğruyu yalancı liyakatlıyı ehliyetsiz ve Ay-Yıldızlı şanlı Türk bayrağını sevenleri sevmez gibi, vatan severleri vatan haini gibi duruma düşürür. 

 

Öte yandan işin ehli olmayan ve liyakatsız kişiler ehil ve başarılı görülür yasak ve gayri meşru işler normal ve Meşru imişcesine işlenir. Adalet ve hakkaniyete riayet edilmeyen toplumlarda; herkes hakkını, kendi kuvvet ve kabiliyetini kullanarak almaya yeltenir. Peygamberimiz (A.S.) bir hadis-i şerifinde: ''Rüşvet vere de alan da Cehennemliktir.'' buyurmak suretiyle haram olan bu kötülüğü yasaklamıştır. 

 

RAF BEDELİ ŞARTININ SEBEP OLDUĞU ANARŞİK-EKONOMİK TERÖR:

Raf bedeli demek, Türk sanayicisini ve Mili (Yerli) sermayeyi yok etmek demektir. Büyük mağazaler zincirine sahip bazı mağazalar, Türk sanayicisinden ve çiftçisinden, RAF bedeli şartını öne sürerek, yılda bir milyon veya üç milyon lira RAF bedeli talep ederek, Türk sanayicisini zor duruma düşürmektedirler. Bu uygulama, sanayicinin, çalışanların bir kısımının işine son vermek zorunda bırakıyor. 

 

RAF bedeli çıksın diye kısmen elemanların işine son verilmesi demek, anarşik-ekonomik terörün oluşmasına ve her türlü ahlaksızlıkların meydana gelmesine sebep olmaz mı? 

 

RAF bedeli şartı demek, Türkiye de ki yerli sermaye tarafından üretilen temel gıda ve içecek sektörünü, yabancı sermayeye kaptırmak demekt değil midr?

 

Temel içecek sektörü tarafından Marmara dağlarında ki kaynaklardan çıkan içeceği, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Erzurum, Elazığ mardin gibi illerde ki mağazalarda satışı için, nakliye, fiyat ve içeceğin güneş görmesi sağlık bakımından stratejik önem taşımaktadır. 

 

Bölgelerde çıkan kaynaklardaki içecekler tercih edilmelidir. Ve ayrıca temel içecek ve gıda sektörü tarafından üretilen ürünlerden, RAF bedeli alınmamalıdır. 

 

Raf bedeli şartı konusunda, ilgili bakanlıklar derhal mudahale edip RAF bedeli şartına dur demelidirler. 2 veya 4 günlük RAF bedeli olur ama, bir yıllık anarşik-ekonomik terörün oluşmasına sebep olur. Onun içindir ki, acilen RAF bedeli şartına çözüm bulunmalıdır.

 

Eğer ki, RAF bedeli sorununa bir çözüm getirilmezse, Allah korusun, hem sağlık, hem de ekonomik krizler olacağı unutulmamalıdır?

 

TBMM de ki tüm siyasi partiler, RAF bedeli şartını partiler üstü stratejik önem taşıyan bir konu olarak ele alıp, acilen caydırıcı bir kanun çıkarılması için, gayret ve çaba göstermelidirler. Bu konuda mühendis Binali Yıldırım diyor ki: "Lafla Millilik olmaz" ve "Gün dostunu düşmanını tanıma günüdür"Milli seslenişlerini esas alıp acilen RAF bedeli şartı kanunu çıkarılmalıdır. 

 

RAF bedeli şartını uygulayan mağaza zincirleri, iyi bilmelidirler ki, kimse maddi gücü ile Büyük Türk milletine karşı tarihin de onayladığı gibi, hiç bir zafer kazanmamıştır ve kazanamaz da.  

 

Eğer maddi güç ile zafer kazanma olsaydı, Avusturalya-Silver şehri, Brokin Hil savaşında, iki isimsiz Kahraman Türkün kazandıkları zaferden, ders almaları gerekir. Ayrıca ekonomik gücün bir etkisi olsatdı,  15 Temmuz da Fetö denen riyakar "İhanet şebekesi"  kazanırdı. Kimse maddi gücüne güvenerek zafer kazanma hayalleri kurmasın. Anarşik-ekonomik düşmanlar ile mücadele etmek dinimiz de farzdır. 

 

Sadakat ve samimiyetle, İslam dinine, İslam varlığına, Büyük Türk Milletinin birlik-beraberliğine ve bütünlüğüne hizmetten daha büyük ne olabilir. Müslümanlık inancına göre; Allah yolunda ve Vatanı kurtarmak uğrunda canını feda etmiş kişi, şehittir. Şahadet mertebesi zor ulaşılır bir mertebe olduğu için, bu mertebeye erişmiş bir kişi, bütün günahlardan arınır.

 

Dikkatsiz olup, riyakarlara, rüşvetçilere ve RAF bedeli şartına karşı, ihmalkar davranışlarımız geleceğimizi riske sokmanın ta kendisidir. Hatta bu ihmalciliğin cezasını, Allah korusun, namusumuzla, malımızla veya canımızla da ödeyebiliriz.

 

''İnsanların değeri makamı, maddi gücü ve sırtındaki elbise ile ölçülmez. Güncel bencillik menfaatler üzerine kurulan dostluklar kısa zamanda yıkılır.'' 

 

Cümle Vatan şehitlerini, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz. 

 

Ruhunda vatan sevgisi olanların, Vatana hizmet etmesini Cenab-ı Allah kendilerine nasip etsin. Bizleri birlik ve beraberliklerden ayırmayan kullarından eylesin. AMİN.DEĞERLİ OKUYUCULARIMIZ, ÜÇ "R" NEDİR?

 
1- Riyakarlık
2- Rüşvet
3- Raf bedeli şartı
 
Hüküm ve müeseseleriyle hak ve adaleti gerçekleştirmeyi esas alan Mukkaddes kitabımız, Kur'an-ı Kerim ve Türk İslam ahlakı meşru kazanç yollarını belirtmiş, her çeşit haram ve zulmü yasalamıştır. 
 
Değerli okuyucular, 21/Ocak/2019 Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın, TOBB'nin, ekonomi şurasında ki konuşmada diyor ki:"Halkımı sömürmeye devam eden marketlere hesabını soracağız. Herkesi insafa, vicdana davet ediyorum." seslenişi, memnuniyet vericidir. Bu Milli açıklamasından sonra, acilen üç R'nin bir kolu olan raf bedeli şartını uygulayanlar, bu Milli seslenişlerden ders alıp, RAF bedeli şartına son verirler. Raf bedeline son verildiği zaman, anarşik-ekonomik terörün oluşmasına sebep olan bir kısım olumsuzluklara da, dur denmiş olunur. 
 
Hriİyaakhahrilaik

Riyakar adını verdiğimiz insanlar vardır. Bunlar oldukları gibi değil, olmadıkları gibi görünmeğe çalışırlar. Birbirinden farklı iki yüze sahiptirler. İçyüzlerini saklarlar. Başkalarının karşısına, bir maske işini gören dış yüzleriyle çıkarlar. İçlerinden sevmedikleri kimselere bile yakınlık göstermeye uğraşırlar. Hiçbir suretle ilgilerini çekmeyenlerin yanında gerçek bir dost gibi hareket ederler. Görmek, konuşmak, buluşmak arzusunu duymadıkları biri ile bir toplantıda, bir yerde karşılaştıkları zaman hasretten bahsederler. Uzun zamandanberi görüşemediklerini, pek fazla görecekleri geldiğini söylerler. Bu karşılaşmadan çok sevindiklerini, aynı şeyin sık sık tekrarlanmasını istediklerini bildirirler. Aranmamaktan, onların vefasızlıklarından dert yanarlar. 

 

Riyakarlar, herkesin hoşuna gitmeğe gayret ederler. Herkesin kendileri için iyi şeyler söylemesini beklerler. Bir sadaka ve hediye verdikleri zaman, herkesin görmesini isterler. Merhameti sevenlerin yanında yufka yürekli görünürler. Hayatları boyunca rüşvet ve haram yeme duygusunda olup ve toplumda, doğruluğun ve dürüstlüğün lider konumunda bekçisi olarak ortaya çıkarlar. Kendilerini herkesçe, içleri ile dışları bir, düşündükleri, duydukları gibi konuşan, hareket eden insanlar gibi tanıtmaya çalışırlar. 

 

Dğer taraftan bu insanlar, çıkar amaçlı makamlarda kalmak için, iç ve dış, vatan hainlerinin stratejik politik ve ekonomik taleplerini karşılamak için, onların gölgesi haline gelirler.  

 

Riyakarlık dediğin zaman, ilk akla gelen "İhanet şebekesi" Fetö gelir. Yıllarca yurt içinden ve yurtdışından, İslamiyete hizmet adı altında mesajlar verdi. 15 Temmuz da, ruhunda taşıdığı vatan hainliğini ispatladı. Onun içindir ki, halen İslamiyeti savunma mesajı veren bazı "İhanet şebekeleri" vardır ki bu tür riyakarlara, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, çok dikkat etmesi gerekir!  

 

Sözde Müslümanlık adı altında, riyakarlık duygularıyla, insanların gönüllerini ve desteğini kazanmak gayesiyle, insanları aldatmaktan ve Allah'ı inkar etmekten başka bir şey olur mu? 

 

Riyakarlığın doğmasında, yaşamasında, gelişmesinde ve bir insanın düşüncelerini, duygularını, davranışlarını değerlendirmesinde çeşitli sebepler rol oynarlar. Bu sebeplerin başında değersizlik veya aşağılık duygusu gelmektedir. 

 

Riyakarlığın meydana gelmesinde payı olan diğer önemli bir sebep de, insan denen varlığın övülmekten, iyi şeyler istemekten, başkaları tarafından beğenilmekten hoşlanmasıdır. Riyakarlık çoğu zaman bu arzu ile hayat bulur, yaşar ve gelişir. Eğer yer yüzünde riyakarların dış yüzlerini kendilerine ayna yapmak, kendilerini bu aynada görmek, seyretmek, başkalarının güzel sözleriyle iyiliklerine inanmak isteyen insanlar bulunsaydı iki yüzlü "İhanet şebekesi" riyakar kimseler karşımıza çıkmazdı. 

 

Milli Savunma bakanı, (E) orgeneral Hulusi Akar, 21/Ocak/2019 Pazartesi günkü açıklamasında diyor ki: "İçimizdeki hainler temizlendikçe güçlü hale geleceğimizi belirtmek isterim." Milli seslenişinden, üç R ahlakında olanlar Hulusi Akar'ın, bu Milli açıklamadan bir ders almalıdırlar. 

 

Fetö denen riyakar "İhanet şebekesi" de, Müslümanlık adı altında ki yaptığı şeytanlığı gördük. Onun içindir ki, Türkiye üç R'nin çiftliği değildir. 

 

Fetö denen "İhanet şebekesi" ni, eleştirenlerin, önce üç R zihniyetiyle anarşik-ekonomik terör oluşturanlara dur demesi gerekir. Kim ne derse desin, üç R ile samimi mücadele edilmediğinde Allah korusun, iç ve dış vatan hainleri, daima karşımıza çıkar.

 

Türkiye Cumhuriyeti devleti, anarşik-ekonomik terörle mücadele etme konusunda, daha rahat çalışabilmesi için, üç R, "İhanet şebekeleri" ne, dur demesi gerek miyor mu?

 

Değerli okuyucular, 

İnsanları rayakar "İhanet şebekesi" yapan sebeplerden birisi de, Allah korkusu olamayan ve menfaat karşılığı rüşvet alma, verme ve rüşvete aleni göz yummaktır. 

 

Diledikleri işleri kendi kendine yapamıyanlar göz diktikleri makam ve mevkilere yorulmadan, araştırma yapmadan, zorluklarla karşılaşmadan ulaşmak isteyenler iki yüzlülüğe başvurabilirler. 

 

Elde etmek arzusunu duydukları şeyleri, mevkileri sağlayabilecek durumda olanların hoşlarına gidecek şekilde hareket ederler. Onlara göre bir insan olmaya çalışırlar. Onların istediklerini yaparlar. 

 

Riyakarlığın ortaya çıkmasında, bir karakter özelliği mahiyetini kazanmasında kaliteli  eğitim vermeyişimiz, değerlerimizden uzak öğretim ağırlıklı uygulamalarımızın sonuçlarıdır. 

 

RÜŞVET

Devleti yönetmeye talip olanların, 3 (üç) R'ye karşı hassasiyet göstermeleri, devletin bekası için stratejik önem taşır. Bu konuda, Genelkurmay eski başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın, "Sözde değil özde" seslenişi gibi dikkat edilmesi gerekir.

 

Zamanın maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki: "Yolsuzluk yapanın Allah belasını versin" Milli seslenişi gibi, hangi partinin belediye başkan adayı diyorsa ki: "Rüşvet alanın, verenin ve göz yumanın Allah belasını versin" diye topluma sesleniyorsa, o parti adayının seçilmesi için oy versin.

 

Rüşvet, her türlü ahlaksızlıkların ana aktif maddesidir. Bu konuda TBMM de ki, tüm siyasi parti genel başkanlarına bir öneri: 

 

Siyasi parti genel başkanları, rüşvet, riyakarlık ve raf bedeli pisliklerine bulaşanları, ne kadar çok oyu olursa olsun, üç R ahlakına sahip olanlara dur demesi gerekir. Bir zamanlar, Fetö denen riyakar "İhanet şebekesi" ne de dur denilmedi ve 15 Temmuz daki, şeytanlığını gördük:

 

Allah korusun, üç R'nin de, dini-ekonomik-siyasi faaliyetlerine dur demeyen siyasi partiler, 2019 Mart seçimlerinde büyük bir yenilgiye uğrayacaklarını unutmamalıdırlar.  

 

Siyasi parti genel başkanları, Mart 2019 seçimlerine adaylarına, şu öneriyi yapmalıdırlar: Belediye başkanı adayları, hiç bir kurum, kuruluş, şahıs ve işadamları tarafından kendilerine seçim yardımı adı altında verilecek maddi desteği kabul etmemeleri talimanını vermelidirler. 

 

Belediye başkan adaylarına verilen maddi destek, peşin rüşvetin ta kendisi değil midir? Belediye başkanı seçildiği zaman, maddi yardım aldığı kişilerin hegemonyasına girmiş olup, İslam dini ve Türk kanunları tarafından yassaklanan her türlü haksızlıkların oluşmasına sebep olmak değil midir?

 

Bu tür maddi destekler, anarşik-ekonomik terör olaylarına ve her türlü ahlaksızlıkların oluşmasına sebep olmaz mı? Buyurun cevabını siz verin.  

 

Üç R'nin, faaliyetlerine TBMM de ki, tüm siyasi partiler, caydırıcı kanunlar çıkararak, mücadele etmelidirler. Allah korusun, üç R'nin faaliyetleri durdurulmadığı zaman, yeni Fetö benzeri riyakarların çıkmasına sebep olunur. 

 

"İhanet şebekesi" Üç R'ye dur diyebilmek için, toplum hayatı için gerekli olan bu mesleklerin insanlara faydalı olması hakkaniyet, doğruluk ve adalet ölçülerine bağlıdır. Hile, aldatma, zulüm, yalan ve Cenab-ı Allah'ın, Kur'an-ı Kerim Nisa suresi 58 ayetinde ''Gerçekten Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.'' buyuruyor ve bu tür ayrımcılıkların yaygın olduğu toplumlarda, fertlerin birbirine güveni kalmaz.

 

Siyasi partiler, daha çok oy getiren riyakarlara değil, Allah korkusu ve vatan sevgisini ruhunda taşıyanların, başı daima diktir ve vicdanen rahattır. Onun içindir ki, Allah korkusu olanlara ihtiyacımız vardır. 

 

Toplumda, zulme ve her türlü ahlaksızlıklara yolaçan gayr-i meşru kazanç şekillerinden biri de rüşvettir. Rüşvet tabir olarak, karşılığında bir bedel bir hizmet verilmeyerek alınan çey demektir. 

 

Rüşvet alan  da veren de dinen kötülenmeye ve ayıplamaya müstehaktır. Bu konuda, Din görevlisi Abdulbaki Gölpınarlı hoca'nın, Türkçeye çevirdiği ve 3 cü baskısı Okat yayınevi tarafından Kasım 1964 yılında, Hz. Muhammed ve hadisleri adlı kitabın, 92 sayfasında 591'ci Hadis-i şerf de şöyle buyuruyor: ''Kötü kişiyi anmaz, kötülüğünü söylemezseniz halk nereden bilecek onu? Kötü kişiyi kötülüğü ile anın da halk, ondan çekinsin.'' Zaten yapılması gereken bir işin, bir menfaat karşılığı yapılması veya ehli olmayan kişilerin layık olmadıkları mevki  ve makamlara getirlmesi, ayrıca hakkı olmadığı halde rüşvet karşılığı her türlü ticari işler ve başta her türlü ihaleler rüşvetin ta kendisidir. 

 

Değerli okuyucularımız, Rüşvet, toplumun en büyük hastalıklarından ve en stratejik tehlike habercilerindendir. Rüşvet, haklıyı haksız; doğruyu yalancı liyakatlıyı ehliyetsiz ve Ay-Yıldızlı şanlı Türk bayrağını sevenleri sevmez gibi, vatan severleri vatan haini gibi duruma düşürür. 

 

Öte yandan işin ehli olmayan ve liyakatsız kişiler ehil ve başarılı görülür yasak ve gayri meşru işler normal ve Meşru imişcesine işlenir. Adalet ve hakkaniyete riayet edilmeyen toplumlarda; herkes hakkını, kendi kuvvet ve kabiliyetini kullanarak almaya yeltenir. Peygamberimiz (A.S.) bir hadis-i şerifinde: ''Rüşvet vere de alan da Cehennemliktir.'' buyurmak suretiyle haram olan bu kötülüğü yasaklamıştır. 

 

RAF BEDELİ ŞARTININ SEBEP OLDUĞU ANARŞİK-EKONOMİK TERÖR:

Raf bedeli demek, Türk sanayicisini ve Mili (Yerli) sermayeyi yok etmek demektir. Büyük mağazaler zincirine sahip bazı mağazalar, Türk sanayicisinden ve çiftçisinden, RAF bedeli şartını öne sürerek, yılda bir milyon veya üç milyon lira RAF bedeli talep ederek, Türk sanayicisini zor duruma düşürmektedirler. Bu uygulama, sanayicinin, çalışanların bir kısımının işine son vermek zorunda bırakıyor. 

 

RAF bedeli çıksın diye kısmen elemanların işine son verilmesi demek, anarşik-ekonomik terörün oluşmasına ve her türlü ahlaksızlıkların meydana gelmesine sebep olmaz mı? 

 

RAF bedeli şartı demek, Türkiye de ki yerli sermaye tarafından üretilen temel gıda ve içecek sektörünü, yabancı sermayeye kaptırmak demekt değil midr?

 

Temel içecek sektörü tarafından Marmara dağlarında ki kaynaklardan çıkan içeceği, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Erzurum, Elazığ mardin gibi illerde ki mağazalarda satışı için, nakliye, fiyat ve içeceğin güneş görmesi sağlık bakımından stratejik önem taşımaktadır. 

 

Bölgelerde çıkan kaynaklardaki içecekler tercih edilmelidir. Ve ayrıca temel içecek ve gıda sektörü tarafından üretilen ürünlerden, RAF bedeli alınmamalıdır. 

 

Raf bedeli şartı konusunda, ilgili bakanlıklar derhal mudahale edip RAF bedeli şartına dur demelidirler. 2 veya 4 günlük RAF bedeli olur ama, bir yıllık anarşik-ekonomik terörün oluşmasına sebep olur. Onun içindir ki, acilen RAF bedeli şartına çözüm bulunmalıdır.

 

Eğer ki, RAF bedeli sorununa bir çözüm getirilmezse, Allah korusun, hem sağlık, hem de ekonomik krizler olacağı unutulmamalıdır?

 

TBMM de ki tüm siyasi partiler, RAF bedeli şartını partiler üstü stratejik önem taşıyan bir konu olarak ele alıp, acilen caydırıcı bir kanun çıkarılması için, gayret ve çaba göstermelidirler. Bu konuda mühendis Binali Yıldırım diyor ki: "Lafla Millilik olmaz" ve "Gün dostunu düşmanını tanıma günüdür"Milli seslenişlerini esas alıp acilen RAF bedeli şartı kanunu çıkarılmalıdır. 

 

RAF bedeli şartını uygulayan mağaza zincirleri, iyi bilmelidirler ki, kimse maddi gücü ile Büyük Türk milletine karşı tarihin de onayladığı gibi, hiç bir zafer kazanmamıştır ve kazanamaz da.  

 

Eğer maddi güç ile zafer kazanma olsaydı, Avusturalya-Silver şehri, Brokin Hil savaşında, iki isimsiz Kahraman Türkün kazandıkları zaferden, ders almaları gerekir. Ayrıca ekonomik gücün bir etkisi olsatdı,  15 Temmuz da Fetö denen riyakar "İhanet şebekesi"  kazanırdı. Kimse maddi gücüne güvenerek zafer kazanma hayalleri kurmasın. Anarşik-ekonomik düşmanlar ile mücadele etmek dinimiz de farzdır. 

 

Sadakat ve samimiyetle, İslam dinine, İslam varlığına, Büyük Türk Milletinin birlik-beraberliğine ve bütünlüğüne hizmetten daha büyük ne olabilir. Müslümanlık inancına göre; Allah yolunda ve Vatanı kurtarmak uğrunda canını feda etmiş kişi, şehittir. Şahadet mertebesi zor ulaşılır bir mertebe olduğu için, bu mertebeye erişmiş bir kişi, bütün günahlardan arınır.

 

Dikkatsiz olup, riyakarlara, rüşvetçilere ve RAF bedeli şartına karşı, ihmalkar davranışlarımız geleceğimizi riske sokmanın ta kendisidir. Hatta bu ihmalciliğin cezasını, Allah korusun, namusumuzla, malımızla veya canımızla da ödeyebiliriz.

 

''İnsanların değeri makamı, maddi gücü ve sırtındaki elbise ile ölçülmez. Güncel bencillik menfaatler üzerine kurulan dostluklar kısa zamanda yıkılır.'' 

 

Cümle Vatan şehitlerini, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz. 

 

Ruhunda vatan sevgisi olanların, Vatana hizmet etmesini Cenab-ı Allah kendilerine nasip etsin. Bizleri birlik ve beraberliklerden ayırmayan kullarından eylesin. AMİN.DEĞERLİ OKUYUCULARIMIZ, ÜÇ "R" NEDİR?

 
1- Riyakarlık
2- Rüşvet
3- Raf bedeli şartı
 
Hüküm ve müeseseleriyle hak ve adaleti gerçekleştirmeyi esas alan Mukkaddes kitabımız, Kur'an-ı Kerim ve Türk İslam ahlakı meşru kazanç yollarını belirtmiş, her çeşit haram ve zulmü yasalamıştır. 
 
Değerli okuyucular, 21/Ocak/2019 Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın, TOBB'nin, ekonomi şurasında ki konuşmada diyor ki:"Halkımı sömürmeye devam eden marketlere hesabını soracağız. Herkesi insafa, vicdana davet ediyorum." seslenişi, memnuniyet vericidir. Bu Milli açıklamasından sonra, acilen üç R'nin bir kolu olan raf bedeli şartını uygulayanlar, bu Milli seslenişlerden ders alıp, RAF bedeli şartına son verirler. Raf bedeline son verildiği zaman, anarşik-ekonomik terörün oluşmasına sebep olan bir kısım olumsuzluklara da, dur denmiş olunur. 
 
Hriİyaakhahrilaik

Riyakar adını verdiğimiz insanlar vardır. Bunlar oldukları gibi değil, olmadıkları gibi görünmeğe çalışırlar. Birbirinden farklı iki yüze sahiptirler. İçyüzlerini saklarlar. Başkalarının karşısına, bir maske işini gören dış yüzleriyle çıkarlar. İçlerinden sevmedikleri kimselere bile yakınlık göstermeye uğraşırlar. Hiçbir suretle ilgilerini çekmeyenlerin yanında gerçek bir dost gibi hareket ederler. Görmek, konuşmak, buluşmak arzusunu duymadıkları biri ile bir toplantıda, bir yerde karşılaştıkları zaman hasretten bahsederler. Uzun zamandanberi görüşemediklerini, pek fazla görecekleri geldiğini söylerler. Bu karşılaşmadan çok sevindiklerini, aynı şeyin sık sık tekrarlanmasını istediklerini bildirirler. Aranmamaktan, onların vefasızlıklarından dert yanarlar. 

 

Riyakarlar, herkesin hoşuna gitmeğe gayret ederler. Herkesin kendileri için iyi şeyler söylemesini beklerler. Bir sadaka ve hediye verdikleri zaman, herkesin görmesini isterler. Merhameti sevenlerin yanında yufka yürekli görünürler. Hayatları boyunca rüşvet ve haram yeme duygusunda olup ve toplumda, doğruluğun ve dürüstlüğün lider konumunda bekçisi olarak ortaya çıkarlar. Kendilerini herkesçe, içleri ile dışları bir, düşündükleri, duydukları gibi konuşan, hareket eden insanlar gibi tanıtmaya çalışırlar. 

 

Dğer taraftan bu insanlar, çıkar amaçlı makamlarda kalmak için, iç ve dış, vatan hainlerinin stratejik politik ve ekonomik taleplerini karşılamak için, onların gölgesi haline gelirler.  

 

Riyakarlık dediğin zaman, ilk akla gelen "İhanet şebekesi" Fetö gelir. Yıllarca yurt içinden ve yurtdışından, İslamiyete hizmet adı altında mesajlar verdi. 15 Temmuz da, ruhunda taşıdığı vatan hainliğini ispatladı. Onun içindir ki, halen İslamiyeti savunma mesajı veren bazı "İhanet şebekeleri" vardır ki bu tür riyakarlara, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, çok dikkat etmesi gerekir!  

 

Sözde Müslümanlık adı altında, riyakarlık duygularıyla, insanların gönüllerini ve desteğini kazanmak gayesiyle, insanları aldatmaktan ve Allah'ı inkar etmekten başka bir şey olur mu? 

 

Riyakarlığın doğmasında, yaşamasında, gelişmesinde ve bir insanın düşüncelerini, duygularını, davranışlarını değerlendirmesinde çeşitli sebepler rol oynarlar. Bu sebeplerin başında değersizlik veya aşağılık duygusu gelmektedir. 

 

Riyakarlığın meydana gelmesinde payı olan diğer önemli bir sebep de, insan denen varlığın övülmekten, iyi şeyler istemekten, başkaları tarafından beğenilmekten hoşlanmasıdır. Riyakarlık çoğu zaman bu arzu ile hayat bulur, yaşar ve gelişir. Eğer yer yüzünde riyakarların dış yüzlerini kendilerine ayna yapmak, kendilerini bu aynada görmek, seyretmek, başkalarının güzel sözleriyle iyiliklerine inanmak isteyen insanlar bulunsaydı iki yüzlü "İhanet şebekesi" riyakar kimseler karşımıza çıkmazdı. 

 

Milli Savunma bakanı, (E) orgeneral Hulusi Akar, 21/Ocak/2019 Pazartesi günkü açıklamasında diyor ki: "İçimizdeki hainler temizlendikçe güçlü hale geleceğimizi belirtmek isterim." Milli seslenişinden, üç R ahlakında olanlar Hulusi Akar'ın, bu Milli açıklamadan bir ders almalıdırlar. 

 

Fetö denen riyakar "İhanet şebekesi" de, Müslümanlık adı altında ki yaptığı şeytanlığı gördük. Onun içindir ki, Türkiye üç R'nin çiftliği değildir. 

 

Fetö denen "İhanet şebekesi" ni, eleştirenlerin, önce üç R zihniyetiyle anarşik-ekonomik terör oluşturanlara dur demesi gerekir. Kim ne derse desin, üç R ile samimi mücadele edilmediğinde Allah korusun, iç ve dış vatan hainleri, daima karşımıza çıkar.

 

Türkiye Cumhuriyeti devleti, anarşik-ekonomik terörle mücadele etme konusunda, daha rahat çalışabilmesi için, üç R, "İhanet şebekeleri" ne, dur demesi gerek miyor mu?

 

Değerli okuyucular, 

İnsanları rayakar "İhanet şebekesi" yapan sebeplerden birisi de, Allah korkusu olamayan ve menfaat karşılığı rüşvet alma, verme ve rüşvete aleni göz yummaktır. 

 

Diledikleri işleri kendi kendine yapamıyanlar göz diktikleri makam ve mevkilere yorulmadan, araştırma yapmadan, zorluklarla karşılaşmadan ulaşmak isteyenler iki yüzlülüğe başvurabilirler. 

 

Elde etmek arzusunu duydukları şeyleri, mevkileri sağlayabilecek durumda olanların hoşlarına gidecek şekilde hareket ederler. Onlara göre bir insan olmaya çalışırlar. Onların istediklerini yaparlar. 

 

Riyakarlığın ortaya çıkmasında, bir karakter özelliği mahiyetini kazanmasında kaliteli  eğitim vermeyişimiz, değerlerimizden uzak öğretim ağırlıklı uygulamalarımızın sonuçlarıdır. 

 

RÜŞVET

Devleti yönetmeye talip olanların, 3 (üç) R'ye karşı hassasiyet göstermeleri, devletin bekası için stratejik önem taşır. Bu konuda, Genelkurmay eski başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın, "Sözde değil özde" seslenişi gibi dikkat edilmesi gerekir.

 

Zamanın maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki: "Yolsuzluk yapanın Allah belasını versin" Milli seslenişi gibi, hangi partinin belediye başkan adayı diyorsa ki: "Rüşvet alanın, verenin ve göz yumanın Allah belasını versin" diye topluma sesleniyorsa, o parti adayının seçilmesi için oy versin.

 

Rüşvet, her türlü ahlaksızlıkların ana aktif maddesidir. Bu konuda TBMM de ki, tüm siyasi parti genel başkanlarına bir öneri: 

 

Siyasi parti genel başkanları, rüşvet, riyakarlık ve raf bedeli pisliklerine bulaşanları, ne kadar çok oyu olursa olsun, üç R ahlakına sahip olanlara dur demesi gerekir. Bir zamanlar, Fetö denen riyakar "İhanet şebekesi" ne de dur denilmedi ve 15 Temmuz daki, şeytanlığını gördük:

 

Allah korusun, üç R'nin de, dini-ekonomik-siyasi faaliyetlerine dur demeyen siyasi partiler, 2019 Mart seçimlerinde büyük bir yenilgiye uğrayacaklarını unutmamalıdırlar.  

 

Siyasi parti genel başkanları, Mart 2019 seçimlerine adaylarına, şu öneriyi yapmalıdırlar: Belediye başkanı adayları, hiç bir kurum, kuruluş, şahıs ve işadamları tarafından kendilerine seçim yardımı adı altında verilecek maddi desteği kabul etmemeleri talimanını vermelidirler. 

 

Belediye başkan adaylarına verilen maddi destek, peşin rüşvetin ta kendisi değil midir? Belediye başkanı seçildiği zaman, maddi yardım aldığı kişilerin hegemonyasına girmiş olup, İslam dini ve Türk kanunları tarafından yassaklanan her türlü haksızlıkların oluşmasına sebep olmak değil midir?

 

Bu tür maddi destekler, anarşik-ekonomik terör olaylarına ve her türlü ahlaksızlıkların oluşmasına sebep olmaz mı? Buyurun cevabını siz verin.  

 

Üç R'nin, faaliyetlerine TBMM de ki, tüm siyasi partiler, caydırıcı kanunlar çıkararak, mücadele etmelidirler. Allah korusun, üç R'nin faaliyetleri durdurulmadığı zaman, yeni Fetö benzeri riyakarların çıkmasına sebep olunur. 

 

"İhanet şebekesi" Üç R'ye dur diyebilmek için, toplum hayatı için gerekli olan bu mesleklerin insanlara faydalı olması hakkaniyet, doğruluk ve adalet ölçülerine bağlıdır. Hile, aldatma, zulüm, yalan ve Cenab-ı Allah'ın, Kur'an-ı Kerim Nisa suresi 58 ayetinde ''Gerçekten Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.'' buyuruyor ve bu tür ayrımcılıkların yaygın olduğu toplumlarda, fertlerin birbirine güveni kalmaz.

 

Siyasi partiler, daha çok oy getiren riyakarlara değil, Allah korkusu ve vatan sevgisini ruhunda taşıyanların, başı daima diktir ve vicdanen rahattır. Onun içindir ki, Allah korkusu olanlara ihtiyacımız vardır. 

 

Toplumda, zulme ve her türlü ahlaksızlıklara yolaçan gayr-i meşru kazanç şekillerinden biri de rüşvettir. Rüşvet tabir olarak, karşılığında bir bedel bir hizmet verilmeyerek alınan çey demektir. 

 

Rüşvet alan  da veren de dinen kötülenmeye ve ayıplamaya müstehaktır. Bu konuda, Din görevlisi Abdulbaki Gölpınarlı hoca'nın, Türkçeye çevirdiği ve 3 cü baskısı Okat yayınevi tarafından Kasım 1964 yılında, Hz. Muhammed ve hadisleri adlı kitabın, 92 sayfasında 591'ci Hadis-i şerf de şöyle buyuruyor: ''Kötü kişiyi anmaz, kötülüğünü söylemezseniz halk nereden bilecek onu? Kötü kişiyi kötülüğü ile anın da halk, ondan çekinsin.'' Zaten yapılması gereken bir işin, bir menfaat karşılığı yapılması veya ehli olmayan kişilerin layık olmadıkları mevki  ve makamlara getirlmesi, ayrıca hakkı olmadığı halde rüşvet karşılığı her türlü ticari işler ve başta her türlü ihaleler rüşvetin ta kendisidir. 

 

Değerli okuyucularımız, Rüşvet, toplumun en büyük hastalıklarından ve en stratejik tehlike habercilerindendir. Rüşvet, haklıyı haksız; doğruyu yalancı liyakatlıyı ehliyetsiz ve Ay-Yıldızlı şanlı Türk bayrağını sevenleri sevmez gibi, vatan severleri vatan haini gibi duruma düşürür. 

 

Öte yandan işin ehli olmayan ve liyakatsız kişiler ehil ve başarılı görülür yasak ve gayri meşru işler normal ve Meşru imişcesine işlenir. Adalet ve hakkaniyete riayet edilmeyen toplumlarda; herkes hakkını, kendi kuvvet ve kabiliyetini kullanarak almaya yeltenir. Peygamberimiz (A.S.) bir hadis-i şerifinde: ''Rüşvet vere de alan da Cehennemliktir.'' buyurmak suretiyle haram olan bu kötülüğü yasaklamıştır. 

 

RAF BEDELİ ŞARTININ SEBEP OLDUĞU ANARŞİK-EKONOMİK TERÖR:

Raf bedeli demek, Türk sanayicisini ve Mili (Yerli) sermayeyi yok etmek demektir. Büyük mağazaler zincirine sahip bazı mağazalar, Türk sanayicisinden ve çiftçisinden, RAF bedeli şartını öne sürerek, yılda bir milyon veya üç milyon lira RAF bedeli talep ederek, Türk sanayicisini zor duruma d&uum

 
Etiketler: ÜÇ, R'ye, DUR, DİYEBİLİRİZ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
25 Nisan 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı düzenlemesi iyi gelecek
53 Okunma.
22 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir
73 Okunma.
18 Nisan 2019
Berat gecesi büyük bir fırsattır.
87 Okunma.
11 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları
147 Okunma.
31 Mart 2019
Miraç Kandili ve Türk İslam Gelenekleri
171 Okunma.
22 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik eşiğimiz
204 Okunma.
16 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi
172 Okunma.
12 Mart 2019
DEMOKRASİDE BÜYÜK RİSK
174 Okunma.
07 Mart 2019
Regaip Kandilinde, Türk İslam gelenekleri
233 Okunma.
02 Mart 2019
RÜŞVET VE RAF BEDELİNE DUR DİYENLER 31 MART SEÇİMİNİ KAZANIR
341 Okunma.
15 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...
685 Okunma.
06 Ocak 2019
Mübarek elma, hem deva hem şifadır
618 Okunma.
28 Aralık 2018
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ
961 Okunma.
06 Aralık 2018
Lahananın şaşırtıcı faydaları
2038 Okunma.
24 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı
1927 Okunma.
18 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu
1045 Okunma.
09 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini
1444 Okunma.
28 Ekim 2018
CUMHURİYET ve tarımla geleceğimiz daha güvenlidir.
1193 Okunma.
27 Eylül 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN
2475 Okunma.
16 Eylül 2018
Eğitim ve Milli Ekonomi
501 Okunma.
10 Eylül 2018
HİCRİ YILBAŞI VE AŞURA GÜNÜ
422 Okunma.
07 Eylül 2018
ADALE VE KRAMP AĞRISI
388 Okunma.
28 Ağustos 2018
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
498 Okunma.
18 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz
1181 Okunma.
12 Ağustos 2018
Vatan sevgisi ve raf bedeli şartı
1299 Okunma.
30 Temmuz 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
1110 Okunma.
23 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
858 Okunma.
15 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin, 15 Temmuz Zaferi
809 Okunma.
07 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
1007 Okunma.
26 Haziran 2018
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
1141 Okunma.
21 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet
516 Okunma.
17 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR
516 Okunma.
13 Haziran 2018
MÜ'MİNLERİN BAYRAMI
475 Okunma.
07 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
592 Okunma.
03 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun
505 Okunma.
28 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
525 Okunma.
21 Mayıs 2018
Ekonomik Terör ve Kudüs
506 Okunma.
15 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz
513 Okunma.
12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!
614 Okunma.
06 Mayıs 2018
24 Haziran da ki irade, istikbali tayin eder
584 Okunma.
29 Nisan 2018
Berat Gecesinin bereketi
597 Okunma.
16 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
505 Okunma.
31 Mart 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
988 Okunma.
27 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek
915 Okunma.
21 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz
793 Okunma.
17 Mart 2018
Çanakkale Ruhumuz ve Anzaklar
865 Okunma.
08 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR*
1210 Okunma.
01 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
1115 Okunma.
18 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
1937 Okunma.
11 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular
1209 Okunma.
04 Şubat 2018
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
1271 Okunma.
28 Ocak 2018
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
1299 Okunma.
22 Ocak 2018
CİLT GÜZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
1258 Okunma.
14 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
1093 Okunma.
08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
682 Okunma.
01 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ
733 Okunma.
17 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
679 Okunma.
29 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
657 Okunma.
24 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
642 Okunma.
17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM
631 Okunma.
28 Ekim 2017
''CUMHURİYET'' BAYRAMDIR
736 Okunma.
23 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
728 Okunma.
14 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
750 Okunma.
02 Ekim 2017
DİZDEKİ KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
978 Okunma.
25 Eylül 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
751 Okunma.
12 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
825 Okunma.
31 Ağustos 2017
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
719 Okunma.
29 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
745 Okunma.
21 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala
743 Okunma.
03 Ağustos 2017
FESLEĞEN (TULSİ)'NİN FAYDALARI
1050 Okunma.
13 Temmuz 2017
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
710 Okunma.
02 Temmuz 2017
Raf Bedeli uygulaması karşısında milli duruş
776 Okunma.
24 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı
791 Okunma.
20 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır
848 Okunma.
09 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
804 Okunma.
31 Mayıs 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ
1778 Okunma.
25 Mayıs 2017
Ramazan-ı Şerifin Şifalı armağanları
842 Okunma.
18 Mayıs 2017
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI !
706 Okunma.
14 Mayıs 2017
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ!
790 Okunma.
09 Mayıs 2017
BERAT GECESİNDE HUZUR VE BEREKET
862 Okunma.
07 Mayıs 2017
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
837 Okunma.
30 Nisan 2017
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
670 Okunma.
22 Nisan 2017
MİLLİ VE MANEVİ MUTLULUĞUMUZU İDRAK EDELİM
776 Okunma.
16 Nisan 2017
ÖZLÜ SÖZLERDE HAK VE ÖZGÜRLÜK
961 Okunma.
12 Nisan 2017
GÜZELLİĞİNİZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇİLEK SAFASI
668 Okunma.
29 Mart 2017
Regaip Kandilinin Fazileti
1180 Okunma.
26 Mart 2017
HAYAT İÇİN ADALETİN önemi
765 Okunma.
23 Mart 2017
İnsan Hedefi ve Demokrasi
605 Okunma.
16 Mart 2017
Milli Duruş ve 18 Mart
766 Okunma.
11 Mart 2017
Ekonomik terör bizi vuruyor.
814 Okunma.
06 Mart 2017
Silahsız işgal ve kuruş vurgunu
878 Okunma.
04 Mart 2017
Milli Hakimiyet, Riyakarlık ve Rüşvet
782 Okunma.
25 Şubat 2017
Damar tıkanıklığı ve güçlü hafıza için çözüm...
796 Okunma.
18 Şubat 2017
Himalaya etekleri ile Muğla nın ortak yönü
758 Okunma.
11 Şubat 2017
RAJASTHAN'da GUATIR TEDAVİSİ
891 Okunma.
04 Şubat 2017
Bahar Mevsiminde Korunma Yöntemleri
843 Okunma.
29 Ocak 2017
ATATÜRK'Ü DOĞRU TANIYALIM (DÜZELTME)
932 Okunma.
23 Ocak 2017
RAJASTHAN'DAN SAĞLIK VE MUTLULUK ÖNERİLERİ
846 Okunma.
15 Ocak 2017
MİLLİ SERMAYEYE VE SAHİP ÇIKALIM
932 Okunma.
12 Ocak 2017
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN İLAHİ HİKMETLER
979 Okunma.
02 Ocak 2017
RAJASTHAN'dan kanser riskini azaltan çareler
943 Okunma.
24 Aralık 2016
YILBAŞI FIRSATÇILIĞI
919 Okunma.
29 Kasım 2016
YEŞİL MERCİMEK VE ŞİFALI ARMAĞANLARI
857 Okunma.
23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLERİMİZE SEVGİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
1261 Okunma.
15 Kasım 2016
SİNÜZİT İÇİN ŞİFALI ARMAĞANLAR
1060 Okunma.
13 Kasım 2016
İnsan da ve doğa da sevgi
991 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK'ü 78 ci Yılında Rahmetle Anıyoruz....
687 Okunma.
03 Kasım 2016
HİNDİSTAN DA HASTALIKLARA KARŞI MUCİZE KARIŞIM
1590 Okunma.
Haber Yazılımı