ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI YAYINLADI

Adana Çukurova Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı.

Kamu Personeli Alım İlanları 1.06.2023 19:32:00 0
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI YAYINLADI

Adana Çukurova Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı.

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

           Üniversitemizde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Gemi Adamı ve Mütercim Tercüman unvanları hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 39 (otuz dokuz) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

POZİSYON SIRA  NO

UNVANI

 

KADRO

SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

 

HE1

HEMŞİRE

15

İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

HE2

HEMŞİRE

4

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

ST3

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

Paramedik ön lisans İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

ST4

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

Anestezi ön lisans veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak, B2 seviyesinde İngilizce sertifikasına sahip olmak.

ST5

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

Eczane Teknikerliği ön lisans veya Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

RT6

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

1

Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak.

RT7

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

2

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans veya Radyoloji ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

DP8

 

DESTEK PERSONELİ

(ERKEK)

 

3

 

1-      Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezunu olmak.

2-      Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Merkezi Kafeterya ve diğer tüm birimlerinde temizlik, mutfak işleri, bulaşıkhane, salonlarda vb. destek işlerini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak.

3-      Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Merkezi Kafeterya veya ihtiyaç olması halinde tüm birimlerde istihdam edilebileceklerdir.

4-      Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5-      İlan Son Başvuru Tarihi itibariyle 25 yaşını tamamlamış – 35 yaşından gün almamış olmak.

DP9

DESTEK PERSONELİ

(ELEKTRİK)

 

4

 

1-      Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik bölümünden mezun olmak veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

2-      Geçerli EKAT belgesine veya Pano monitörü ustalık belgesine sahip olmak.

3-      En az 3 yıl Dağıtım veya pano montaj sektöründe deneyim sahibi olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak).

4-      Yüksek Gerilim arızalarına müdahil olabilecek, gerekli iş güvenliği tedbirlerini alacak ve aldırtabilecek deneyime sahip olmak.

5-      İlan Son Başvuru Tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

 

DP10

DESTEK PERSONELİ

(ELEKTRİK)

1

1-      Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik veya Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünden mezun olmak veya bu alanlarla ilgili Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

2-      En az 3 yıl Jeneratör Arıza ve Bakımı sektöründe deneyim sahibi olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak).

3-      Jeneratör arızalarına müdahil olabilecek, gerekli iş güvenliği tedbirlerini alacak ve aldırtabilecek tecrübeye sahip olmak.

4-      İlan Son Başvuru Tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

DP11

DESTEK PERSONELİ

(İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA)

 

4

1.       Ortaöğretim Kurumlarının, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak.

2.       İlan Son Başvuru Tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

MT12

**MÜTERCİM - TERCÜMEN

1

1-      Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mütercim Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinden mezun olmak

2-      En az 95 puan ve üzeri YDS veya dengi yabancı dil puanına sahip olmak

3-      İngilizce’den Türkçeye, Türkçeden İngilizceye yazılı ve sözlü çeviri konusunda 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve çalıştığı kurumdan belgelendirmek

GA13

***GEMİ ADAMI

(Usta Gemici)

1

1-      En az “Usta Gemici” yeterliliğine sahip olmak,

2-      Temel STCW belgesine sahip olmak,

3-      En az ilköğretim mezunu olmak,

4-      Geçerli Gemi Adamı sağlık raporuna sahip olmak,

5-      Küçük ölçekli balıkçılık operasyonlarında deneyimli olmak bu kapsamda uzatma ağı atılıp toplanması, pareketa serilmesi ve toplanması ığrıp çekilmesi operasyonlarını yapabilmelidir.

6-      Av araçları yapımı ve donanımı konusunda deneyimli olmalıdır. Bu kapsamda uzatma ağ donatabilmeli, ağ tamiri işlemlerini yapabilmeli, paraketa takımını donatarak hazır hale getirebilmelidir.

7-      İlan Son Başvuru Tarihi itibariyle 23 yaşını tamamlamış – 35 yaşından gün almamış olmak.

8-      Aylık Bürüt Sözleşme Ücreti 19.407,26 TL.

 

1. GENEL ŞARTLAR

 

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

*Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

*Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

*Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

*Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

*Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

 

**MÜTERCİM-TERCÜMAN pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (c) bendi kapsamında başvuracak adayların 2022 KPSS-P3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve / veya sözlü sınav başarı sıralaması esas alınacaktır. Yazılı ve / veya sözlü sınav için ayrıca duyuru yapılacaktır.

  

***GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ekli I sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

 

2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

*Online Başvuru Formu (Doldurulacak ve sistemden gönderilecektir)(Başvuru için tıklayınız)

*Nüfus kayıt örneği  (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

*Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

*2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge) )

*Adaylar Aranan Nitelikler kısmında belirtilen evrakları başvuru sırasında sisteme yüklemek zorundadırlar.

 

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

 

*Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Başvuru işlemleri 01/06/2023 – 15/06/2023 tarihleri arasında yapılabilecektir

*Şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

 

* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik/hatalı olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

* Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.

* Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

* Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

* İlan sürecinin herhangi bir aşamasında iptali halinde, söz konusu ilan başvuran adaylar için atanmaya yönelik kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

 

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

5. ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

*Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688

 

ARTUKLU HABER AJANSI-ADANA


38.7° / 26.8°
 • BIST 100

  10771,36%0,29
 • DOLAR

  32,82% 0,04
 • EURO

  35,04% -0,18
 • GRAM ALTIN

  2449,21% -1,62
 • Ç. ALTIN

  4004,66% 0,79