DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELEİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI

Dicle Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere sözleşmeli olarak sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve alım kadroları haberimizin devamında yer almaktadır.
Kamu Personeli Alım İlanları 9.06.2021 16:42:00 255 0

Dicle Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere sözleşmeli olarak sağlık personeli  alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve alım kadroları haberimizin devamında yer almaktadır.

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam  zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 

KODU

UNVANI

ÖĞRENİM

PUAN TÜRÜ

ADEDİ

NİTELİKLERİ

HM 01

Hemşire

Lisans

KPSS P3

59

 1. Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
 2. 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

 

HM 02

 

Hemşire

 

Lise

 

KPSS P94

 

2

 1. Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun olmak
 2. Organ Nakli yoğun bakım ünitelerinde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak
 3. 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

 

HM 03

 

Hemşire

 

Lise

 

KPSS P94

 

1

 1. Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun olmak
 2. Çocuk yoğun bakım veya sterilizasyon ünitelerinde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak
 3. 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

 

DYT 01

 

Diyetisyen

 

Lisans

 

KPSS P3

 

1

 1. Lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak.
 2. 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

 

LAB 01

 

Laborant

 

Ön lisans

 

KPSS P93

 

1

 1. Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 2. 2020 yılı KPSS ’den en az 60 puan almış olmak.

EBE 01

Ebe

Lisans

KPSS P3

1

 1. Ebelik Lisans Programından mezun olmak
 2. 2020 yılı KPSS’ den en az 60 puan almış olmak.

 

RÖNT 01

 

Röntgen Teknisyeni

 

Ön lisans

 

KPSS P93

 

6

 1. Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarından mezun olmak.
 2. 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

ECZ 01

Eczacı*

Lisans

KPSS şartı

yoktur.

4

 1. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
 2. En az 2 yıl kamu veya özel sektörde çalışmış olmak

 

ST 01

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı)

 

Ön lisans

 

KPSS P93

 

5

 1. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Ön lisans Programından mezun olmak.
 2. 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

 

ST 02

Sağlık Teknikeri (Eczane Teknikerliği)

 

Ön lisans

 

KPSS P93

 

3

 1. Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 2. 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

 

ST 03

Sağlık Teknikeri (Patoloji Laboratuvar Teknikeri)

 

Ön lisans

 

KPSS P93

 

1

 1. Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans Programından mezun olmak
 2. 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak

 

ST 04

Sağlık Teknikeri (Diş Protez Teknikeri)

 

Ön lisans

 

KPSS P93

 

2

 1. Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi ön lisans Programından mezun olmak
 2. 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak

 

 

ST 05

 

Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri)

 

 

Ön lisans

 

 

KPSS P93

 

 

1

 1. Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans Programından mezun olmak
 2. Son 2 yıl içerisinde en az 200 karaciğer nakli ameliyatında deneyim sahibi olmak
 3. 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak

 

 

 

ST 06

 

 

Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri)

 

 

 

Ön lisans

 

 

 

KPSS P93

 

 

 

1

 1. Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans Programından mezun olmak
 2. Endoskopi ve kolonoskopi cerrahisi yapılan ameliyathanelerde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak
 3. Karaciğer ve böbrek nakli ameliyatlarında deneyim sahibi olmak
 4. 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak

 

 

 

 

 

ST 07

 

 

 

Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri)

 

 

 

 

Ön lisans

 

 

 

 

KPSS P93

 

 

 

 

3

 1. Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans Programından mezun olmak
 2. Organ nakli yapılan ameliyathanelerde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak
 3. En az 50 pediatrik karaciğer nakli ameliyatı deneyimine sahip olmak
 4. En az 200 yetişkin karaciğer nakli ameliyatı deneyimine sahip olmak
 5. 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak

 

DS 01

Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni)

 

Lise

 

KPSS P94

 

2

 1. Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanından mezun olmak
 2. 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

 

DS 02

 

Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist)

 

Lisans

 

KPSS P3

 

2

 1. Perüzyon alanından lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulu mezunu olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans mezunu olmak.
 2. 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

 

DS 03

Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter)

 

Ön lisans

 

KPSS P93

 

4

 1. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.
 2. 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

TOPLAM

99

 

*Eczacı; lisans mezuniyet notu derecesine göre belirlenecektir. Notların eşitliği halinde adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

 

I - GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

 1. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. - Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 3. - Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2020 KPSS- P94 sınavına girmiş olmak.
 4. - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

 1. - Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

 1. - Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak
 2. - Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
 3. - Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
 4. - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 5. - Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-DİYARBAKIR

 • BIST 100

  1.461%0,29
 • DOLAR

  8,4047% -0,28
 • EURO

  10,1808% -0,94
 • GRAM ALTIN

  506,05% -1,64
 • Ç. ALTIN

  834,9825% -1,64
34° / 15°