RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İŞKUR ÜZERİNDEN PERSONEL ALIMI YAPACAK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere İŞ–KUR üzerinden “sürekli işçi” alınacak.
Kamu Personeli Alım İlanları 23.11.2020 10:48:00 316 0

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere  İŞ–KUR üzerinden “sürekli işçi” alınacak.

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi merkez ve bağlı birimlerinde “4857 sayılı İş Kanunu” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında İŞ–KUR üzerinden “sürekli işçi” alınacaktır.

 

Genel Şartlar:

 

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

 

 1. Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi (Normal-Engelli-Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 

ç) Temizlik Görevlisi (Engelli) için; Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren olmak,

 

 1. Temizlik Görevlisi (Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) için; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile belgelendiren olmak,
 2. Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü) için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendiren olmak.

 

 

Alınacak

En Az

En Çok

 

 

 

 

Sürekli İşçi Meslek

Personel

Öğrenim

Öğrenim

Alım Şekli

Özel Şartlar

Açıklama/Not

 

 

Sayısı

Seviyesi

Seviyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel

 

 

 

 

 

 

 

eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik

 

 

 

 

 

 

 

tarafından düzenlenen özel güvenlik görevlisi

 

 

 

 

 

 

 

kimlik kartına sahip olmak, -Özel güvenlik

 

 

 

 

 

 

 

sertifikası ve kimlik kartının son başvuru tarihi

 

 

 

 

 

 

Kura+Sözlü

itibarıyla en az 6 ay süreyle geçerli olmak, -Son

Bu kadroda istihdam edilecekler

 

Güvenlik Görevlisi

2

Ön Lisans

Ön Lisans

başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış

 

vardiyalı çalışma sistemine göre

 

Sınav

olmak, -Bayan adaylar için en az 165 cm boyunda

 

 

 

 

 

çalıştırılacaklardır.

 

 

 

 

 

 

olmak ve boyun son iki hanesinde yazan rakama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

göre ± 10 kg ağırlığına sahip olmak; erkek adaylar

 

 

 

 

 

 

 

için en az 170 cm boyunda olmak ve boyun son iki

 

 

 

 

 

 

 

hanesinde yazan rakama göre ± 15 kg ağırlığına

 

 

 

 

 

 

 

sahip olmak. (Bu şarta ilişkin belge, sağlık

 

 

 

 

 

 

 

kurumlarından alınacaktır.)

 

 

 

 

Ortaöğretim

 

Kura+Sözlü

-Son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün

Bu kadroda istihdam edilecekler

 

Temizlik Görevlisi

38

(Lise ve

Ön Lisans

vardiyalı çalışma sistemine göre

 

Sınav

almamış olmak.

 

 

 

Dengi)

 

çalıştırılacaklardır.

 

 

 

 

 

 

 

Temizlik Görevlisi

 

Ortaöğretim

Ortaöğretim

Kura+Sözlü

-Son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün

Bu ilana sadece engelli adaylar

 

2

(Lise ve

(Lise ve

 

(Engelli)

Sınav

almamış olmak.

başvurabileceklerdir.

 

 

Dengi)

Dengi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bu ilana sadece eski hükümlü veya

 

Temizlik Görevlisi

 

 

 

 

 

terörle mücadelede malul

 

(Eski Hükümlü veya

 

Ortaöğretim

 

Kura+Sözlü

-Son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün

sayılmayacak şekilde yaralanan

 

Terörle Mücadelede

1

(Lise ve

Ön Lisans

adaylar başvurabileceklerdir. -Bu

 

Sınav

almamış olmak.

 

Malul Sayılmayacak

 

Dengi)

 

kadroda istihdam edilecekler vardiyalı

 

 

 

 

 

 

Şekilde Yaralanan)

 

 

 

 

 

çalışma sistemine göre

 

 

 

 

 

 

 

çalıştırılacaklardır.

 

Başvurular, 23/11/2020-27/11/2020 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden, e-Devlet üzerinden veya Alo 170 hattını arayarak yapılacaktır.

 

Alıma ilişkin duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yapılacaktır.

9591/1-1

 

 • BIST 100

  1.557%2,12
 • DOLAR

  7,4761% 0,04
 • EURO

  9,0384% 0,03
 • GRAM ALTIN

  441,71% 0,89
 • Ç. ALTIN

  728,8215% 0,89
6° / -2°