ABDULLAH ORTAÇ


ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TANITIM ETKİNLİĞİ


Çağdaş bir üniversitenin iyi bir eğitimin yanı sıra sosyal etkinlikler ve Çağdaş iletişim kaynaklarını kullanarak Üniversite Çalışmalarının yanı sıra kamuoyunu en iyi şekilde kullanma olanaklarını kullanabilmelidir.

İletişim; insan ilişkilerinin ana unsuru olarak paylaşmak demektir. İnsan anlamlı ve mutlu bir yaşam için çalışır. İletişim ne kadar sağlıklı ve anlamlı ise başarı, ekonomik gelişim, kişisel bütünlük ve ruh sağlığı da o kadar iyi olur. İletişimin özü, anlamak ve anlaşılmaktır. Anlamak ve anlaşılmak insan için nefes almak kadar önemlidir

Kitle iletişimi toplumsal alanda gerçekleşen bir iletişimdir ve her türlü basın-yayın araçları(radyo, televizyon, dergi, gazete, bilgisayar vb.) ve diğer yollarla gerçekleşir. Kitle iletişimi, toplumu bilgilendirmek ve geniş kitlelerle iletişim kurmak anlamında da kullanılır. Kitle; sosyal, siyasal ve kültürel bakımdan belirsiz olan ve ayırt edilemeyen insan kümelerini ifade eder. Kitle iletişimi, geniş örgütleri, grupları ve kişileri kapsar. Kitle iletişimi, sosyalleşmenin bir gereği olarak ortaya çıkar. Kitle iletişiminde kullanılan uydu teknolojileri, 6 kitleler arası iletişimi sağladığı gibi dünya uluslarını da birbirine bağlamaktadır. Her tür iletişim, kitle iletişiminin alt düzeyleri arasında yer alır. Kitle iletişiminde alıcı, kaynaktan uzak ve bağımsızdır; tek yanlıdır, kamusaldır.

Artuklu Üniversitesi,25 Mart 2016 Tarihinde MAREV Ankara MARDİN  Kültür Evi’nde gerçekleştirdiği Tanıtım Etkinliği, Düşünce olarak çok başarılı ancak,  Uygulamada çok başarısız çalışmalara  sahne oldu.

Başta MEB Nabi Avcı, olmak üzere Eğitimin üst düzet Bürokratları ile Öğrenci ve Öğretmenlerin katıldığı Toplantı öncesinde, Gerek basın mensupları, gerekse katılımcılar bilgi alabilecekleri muhatap bulamadılar.

Tanıtım Etkinliği adı altında düzenlenen Programa ilişkin, Broşür hazırlanmadığı gibi Toplantıya kimlerin katılacağı yönünde hiç kimse doğru, dürüst basın mensuplarına yanıt veremedi.

İlke olarak Tanıtım Etkinliğinin düzenlemesini çok başarılı bulmamıza rağmen, Üniversitesinin Etkileşimde çok cılız kaldığı, Basın mensuplarının bilgi alabilecek muhatap bulamaması, Gelen katılımcıların Artuklu Üniversitesi yetkilileri tarafından karşılanmaması çok önemli eksikliklerdi..

MAREV ve MARSEV Vakfı çalışanlarının büyük bir özveri ile çalışmalarına rağmen Organizasyonda İletişimci Eksikliğini işaret ediyordu.

Halkla ilişkiler etkileme fonksiyonunda devreye girmektedir. İşte bu etkileme bölümü, amaç doğrultusunda tamamen gönüllü olarak insan gücünü, ,beynini motive etmekle ilgilidir.

Çok üst düzeyde katılımcıların bulunduğu bu tür etkenliklerde, iletişim gücü yüksek, bilgi ve Deneyimi ile Üniversiteyi temsil edebilecek Halkla İlişkiler Personelinin eksikliği çok bariz bir şekilde ortaya çıktı.

Halkla ilişkiler disiplininin gerekliliklerine sahip, meslek etiğine uygun hareket eden donanımlı, yetkin, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan, yenilikçi,  yaratıcı ve fark yaratan iletişim profesyonelleri ile bu tür Organizasyonların yapılması gerektiği ortada iken,Artuklu  Üniversitesinden bu alanda görevli Personel bulundurmaması büyük eksiklikti.

Ama her  şeye rağmen bu tür girişimlerin ve etkinliklerin kazanılan deneyimler ışığında daha da arttırılarak, Gerek kentin gerekse Üniversitenin tanıtımının yapılması çalışmalarının arttırılarak sürdürülmesi gerekmektedir.

Mardin kentinin ve Artuklu Üniversitesinin en kısa sürede hak ettiği yerlere taşınmasında bu tür etkinliklerin önemi büyüktür.

 

ABDULLAH ORTAÇ-ANKARA

27 Mart 2016