ABDULLAH ORTAÇ


BAZI MARDİN STK’LARINDA AYRIMCILIK...

Uzun yıllardır Mardin genelde yurdumuzun dört bir yanına göç veriyor.


BAZI MARDİN STK’LARINDA AYRIMCILIK…. 

 

 

Uzun yıllardır Mardin genelde yurdumuzun dört bir yanına göç veriyor. Hemen hemen başta 4 büyük ilimiz olmak üzere batı illerine göç etmiş Mardinli aileler bu arada iletişimi arttırmak Mardinli vatandaşlar sosyal bağların güçlendirilmesi ve gelen ailelere destek verilebilmesi amacıyla çeşitli adlarla Sivil Toplum Kuruluşları kurulmuş ve binlerce üyeye ulaşılarak, İhtiyaç sahibi Öğrencilere Burs ve maddi ve ayni yardımlar yapılarak önemli görevler üstlenmiştir.

 

 

Ancak zamanla bu Sivil Toplum Kuruluşları amaçlarından uzaklaşarak, yardım yapan değil sadece yardım toplayan ve üye seçiminde, yönetici seçimde ayrımcılık yaparak bu eşraftandır, Bu oradandır diyerek seçici davranmaya ve Mardinliler arasında ayrımcılık yaparak, Dernek ve vakıfların gerçek amaçlarının dışında kullanılmasına başlanmıştır.

 

 

Mardinliler arasında kullandıkları dile, mensup oldukları ailelere veya Güç ve Maddiyat ayırımı yapılarak gerçekleştirilen ayrımcılık zamanla tepkilere neden olmuş ve , Bu tür Dernek ve Vakıfların halktan uzaklaşmasına sadece Tabela Dernek ve Vakıfları  haline gelerek halktan uzaklaşmalarına neden olmuştur.

 

 

Diller ve Dinler kenti olan Mardin’de yıllarca Dil,Din farkı gözetilmeden insanlar birarada yaşamış ve Mardin Höşgörü kenti olarak dünyaya ün salmıştır.Böyle bir kentin mensubu olmaktan ve algısını  yaşatmaktan tüm Mardinliler büyük onur duymaktadırlar.

 

Ancak Dil,Din ,Asil olan,olmayan ayrımcılığı yapmak ve üyeleri arasında bu tür ayrımcılık yaparak ,yönetici seçimi yapmak ve Sadece varlıklı ailelere yönetimlerinde ve karar mekanizmlarında yer verilerek,İmkan sahibi olmayan kişilere ise yönetimlerinde yer vermemek suretiyle dışlanma yöntemi uygulanmaktadır.

 

Yüce Allah, insan onurunu zedeleyecek her türlü davranışı ve huyu yasaklamıştır. İnsanı felakete götüren bu hasletlerden biri de kibir ve gururdur.Kişinin kendisini başkalarından üstün görmesi ve bu duyguyla başkalarını aşağılaması veya üstten bakması çok yanlış bir davranıştır.Bu davranışlar adeta gönülleri kör eden manevi hastalıktır.

 

Kibir gerçeklerden  habersiz olmaktır. Hangi makamlara gelsek de, hangi payelere ya da maddi değerlere sahip olsak da yaşamlarımızda birer öğrenciyiz. Hakikat ve bilgelik ışığına doğru yapılan yolculuğa koyulan bilinçli insanlar, ruhlarını kaplamaya çalışan kibir gölgesini kendi aydınlıkları ile yakıp geçmelidirler.

 

Ülke genelinde faaliyet gösteren Tüm Mardin STK'ları ve Vakıfların buna çok özen göstermesi ve ayrımcılığa son vermesi ,başarılı çalışmaları da beraberinde getirecek ve asıl amaçlarına hizmet ederek,Mardin ve Mardinlilere gerçek şekilde hizmet vermeye başlayacaklardır.

 

ABDULLAH ORTAÇ

ANKARA-Mart/2021