ABDULLAH ORTAÇ


DERNEK VE VAKIFLAR BİNA İÇİN Mİ,İNSANLAR İÇİN Mİ KURULUR?


Yurt Genelinde yaşayan Mardinlilerin kurduğu yüzlerce Dernek,Vakıf,STK'ları bulunuyor.Kimisi Mardin'de ,kimisi de Mardinlilerin yaşadığı illerde Mardin adını kullanılarak kurulan Dernek ve Vakıflar, adlarında yardımlaşma,dayanışma,Kültür adını barındırıyorlarsa da ne yazık ki,En önemli amaçları arasında   Görkemli binalar inşa etmek,görkemli geceler düzenlemek,Bakan ve Milletvekili ağırlamak gibi görevler  üstlenmeye başladılar.

 

Dernek,ve Vakıflar son Dönemlerde bir araya gelerek Mardinlileri temsil etmek amacıyla Konfederasyonlar oluşturarak,  daha güçlü daha etkin faaliyetlerde bulunmak için güçbirliği ve İş Birliği yapmaya da başladılar.

 

Yurt çapında bulunan ve Mardin adını kullananan Dernek,Vakıf ve Konfederasyonların adlarında her ne kadar,dayanışma,yardımlaşma geçiyor sa da ne yazık ki gerçek anlamda bu yönde  faaliyet yürütenler çok az sayıdalar,

 

Dernek isimlerinde Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma ismini kullananlarin çoğuna gidip te Fakir,İhtiyaç sahibi olduğuna inandığınız herhengi bir Öğrenci veya İhtiyaç sahibi Mardinli bir aileye yardım edilmesi yönünde bir Taleple gittiniz mi bilemiyorum ama ben Defalarca Öneride bulunduğum Mardinli hemşehrilerim için hep Olumsuz yanıtlar aldım veya çok cüzi ve kısa süreli yardımların yapıldığına tanık oldum.

 

Dernekler öncellikle insanlar için kurulmalıdır,Yani Hemşehriler arasında dayanışmayı, sosyal yardımlaşmayı güçlendirmek ve İhtiyaç sahibi Mardinlilerin araştırılarak,Bu insanları afişe etmeden,onurlarını kırmadan yardım etmek amaçlı faaliyet yürütmek için kurulan ve faaliyetlerini bu yönde yapmalerı gerekirken, Dernek Vakıf ve Konfederasyonlar,  fiiliyatta baktığınızda , ,İnsanlara yardım etmek yerine şaşaalı Binalar satın almak veya inşaa etmek,İş adamlarından toplanan yardım paralarını ulvi amaçlarla değil de Bu Binaların inşaası ve ayakta kalması için kullandıklarını görüyor ve yaşıyoruz.Aslında İnsan odaklı faaliyet yurutmesi gereken,bu Dernek ,Vakıf ve STK'larının amaçlarından uzaklaştırılarak,şahsi çıkarlar için  kullanılmaya  başlandığına üzülerek tanık oluyorum ve oluyoruz.

 

Herhangi bir Mardinli Öğrenci için Burs talebinde bulunduğunuzda veya Hasta  ve ihtiyaç sahibi bir bir Mardinli hemşehrimiz için yardım talebinde bulunduğunuzda bugüne kadar olumlu yanıt veren ne dernek,ne konfederasyon ne de Vakıf bulma şansını yakalayamadık.Ancak bu kuruluşlar şunu unutmamalıdırlar ki ,Dernekler,Vakıflar ve Konfederasyonlar Binalar için değil,insanlar için kurulmalı  ve faaliyet yürütmelidirler...

 

Dernekler kazanç paylaşma dışında belli bir sosyal amacı gerçekleştirmek üzere kurulurlar.
Vakıflar ise belli bir mal tahsisi suretiyle resmi senetlerinde belirtilen amaçlarını toplum yararına gerçekleştirmek üzere kurulan hayır kuruluşlarıdır. 

:Dernekler kişi topluluklarıdır. Vakıf ise mal topluluğudur. Vakıf karşılıksız vermektir.
 

Vakıflara ait ilk yazılı belgenin 1048 yılına dayandığını dikkate aldığımızda, gerçekten köklü bir geleneksel yapının mirasçısı olduğumuz ortaya çıkmaktadır.

 

Ancak bu gerçek manada faaliyet yürüten Dernek ve Vakıflar için geçerlidir...

Tüm Dernekleri,Vakıf ve Konfederasyonları gerçek anlamda Tüzüklerindeki yazılı olduğu şekliyle faaliyette bulunmaya,İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmaya,gerçek işlevlerini yaşama geçirmeye davet ediyor,Gerçek anlamda faaliyet yürüten Tüm dernek ve Vakıf yöneticilerimize de  de saygılarımı iletiyorum.İyi ki varsınız.....