ABDULLAH ORTAÇ


MARDİN'İN KÜÇÜMSENMEYECEK SORUNLARI GENÇLERİ UMUTSUZLUĞA SEVK EDİYOR!

Mardin; mimari, arkeolojik, tarihî ve görsel değerleriyle özgün niteliklere sahip dünyaca ünlü kentlerimizden biridir. Farklı inanç ve kültürler bu ülkenin zenginliğidir. Mardin bu anlamıyla Türkiye için âdeta bir modeldir.


MARDİN'İN KÜÇÜMSENMEYECEK SORUNLARI GENÇLERİ UMUTSUZLUĞA SEVK EDİYOR!

 

Mardin; mimari, arkeolojik, tarihî ve görsel değerleriyle özgün niteliklere sahip dünyaca ünlü kentlerimizden biridir. Farklı inanç ve kültürler bu ülkenin zenginliğidir. Mardin bu anlamıyla Türkiye için âdeta bir modeldir.

 Türkçe ve Arapça Kürtçe, Süryanice, dillerinin konuşulduğu Mardin'de Müslümanlık, Hristiyanlık ve Ezidilik dinlerine mensup Süryaniler, Kürtler, Türkler ve Araplar,  bir arada barış içinde yaşamış ve yaşamaktadırlar.

 

Mardin bu belirttiğimiz birçok zenginliğine karşın, hiç de hak etmediği bir konumdadır bugün. Özellikle eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı, su, elektrik ve çarpık kentleşme alanlarında geçmişten süregelen sorunlar hâlâ çözümlenebilmiş değildir. Mardin'de elektrik ve su kesintilerinin sıkça yaşanmaya devam ettiği, ve bir  Tarım ve Hayvancılık yapılan ilde büyük sorunlara neden olmaktadır.

Zaman, Zaman Yerel Yönetimler ile Merkezi yönetim arasında yaşanan sorunların da etkisi ile Elektrik kesintilerinin çok sık olarak yaşandığı Mardin ilinde. Çiftçiler gerek sulama konusunda gerek se yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.

 

Özellikle köylerde yaşayan vata, hem tarımsal alanda hem de gündelik yaşamda elektrik kesintilerinin neden olduğu birçok konuda mağdur edilmektedir. Tarım arazilerinde genellikle elektrikle çalışan sulama sistemleriyle sulama yapıldığından, çiftçiler elektrik kesintileri nedeniyle mahsullerinin kurumasından şikâyet etmektedirler. Elektrik kesintilerine bağlı olarak yaşanan su kesintileri nedeniyle tarlaların birçoğu zarar görmektedir.

 

Özellikle köylerde yaşayan vatandaşlar, hem tarımsal alanda hem de gündelik yaşamda elektrik kesintilerinin neden olduğu birçok konuda mağdur edilmektedir. Tarım arazilerinde genellikle elektrikle çalışan sulama sistemleriyle sulama yapıldığından, çiftçiler elektrik kesintileri nedeniyle mahsullerinin kurumasından şikâyet olmakta ve Elektrik kesintilerine bağlı olarak yaşanan su kesintileri nedeniyle tarlalarda ürünler önemli derecede zararlar görmektedir.

 

Bölge genelinde elektrik hatları otuz kırk yıllıktır. Bu hatlar bakım ve onarımla hizmet vermektedir. Üretim kapasitesi düşük trafolar ile yeni yerleşim alanları için ek trafoların kurulmaması bölgede elektrik kalitesini düşürmekte ve kesinti sürelerinin de artmasına neden olmaktadır.  

 

Mardin’de eğitimdeki dil sorunları, özellikle Geçici Eğitim Merkezlerinde ve Türk devlet okullarında görülmektedir. Araştırmalar, öğrencilerin Arapça ve Kürtçe konuşmalarından dolayı Türk devlet okullarında sorun yaşadıklarını gösteriyor. Bu durum, eğitim sürecinde iletişim engellerine ve anlaşmazlıklara yol açabiliyor.  

 

Mardin’deki eğitimde dil sorunlarının çözümü için şu adımlar atılabilir:

  • Dil engellerini aşmak için öğretmenlere ve öğrencilere yönelik dil eğitimi programları düzenlenmesi.
  • Çok dilli eğitim materyallerinin ve kaynaklarının geliştirilmesi.
  • Ailelerin ve toplumun eğitim sürecine dahil edilmesi ve dil konusunda farkındalığın artırılmasının Mardin'de yaşanan Eğitim sorunlarına çözüm olabileceği bunun için de Milli Eğitim Politikalarında Eğitimin arttırılması yönünde çalışmalara ağırlık vermesi gerekmektedir.

Yıllardır  Turizmde önemli çalışmalar yürütülen ve makus talihini yenmek üzere, Turizme ağırlık verilen Mardin'de Turizm Gelirlerinin yeteri kadar artmaması ve Bölgede yaşanan Kalifiye Eleman azlığı nedenlerinden dolayı, Turizm alanında da büyük sorunlar yaşanmaktadır.

 

Mardin’de turizmin geliştirilmesi için;

  • Tarihi ve kültürel mirasın korunması ve restorasyonu.
  • Turistler için rehberli turlar ve etkinlikler düzenlenmesi.
  • Yerel halkın turizm faaliyetlerine katılımının teşvik edilmesi.
  • Turizm altyapısının iyileştirilmesi, örneğin konaklama, ulaşım ve bilgi hizmetleri.
  • Tanıtım ve pazarlama çalışmalarının artırılması, sosyal medya dahil olmak üzere.

 Mardin’de turizmi canlandırmak ve geliştirmek için bir temel oluşturabilir.  

 

Mardin tarihi bir fırsat yakalamış bu fırsatın iyi değerlendirilmesi halinde de Bölge  İnsanının ve Mardin'in kalkınmasına Turizm Gelirlerinin önemli yararlar sağlayacağı aşikardır.Turizm Mardin ve Bölgenin cankurtaranı olacağı inancındayım.

 

 

ABDULLAH ORTAÇ-17 HAZİRAN 2024