ABDULLAH AĞAR


Vekaletler Savaşında Bir Kez Daha Kırpılan Filistin!


Vekaletler Savaşında Bir Kez Daha Kırpılan Filistin!

 


Ve Kırpıntı Devlet üzerinden ‘sözde’ İslam Dünyasındaki Bozgunun Yeni Bir Tescili.
Ve Sorunun Kökenleri.
Analizim.
Okumanız dileğiyle.

Uzun soluklu büyük planın cari güncesinde Trump, İsrail için;
- Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımış,
- Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımış,
- Golan tepelerinin ilhakını onamış,
- İsrail için İran’la yapılan nükleer anlaşmayı yırtmıştı.
- Şimdi de geçen yüzyıla, İsrail’in kuruluşuna ve bunu onayan Truman’a atıfla “Yüzyılın Anlaşması” dediği: Yahudi yerleşimciler ve fiili işgali üzerinden İsrail’in ele geçirdiği Batı Şeriadaki Yahudiye-Samarya (Şomron) ve Ürdün Vadisini İsrail’e ilhakına onay verdi.
Yani, fiili bir gerçeğe dönüşerek İsrail ve Yahudi yerleşimcilerinin eline geçmiş Filistin’in topraklarını ‘Filistinlilere sözde bir devlet, para ve vaat karşılığında’ İsrail’e ilhakını kabul etmelerini sağlayacak bir süreci-planı devreye koydu.
80 sayfalık planın tam detayları bilenmese bile sözde Filistin devleti için temel öngörüler şunlar:
Ordusu olmayacak, hava sahası ve sınırların kontrolü İsrail'de olacak, diğer devletlerle anlaşma yapamayacak, yapılacak yardımları İsrail denetleyecek, Filistinliler İsrail’i bir Yahudi devleti olarak tanıyacak.
Aslında burada Filistinlilerin sadece toprakları ve bağımsızlığı değil, inançları da masada.

Trump bütün bunları devreye koyarken sadece havucu değil, sopayı da gösterdi. Mevcut durumu dayattı, “Bu son şansınız” dedi ve kabul etmezlerse kendileri için çok daha kötü olacağıyla ‘barış adı altında’ tehdit etti.
Yani aynı geçmişte olduğu gibi.
Filistinlilerin kendi topraklarını kendi elleriyle satmaya başladıkları gibi.
Ve aynı 1948’de Truman noktayı koyduğu gibi.
Demek istediğim bu, günümüzde yaşanan vekaletler savaşının YENİ BİR SONUCUDUR.
Bugün de Trump, yeni bir safhaya geçmek üzere, yeni kırpıntılar, yeni vekil hamleler ve dizaynlar yapmak üzere bir oldu bittiye ABD adına noktayı koymuştur.

Ve bunların hiçbirine Filistin’i savunan ya da Filistin edebiyatı yapan hiç kimse/güç ENGEL OLAMAMAMIŞTIR!
YALIN GERÇEK BUDUR.

Elbette Filistinliler bir direniş gösterecektir.
Elbette pek çok ülkede gösteri-protesto ve yürüyüş yapılacaktır.
Elbette sözde İslam Dünyası tepkilerini ortaya koyacaktır.
Elbette uluslararası kamuoyu durumu eleştirecek, uluslararası hukuka uygun olmadığını ifade edecektir.
Hatta belki yeni bir intifada, İsrail’i etkileyen yeni saldırılar olabilecektir.
Doğru, bunların hepsi kendi içinde anlamlı ve önemlidir.
Ama sadece KENDİ İÇİNDE!
Çünkü hiçbiri süreci kalıcı ve köklü bir şekilde etkileyemeyecektir.
Hatta bütün bunlar ABD ve İsrail tarafından öngörülmüş, hesabı yapılmış, hatta üreteceği faydalar bile göz önüne alınmıştır.
Yani ortadaki fiili durum, ABD-İsrail için denklemi bozacak yeni bir bakış açısı-yeni bir paradigma ya da yeni bir etki değildir.
Bu yeni duruma bağlı hiçbir tepki, bu güç ve akıl etkisinde, kullanılan güç ve aklın karşılığı olamayacaktır.

Demek istediğim şudur:
Bu fiili durum devreye girmeden önce Uluslararası direnç, hukuk ve sistem nötralize edilmiştir.
Coğrafya dizayn ve domine edilmiştir.
Yani coğrafya sürece hazırlanmış, denklem çok öncelerden kurulmuştur.
Başta Ürdün-Mısır-Umman-Suudi Arabistan-Bahreyn ve BAE, ABD-İsrail ekseninde yer almışlardır.
2000’li yılların başından beri Irak’ta, Suriye’de, Türkiye’de, İran’da, Afrika’da, ilgili deniz, boğaz ve havada olanları da bu büyük dizaynın bir parçası olarak düşünebilirsiniz.
Tabii adına vekaletler savaşı değilen, birbirini hasım, düşman ve cihat ilan etmiş bozgunu da!

Bu koşularda bu plan başka alanları ve ülkeleri de kapsayacak şekilde devam edecektir.
Genişleyecek ve derinleşecektir!

Çünkü adı İslam olan sözde Dünya, bu istila ve yayılmacılığı durdurabilecek, engelleyebilecek güçten ve iradeden mahrum olduğu kadar, bu zafiyetinin kökenleri irdeleyebilecek ve çözüme kavuşturabilecek bir özeleştiri-muhakeme ve bilinçten yoksundur.

Devlet/hükümet siyaset ve stratejilerine dönüşmüş mezhebi fitne ve mezhebi taassup, Siyasal İslamcı akımların rekabet ve düşmanlığı, alt mezhebi ve taassufi (meşrebi) grupların menfaatperestliği, devlet ve güçleri ele geçirme ihtirasları-domine etmeleri, İslam toplumlarının içine ekilmiş ve içinden yeşermiş İslam görüntülü RUHBAN problemi ile “Aşiret/Klan/Aile kurgulu devletler” bu bozgunun KÖKENLERİDİR.
Yani Kurani (Vahyi) bir bilgi-birliktelik-bilinç ve bilimsel bir etki ve güç geliştiremeyen sözde İslam Dünyası bir çözüm geliştirmekten çok uzaktır.

Bu sadece Trump ve Netanyahu’nun siyasi ikbal ve hedeflerine hizmet eden bir proje değil, içinde TEOLOJİK HEDEF ve İHTİRASLARI barındıran jeopolitik bir oyundur.

Yahudi ve Hristyanlar bu teolojik oyunu İslamın erken evrelerinde, İslam toplumlarının içine İSRAİLİYAT ve devlet/birey irade ve inançlarını fesata uğratan RUHBANLIK (kula kulluk-şeyhlik-müritlik) ekerek en baştan FESATA UĞRATMIŞ, köklü ve kalıcı bir etki/varlık üretmelerine engel olmuş, yanlış hedeflere yönelmelerini ve hamasetle tatmin olmalarını sağlamıştır.
Hayal görmeye gerek yok.
Durumun kısa özeti budur.

Saygı ile
Abdullah Ağar
31 Ocak 2020

Not: Mezhepçi ve Tarikatçi arkadaşlar bana çok kızmasınlar.
Ben bu konularını sandığınızdan çok daha iyi bilen bir dostum.
Ve dost ‘bir umutla’ acı söyler.